INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

EEG logo 1 color kopieV Praze byly 28. června oficiálně představeny nominované projekty 10. ročníku soutěže E.ON ENERGY GLOBE. V každé z pěti základních kategorií – Firma, Obec, Stavba, Mládež a Kutil – si konkurují dva projekty. O vítězi rozhodne česká veřejnost v hlasování na internetu. Na hlasující čekají zajímavé ceny.

KATEGORIE FIRMA

Systém přepravy a prodeje potravin bez obalů – MIWA (Minimum Waste)

Předkladatel: Arancia Europa, a. s.

Bezobalové nakupování (přístup Zero Waste) je tradičním a přirozeným způsobem ekologicky odpovědného nakupování, který v posledních letech zažívá nebývalou renesanci. Společnost MIWA tento koncept obohacuje o potřebný komfort a začleňuje do bezodpadového toku zboží kromě obchodů také samotné výrobce a distributory.
Foto 01Arancia
Bezobalová forma prodeje potravin se již uplatňuje i v některých supermarketech
S pomocí opakovaně použitelných kapslí zajišťuje přepravu zboží od výrobce na prodejnu s minimalizací použití jednorázových obalů a spotřebiteli nabízí pohodlný a hygienický nákup zboží do vratného, vlastního nebo ekologického obalu. Díky tomuto systému předchází vzniku významného množství odpadu. 

Speciální technologie na opravu výtluků silnic – INFRASET

Předkladatel: MORAM CZ, s.r.o.

Foto 02MORAM CZNekvalitní silnice plné děr a puklin, které připomínají tankodrom, vidíme častěji, než bychom si přáli. Zní to sice jako science fiction, ale technologie INFRASET® je dokáže opravit snadno a levně při využití již dříve použitého, vyfrézovaného asfaltu. Toto řešení se hodí hlavně pro obce a města, protože mohou řešit stav silnic rychle a nezávisle na dalších orgánech a rozhodnutích. Speciální technologie zajistí, že oprava je trvalá.

O zařízení INFRASET pro opravu výtluků na silnicích je velký zájem
Technologie využívá pro opravy recyklát asfaltu. Součástí INFRASETU® je nádoba s bitumenovou penetrací, která recyklát oživí. Oživený recyklát lze použít jako „nový asfalt“. Speciální infrazářič vysuší a rozehřeje výtluk a jeho okolí. Po nanesení penetrace rozehřeje i doplněný recyklát.

KATEGORIE OBEC

Inteligentní veřejné osvětlení v Jesenici

Předkladatel: Město Jesenice

Foto 03 kopieMěsto JesenicePříliš mnoho umělého světla v nočních hodinách škodí lidem i přírodě. Odborníci v této souvislosti hovoří o světelném smogu a jeho negativním vlivu na lidský spánek a třeba i růst stromů. Město Jesenice hledalo ideální řešení ke sladění dvou cílů – zajistit bezpečnost chodců a ochránit lidi i přírodu před negativními vlivy nočního toxického osvětlení.

Netoxické, inteligentní a úsporné veřejné osvětlení v Jesenici
V obci se proto rozhodli instalovat část veřejného osvětlení se speciálním filtrem modrého světla, regulací a koridorovým svícením. Díky technologii LED jsou zároveň světla energeticky úsporná. Osvětlení chodníku je koridorové. Při chůzi po chodníku se tak lidem postupně rozsvěcuje celkem třináct úseků po šesti a sedmi lampách. Navíc se osvětlení po jedenácté hodině v noci automaticky utlumí na 20 procent a znovu se plně rozsvítí v 5 hodin ráno.

Litoměřice, město s energií
Předkladatel: Město Litoměřice

Litoměřice dlouhodobě snižují energetickou náročnost městských budov, zavádí ekologické a energetická zlepšení a snaží se inspirovat své obyvatele k trvale udržitelnému rozvoji města. Například finančním příspěvkem na pořízení solárního systému pro přípravu teplé vody nebo i tím, že nádoby na tříděný odpad jsou i na chodbách městského úřadu. Nyní Litoměřice připravují výstavbu první energeticky aktivní veřejné budovy v České republice (PAVE), bytů pro mladé začínající rodiny.
Foto 04Město Litoměřice
Jedna z energeticky aktivních školních budov v Litoměřicích
Rozsah inovačních aktivit, kterými se Litoměřice mění v energeticky nezávislé a nízkoemisní město, je skutečně široký. Po sérii úspěšných renovací na 7 školských budovách na úrovni současných norem, si Litoměřice zvedly laťku a renovovaly tři mateřské školy v energetickém standardu blízkém pasivním domům. O rok později využily metodu EPC (Energy Performance Contracting / Energetická služba se zárukou) k renovaci dalších 13 městských objektů.

KATEGORIE STAVBA

Unikátní energeticky úsporná ordinace

Předkladatel: Jan Brotánek (Rožmitál pod Třemšínem)

Jedna z prvních energeticky úsporných ordinací praktického lékaře vznikla v Rožmitálu pod Třemšínem. Jednopodlažní bezbariérová budova příjemně řeší potřeby pacientů v menším městě. Moderní ordinace myslí na týmovou práci sester i lékaře a zároveň propojuje funkční prostor s ekologickým přístupem. Přes relativně malé investiční náklady na stavbu se podařilo snížit energetickou spotřebu budovy na minimum.
Foto 05Jan Brotánek
Energeticky úsporná ordinace Jana Brotánka v Rožmitálu pod Třemšínem
Do budovy praktického lékaře vstupují lidé přes recepci, procházejí samostatnou vyšetřovnou sestry až do ordinace. Prostor je chytře řešen tak, aby sestřičky snadno zvládly administrativu i péči o pacienty. Přes velká okna orientovaná na východ vniká do místností hodně slunečních paprsků, které lidem čekání u lékaře zpříjemňují. Jde o jednu z prvních energeticky úsporných ordinací v Česku.

Vlastnoručně postavený pasivní dům ze slámy

Předkladatel: Jan Chvátal (Dobřejovice)

Slaměný dům v Dobřejovicích u Prahy je ekologickým skvostem. Jan Chvátal svůj unikátní rodinný dům budoval sám tři roky. Dům je postavený ze slámy, hlíny a dřeva, využívá dešťovou vodu, fotovoltaiku a vytápění dřevem. Energeticky pasivní dům s dominantním jasanovým schodištěm ve tvaru stromu dýchá přírodní atmosférou a při svém vzniku, ani provozu téměř nezatěžuje své okolí.
Foto 06Jan Chvátal
Pohled na rozestavěný slaměný pasivní dům Jana Chvátala z Dobřejovic
Použité materiály jsou převážně přírodní a obnovitelné. Tepelnou izolaci stavby tvoří slaměné balíky, které jsou zvenku pokryté vápennou omítkou. Vnitřní omítky jsou z hlíny. Dům je energeticky pasivní. Minimum energie jeho obyvatelé spotřebují díky dobrému zateplení, solárnímu zasklení jižní stěny a fotovoltaické elektrárně. Elektrárna vyrobí za rok 5,5 MWh elektrické energie, což tvoří většinu energie nutné na vytápění i provoz elektrospotřebičů. Dešťovou vodu ze střechy využívá rodina pro splachování na toaletách a při zalévání zahrady. Ročně tak ušetří více jak 40 % pitné vody. Voda ze střechy části terasy pak napájí malé zahradní jezírko.

KATEGORIE MLÁDEŽ

Ekologické vzdělávání pro nejmenší

Předkladatel: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek

Mateřská škola Mateřídouška ve Frýdku-Místku už několik let aktivně vychovává své děti k ekologickému cítění. Učitelé organizují aktivity jako třídění odpadu, sbírání víček od PET lahví pro další zpracování nebo sběr kaštanů pro lesní zvěř. Děti se učí pěstovat rostliny, pečovat o zvířata v koutku živé přírody a zapojují se do nejrůznějších ekologických projektů a soutěží. Za své aktivity školka získala titul EKOŠKOLA.
Foto 07MŠ Mateřídouka
Aktivní ekologická výchova dětí v MŠ Mateřídouška ve Frýdku-Místku
Během posledních let se ekologické aktivity mateřské školy rozšířily do mnoha oblastí. Děti se učí třeba pěstovat byliny, ovoce a zeleninu na školní zahrádce, kterou společně udržují za pomoci nejen pedagogů, ale i rodičů a věnují se také tématu energetických úspor.

CO2 liga – ekologická soutěž pro školy o ochraně klimatu

Předkladatel: ZO ČSOP Veronica

Ekologických soutěží pro školy je celá řada. CO2 liga se od nich odlišuje tím, že je celoroční, zaměřená na aktuální téma ochrany klimatu a vede žáky k poznání cestou osobního prožitku. Cílem je žáky nejen vzdělávat, ale i to, aby získali vlastní zkušenost a povědomí o tom, co mohou sami změnit a jak mohou chránit životní prostředí u sebe doma, ve škole i v obci.
Foto 08 kopieZO ČSOP Veronica
CO2, ekologická soutěž pro základní a střední školy v ochraně životního prostředí.

Během školního roku plnili soutěžící úkoly pěti témat: Klimatická změna, Jídlo, Voda, Energie a Doprava. Zabývali se tak například otázkami, jak se lidem bude žít v roce 2040, kolik litrů vody spotřebují oni sami a jejich rodiny, nebo počítali uhlíkovou stopu a spotřebu energie běžných spotřebičů. Soutěžící měli taky za úkol týden nevyhazovat zbytky jídla, omezit spotřebu masa, minimalizovat spotřebu vody a připravovat svačinky z regionálních potravin.  

KATEGORIE KUTIL

Tvoření z druhotných surovin

Předkladatel: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha

Studenti, mladí kutilové, se pustili do boje s nadměrnou produkcí odpadů. Na konkrétním příkladu ukázali, že ne každý použitý výrobek nebo obal musí nutně skončit v koši. Ze skleněných střepů, blistrů od léčiv, nápojových plechovek, kartonů, PET lahví nebo mikrotenových sáčků vytvořili originální věnečky a čelenky, které by jim mohla závidět leckterá módní blogerka. Studentský projekt upozorňuje na fakt, že ročně vyhodí každý člověk v České republice průměrně asi 340 kg různého „smetí“.
Foto 09Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Čelenky a korunky z druhorných surovin studentů Gymnzia J. Heyrovského v Praze
Velká část z tohoto množství končí na skládkách. Přitom skládkování směsného komunálního i recyklovatelného odpadu bude možné pouze do roku 2024. Studenti z Gymnázia Jaroslava Heyrovského v pražských Stodůlkách se snaží kreativním zpracováním věcí, které obvykle končí v koši, inspirovat ostatní k tomu, aby se zamysleli nad svým přístupem k celkovému plýtvání.

TiltingVehicle - Naklápěcí tříkolka s výkonným elektromotorem

Předkladatel: Jaroslav Frais (Olomouc)

TiltingVehicle je tříkolka s ekologickým pohonem v podobě malého, lehkého, ale velmi výkonného elektromotoru. Nevšední jízdní zážitek slibuje mimo jiné fakt, že se v zatáčkách dokáže naklánět podobně jako motorka, a přitom zůstává perfektně stabilní. Výjimečné jízdní vlastnosti získala díky své konstrukci. Přední výkyvná náprava o dvou kolech zajišťuje dostatečnou bezpečnost, protože tříkolka je díky ní stabilní.
Foto 10Jaroslav Frais
Elektrická naklápěcí tříkolka Jaroslava Fraise z Olomouce
Všechna kola jsou v průměru větší než kola dosud vyráběných motorek tohoto mladého segmentu trhu. Tříkolce to dovoluje pouštět se při jízdách i na nezpevněné cesty a do terénu. Elektromotor vlastního návrhu, díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti, je šikovně umístěn v zadním kole. V rámu vozidla tak vzniká místo pro značný úložný prostor. Tato výhoda spolu s pohodlnou jízdou dělá z tříkolky spolehlivého parťáka na kratší i delší cesty, ať už se její majitel vydá jakýmkoli terénem.

O vítězch rozhodne veřejné hlasování na internetu

O vítězích pěti kategorií a celkovém vítězi soutěže bude nyní prostřednictvím online hlasování rozhodovat veřejnost. Hlasující mohou tipovat, který projekt bude absolutním vítězem, a zařadit se do soutěže o auto ŠKODA Kodiaq Sportline na čtyři měsíce zdarma a řadu dalších zajímavých cen. O vítězích jednotlivých kategorií mohou lidé hlasovat na webu soutěže www.energyglobe.cz až do 30. září 2018.

(tz)

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE