INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

EEG logo 1 color kopieV Praze byly 28. června oficiálně představeny nominované projekty 10. ročníku soutěže E.ON ENERGY GLOBE. V každé z pěti základních kategorií – Firma, Obec, Stavba, Mládež a Kutil – si konkurují dva projekty. O vítězi rozhodne česká veřejnost v hlasování na internetu. Na hlasující čekají zajímavé ceny.

KATEGORIE FIRMA

Systém přepravy a prodeje potravin bez obalů – MIWA (Minimum Waste)

Předkladatel: Arancia Europa, a. s.

Bezobalové nakupování (přístup Zero Waste) je tradičním a přirozeným způsobem ekologicky odpovědného nakupování, který v posledních letech zažívá nebývalou renesanci. Společnost MIWA tento koncept obohacuje o potřebný komfort a začleňuje do bezodpadového toku zboží kromě obchodů také samotné výrobce a distributory.
Foto 01Arancia
Bezobalová forma prodeje potravin se již uplatňuje i v některých supermarketech
S pomocí opakovaně použitelných kapslí zajišťuje přepravu zboží od výrobce na prodejnu s minimalizací použití jednorázových obalů a spotřebiteli nabízí pohodlný a hygienický nákup zboží do vratného, vlastního nebo ekologického obalu. Díky tomuto systému předchází vzniku významného množství odpadu. 

Speciální technologie na opravu výtluků silnic – INFRASET

Předkladatel: MORAM CZ, s.r.o.

Foto 02MORAM CZNekvalitní silnice plné děr a puklin, které připomínají tankodrom, vidíme častěji, než bychom si přáli. Zní to sice jako science fiction, ale technologie INFRASET® je dokáže opravit snadno a levně při využití již dříve použitého, vyfrézovaného asfaltu. Toto řešení se hodí hlavně pro obce a města, protože mohou řešit stav silnic rychle a nezávisle na dalších orgánech a rozhodnutích. Speciální technologie zajistí, že oprava je trvalá.

O zařízení INFRASET pro opravu výtluků na silnicích je velký zájem
Technologie využívá pro opravy recyklát asfaltu. Součástí INFRASETU® je nádoba s bitumenovou penetrací, která recyklát oživí. Oživený recyklát lze použít jako „nový asfalt“. Speciální infrazářič vysuší a rozehřeje výtluk a jeho okolí. Po nanesení penetrace rozehřeje i doplněný recyklát.

KATEGORIE OBEC

Inteligentní veřejné osvětlení v Jesenici

Předkladatel: Město Jesenice

Foto 03 kopieMěsto JesenicePříliš mnoho umělého světla v nočních hodinách škodí lidem i přírodě. Odborníci v této souvislosti hovoří o světelném smogu a jeho negativním vlivu na lidský spánek a třeba i růst stromů. Město Jesenice hledalo ideální řešení ke sladění dvou cílů – zajistit bezpečnost chodců a ochránit lidi i přírodu před negativními vlivy nočního toxického osvětlení.

Netoxické, inteligentní a úsporné veřejné osvětlení v Jesenici
V obci se proto rozhodli instalovat část veřejného osvětlení se speciálním filtrem modrého světla, regulací a koridorovým svícením. Díky technologii LED jsou zároveň světla energeticky úsporná. Osvětlení chodníku je koridorové. Při chůzi po chodníku se tak lidem postupně rozsvěcuje celkem třináct úseků po šesti a sedmi lampách. Navíc se osvětlení po jedenácté hodině v noci automaticky utlumí na 20 procent a znovu se plně rozsvítí v 5 hodin ráno.

Litoměřice, město s energií
Předkladatel: Město Litoměřice

Litoměřice dlouhodobě snižují energetickou náročnost městských budov, zavádí ekologické a energetická zlepšení a snaží se inspirovat své obyvatele k trvale udržitelnému rozvoji města. Například finančním příspěvkem na pořízení solárního systému pro přípravu teplé vody nebo i tím, že nádoby na tříděný odpad jsou i na chodbách městského úřadu. Nyní Litoměřice připravují výstavbu první energeticky aktivní veřejné budovy v České republice (PAVE), bytů pro mladé začínající rodiny.
Foto 04Město Litoměřice
Jedna z energeticky aktivních školních budov v Litoměřicích
Rozsah inovačních aktivit, kterými se Litoměřice mění v energeticky nezávislé a nízkoemisní město, je skutečně široký. Po sérii úspěšných renovací na 7 školských budovách na úrovni současných norem, si Litoměřice zvedly laťku a renovovaly tři mateřské školy v energetickém standardu blízkém pasivním domům. O rok později využily metodu EPC (Energy Performance Contracting / Energetická služba se zárukou) k renovaci dalších 13 městských objektů.

KATEGORIE STAVBA

Unikátní energeticky úsporná ordinace

Předkladatel: Jan Brotánek (Rožmitál pod Třemšínem)

Jedna z prvních energeticky úsporných ordinací praktického lékaře vznikla v Rožmitálu pod Třemšínem. Jednopodlažní bezbariérová budova příjemně řeší potřeby pacientů v menším městě. Moderní ordinace myslí na týmovou práci sester i lékaře a zároveň propojuje funkční prostor s ekologickým přístupem. Přes relativně malé investiční náklady na stavbu se podařilo snížit energetickou spotřebu budovy na minimum.
Foto 05Jan Brotánek
Energeticky úsporná ordinace Jana Brotánka v Rožmitálu pod Třemšínem
Do budovy praktického lékaře vstupují lidé přes recepci, procházejí samostatnou vyšetřovnou sestry až do ordinace. Prostor je chytře řešen tak, aby sestřičky snadno zvládly administrativu i péči o pacienty. Přes velká okna orientovaná na východ vniká do místností hodně slunečních paprsků, které lidem čekání u lékaře zpříjemňují. Jde o jednu z prvních energeticky úsporných ordinací v Česku.

Vlastnoručně postavený pasivní dům ze slámy

Předkladatel: Jan Chvátal (Dobřejovice)

Slaměný dům v Dobřejovicích u Prahy je ekologickým skvostem. Jan Chvátal svůj unikátní rodinný dům budoval sám tři roky. Dům je postavený ze slámy, hlíny a dřeva, využívá dešťovou vodu, fotovoltaiku a vytápění dřevem. Energeticky pasivní dům s dominantním jasanovým schodištěm ve tvaru stromu dýchá přírodní atmosférou a při svém vzniku, ani provozu téměř nezatěžuje své okolí.
Foto 06Jan Chvátal
Pohled na rozestavěný slaměný pasivní dům Jana Chvátala z Dobřejovic
Použité materiály jsou převážně přírodní a obnovitelné. Tepelnou izolaci stavby tvoří slaměné balíky, které jsou zvenku pokryté vápennou omítkou. Vnitřní omítky jsou z hlíny. Dům je energeticky pasivní. Minimum energie jeho obyvatelé spotřebují díky dobrému zateplení, solárnímu zasklení jižní stěny a fotovoltaické elektrárně. Elektrárna vyrobí za rok 5,5 MWh elektrické energie, což tvoří většinu energie nutné na vytápění i provoz elektrospotřebičů. Dešťovou vodu ze střechy využívá rodina pro splachování na toaletách a při zalévání zahrady. Ročně tak ušetří více jak 40 % pitné vody. Voda ze střechy části terasy pak napájí malé zahradní jezírko.

KATEGORIE MLÁDEŽ

Ekologické vzdělávání pro nejmenší

Předkladatel: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek

Mateřská škola Mateřídouška ve Frýdku-Místku už několik let aktivně vychovává své děti k ekologickému cítění. Učitelé organizují aktivity jako třídění odpadu, sbírání víček od PET lahví pro další zpracování nebo sběr kaštanů pro lesní zvěř. Děti se učí pěstovat rostliny, pečovat o zvířata v koutku živé přírody a zapojují se do nejrůznějších ekologických projektů a soutěží. Za své aktivity školka získala titul EKOŠKOLA.
Foto 07MŠ Mateřídouka
Aktivní ekologická výchova dětí v MŠ Mateřídouška ve Frýdku-Místku
Během posledních let se ekologické aktivity mateřské školy rozšířily do mnoha oblastí. Děti se učí třeba pěstovat byliny, ovoce a zeleninu na školní zahrádce, kterou společně udržují za pomoci nejen pedagogů, ale i rodičů a věnují se také tématu energetických úspor.

CO2 liga – ekologická soutěž pro školy o ochraně klimatu

Předkladatel: ZO ČSOP Veronica

Ekologických soutěží pro školy je celá řada. CO2 liga se od nich odlišuje tím, že je celoroční, zaměřená na aktuální téma ochrany klimatu a vede žáky k poznání cestou osobního prožitku. Cílem je žáky nejen vzdělávat, ale i to, aby získali vlastní zkušenost a povědomí o tom, co mohou sami změnit a jak mohou chránit životní prostředí u sebe doma, ve škole i v obci.
Foto 08 kopieZO ČSOP Veronica
CO2, ekologická soutěž pro základní a střední školy v ochraně životního prostředí.

Během školního roku plnili soutěžící úkoly pěti témat: Klimatická změna, Jídlo, Voda, Energie a Doprava. Zabývali se tak například otázkami, jak se lidem bude žít v roce 2040, kolik litrů vody spotřebují oni sami a jejich rodiny, nebo počítali uhlíkovou stopu a spotřebu energie běžných spotřebičů. Soutěžící měli taky za úkol týden nevyhazovat zbytky jídla, omezit spotřebu masa, minimalizovat spotřebu vody a připravovat svačinky z regionálních potravin.  

KATEGORIE KUTIL

Tvoření z druhotných surovin

Předkladatel: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha

Studenti, mladí kutilové, se pustili do boje s nadměrnou produkcí odpadů. Na konkrétním příkladu ukázali, že ne každý použitý výrobek nebo obal musí nutně skončit v koši. Ze skleněných střepů, blistrů od léčiv, nápojových plechovek, kartonů, PET lahví nebo mikrotenových sáčků vytvořili originální věnečky a čelenky, které by jim mohla závidět leckterá módní blogerka. Studentský projekt upozorňuje na fakt, že ročně vyhodí každý člověk v České republice průměrně asi 340 kg různého „smetí“.
Foto 09Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Čelenky a korunky z druhorných surovin studentů Gymnzia J. Heyrovského v Praze
Velká část z tohoto množství končí na skládkách. Přitom skládkování směsného komunálního i recyklovatelného odpadu bude možné pouze do roku 2024. Studenti z Gymnázia Jaroslava Heyrovského v pražských Stodůlkách se snaží kreativním zpracováním věcí, které obvykle končí v koši, inspirovat ostatní k tomu, aby se zamysleli nad svým přístupem k celkovému plýtvání.

TiltingVehicle - Naklápěcí tříkolka s výkonným elektromotorem

Předkladatel: Jaroslav Frais (Olomouc)

TiltingVehicle je tříkolka s ekologickým pohonem v podobě malého, lehkého, ale velmi výkonného elektromotoru. Nevšední jízdní zážitek slibuje mimo jiné fakt, že se v zatáčkách dokáže naklánět podobně jako motorka, a přitom zůstává perfektně stabilní. Výjimečné jízdní vlastnosti získala díky své konstrukci. Přední výkyvná náprava o dvou kolech zajišťuje dostatečnou bezpečnost, protože tříkolka je díky ní stabilní.
Foto 10Jaroslav Frais
Elektrická naklápěcí tříkolka Jaroslava Fraise z Olomouce
Všechna kola jsou v průměru větší než kola dosud vyráběných motorek tohoto mladého segmentu trhu. Tříkolce to dovoluje pouštět se při jízdách i na nezpevněné cesty a do terénu. Elektromotor vlastního návrhu, díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti, je šikovně umístěn v zadním kole. V rámu vozidla tak vzniká místo pro značný úložný prostor. Tato výhoda spolu s pohodlnou jízdou dělá z tříkolky spolehlivého parťáka na kratší i delší cesty, ať už se její majitel vydá jakýmkoli terénem.

O vítězch rozhodne veřejné hlasování na internetu

O vítězích pěti kategorií a celkovém vítězi soutěže bude nyní prostřednictvím online hlasování rozhodovat veřejnost. Hlasující mohou tipovat, který projekt bude absolutním vítězem, a zařadit se do soutěže o auto ŠKODA Kodiaq Sportline na čtyři měsíce zdarma a řadu dalších zajímavých cen. O vítězích jednotlivých kategorií mohou lidé hlasovat na webu soutěže www.energyglobe.cz až do 30. září 2018.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE