INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Obecně prospěšná společnost yourchance ocenila již pošesté mladé lidi z dětských domovů, zaměstnance dětských domovů a zaměstnavatele, jejichž přístup stojí za uznání. Slavnostní udílení cen Bílá vrána se odehrálo 15. října v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy, Zdeňka Hřiba.

Letošní Bílou vránou se stal čtyřiadvacetiletý Pavel Lukáš z jižní Moravy, který odešel z Dětského domova Uherský Ostroh a zvládl se postavit na vlastní nohy. V kategorii „Poklad v srdci“ zvítězil Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova Olomouc. Cenu pro zaměstnavatele, který systematicky pracuje s mladými z dětských domovů, převzala Iva Ulrichová, HR manažerka společnosti ACO Industries. Speciální ocenění za efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí, jejich rodin a mladých lidí získalo sdružení Květná Zahrada z Pardubického kraje. Předání ocenění je jedna z aktivit projektu Začni správně organizace yourchance, jehož strategickými partnery jsou Nadace DRFG a společnost CTP.

Na předávání ocenění Bílá vrána v překrásných prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy se letos setkalo okolo stovky účastníků z řad mladých dospělých, vychovatelů z dětských domovů, zaměstnavatelů, partnerů yourchance i široké veřejnosti.

„Smyslem udílení cen Bílá vrána je boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a zároveň také ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova. Speciální kategorií je Bílá vrána – zaměstnavatel, která je věnována firmám, jež cíleně pomáhají mladým lidem z dětských domovů v jejich zapojení a uplatnění se na trhu práce,“ uvedla spoluzakladatelka yourchance Gabriela Křivánková. „Cílem události je pak také poděkovat lidem, kteří děti a dospívající v jejich nesnadné cestě neúnavně a s vírou v ně podporují a vedou,“ doplnila Gábina.

Projekt Začni správně podporuje mladé lidi, kteří opouštějí dětský domov nebo pěstounskou rodinu a začínají samostatný život. Realizační tým projektu pomáhá několika stovkám mladých lidí. Zajišťuje pomoc při jejich uplatnění na trhu práce, hledání bydlení, zvládání hospodaření domácnosti. Poskytuje různé typy poradenství například při studiu a zvyšování profesní kvalifikace. Součástí projektu Začni správně je i program individuálního mentoringu. Do projektu je zapojeno přes sto padesát dobrovolníků z celé republiky, kteří se na jeho chodu a fungování podílí. Těm, kteří zvládli životní zkoušku – osamostatnění se – na jedničku, jsou každoročně slavnostně udíleny ceny Bílá vrána.

V kategorii Mladý člověk určené mladým lidem, kteří prošli institucionální výchovou, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě, získal ocenění Pavel Lukáš. Do Dětského domova Uherský Ostroh se dostal společně se svými dvěma sourozenci poté, co jim zemřela matka. Pavel vystudoval Střední zdravotnickou školu a dnes pracuje v Kardiovaskulárním centru. Za jeho dosavadním životním úspěchem není jen vlastní snaha a píle, ale i spousta práce a dřiny lidí, kteří ho v životě v dětském domově provázeli a vkládali do něj svůj čas a naděje. Žije zcela samostatný život a obrovskou výzvou nyní pro něj je dokončit vzdělání a zvýšit si tak možnost kariérního růstu a lepšího uplatnění na trhu práce. „S úsměvem na tváři dnes dokáži říct, že poslední noc v dětském domově jsem prožil krásně a první noc v novém bytě byla plná svobody i strachu. Odchod a vstup do samostatného života jsem bral s obrovským respektem, spoustu věcí před odchodem jsem si zařídil sám a vyplatilo se to. Vlastní zkušenost je ta nejlepší, protože si člověk časem uvědomí, co mohl a může udělat jinak,“ doplňuje Pavel.

Druhou kategorií je ocenění Zaměstnavatel udělované firmám nabízejícím mladým z dětských domovů práci. Mezi zaměstnavateli letos uspěla společnost ACO Industries, která je lídrem na světovém trhu s odvodňovací technikou. První impulsy pomáhat dětem z dětských domovů přišly ze strany zaměstnanců firmy ACO již v roce 2012. Projekt Šance do života funguje od července 2016 a dosud dal příležitost dvanácti mladým dospělým. V současné době jsou v zaměstnaneckém poměru Jana a Lukáš, kteří již získali i vlastní pronájem a bydlí samostatně. „Zaměstnávání mladých dospělých z dětských domovů je důležité a možná i nejdůležitější, protože řeší mnoho jejich nejistot během odchodu z domova. Prací získávají peníze na uspokojení svých potřeb, mají režim, jsou součástí kolektivu, sbírají nové zkušenosti, zlepšují pracovní dovednosti i komunikační schopnosti, začínají si sami sebe vážit, mohou plánovat svou budoucnost a mají o něco méně důvodů sklouznout k závislostem, dluhům či kriminalitě,“ přiblížila smysl projektu Šance do života Iva Ulrichová, HR manažerka ACO Industries.

Třetí kategorie Poklad v srdci je pro vychovatele z dětských domovů, popř. velmi úzce a intenzivně s dětmi pracujícími lidmi, kteří své svěřence na startu jejich životů podporují a vedou. Letos získal ocenění Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova Olomouc. V Dětském domově pracuje přes třicet let a ředitelem zde je od roku 1990. Nejtěžší na práci s dětmi je podle něj přesvědčit je, že mají před sebou možnosti a šance, kterých je třeba využít. „Každý klient je jiný. Co je u někoho samozřejmostí, u druhého nedocílíte. Každému ale vždy říkáme, že všechna rozhodnutí jsou jen jejich, na nikoho ať se nikdy nevymlouvají,“ vysvětluje Dalibor Křepský.

Speciální ocenění za mimořádný přínos, pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí, mladých lidí a jejich rodin, bylo uděleno sdružení Květná Zahrada z Květné na Pardubicku. Organizace byla založena v roce 2005. Od roku 2009 se věnuje také sociálnímu podnikání, které je zaměřeno zejména na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí a osob obtížně zaměstnatelných. Květná zahrada se v těchto oblastech věnuje i vzdělávací, přednáškové a osvětové činnosti. Od roku 2014 je zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska, které se zabývá praktickou prevencí rozpadů rodiny a umisťováním dětí mimo ni.

Celý večer moderovaly a ocenění v podobě skleněných designových pírek z tvůrčí dílny společnosti Lasvit předávaly zakladatelky yourchance o.p.s. Gabriela Křivánková a Jana Merunková. Výjimkou byla cena pro vítěze kategorie Poklad v srdci – skleněné srdce, které navrhla designérka Denisa Holubová. Hostem letošního oceňování byl herec a režisér Jiří Mádl, který v rozhovoru představil svůj ArteFond a slavnostně pokřtil nejen CD talentovaného mladíka Lukáše Mazače, ale i čtvrtou knihu z edice Hejno bílých vran aneb Začni správně. ArteFond Jiřího Mádla podporuje umělecky nadané mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin ve studiu uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii či ve filmových profesích a multimediálních studiích. Správcem Artefondu je yourchance o.p.s.

Na akci nechyběl ani kulturní program. O úvodní část se postarala koordinátorka projektu Začni správně Tereza Pelikánová, kterou na podmanivé violoncello doprovodil na kytaru její bratr Antonín. Zpěvák a tanečník Lukáš Mazač za doprovodu tance svých kamarádek-tanečnic představil dvě písně ze svého nového CD. Nechybělo ani pěvecké vystoupení talentované Kristýny Novotné z Dětského domova Boršov nad Vltavou. Atmosféru slavnostního udílení zachytili naši dvorní fotografové Miroslav Lepeška a Ladislav Rostaš.

Generálním partnerem projektu Začni správně jsou společnost CTP a strategickým partnerem pak Nadace DRFG. Dalšími partnery ocenění Bílá vrána jsou Nadace KB Jistota, Nadace BLÍŽKSOBĚ a Nadační fond Lasvit.

Výsledky Bílá vrána 2019

Kategorie Mladý dospělý – Pavel Lukáš
Kategorie Zaměstnavatel – ACO Industries k.s. a jejich projekt „Šance do života“
Kategorie Poklad v srdci – Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova Olomouc
Speciální ocenění – Květná Zahrada z.ú.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti projektem Finanční gramotnost do škol, v principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol. Podporujeme učitele ve výuce finanční gramotnosti, aby školy opouštěla mladá generace s pevně zakotvenými principy zdravého finančního rozhodování, a připravuje pro ně i metodickou podporu. Další důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance svou pozornost projektem Začni správně, je integraci mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a jejich podpora.

(tz)

Slovo ke dni

  • Češi zelenají

    Je to hodně nebo málo? Průzkum tvrdí, že 17 procent Čechů, tedy asi každý šestý, jsou ochotni si připlatit za zelenou energii. Ostatní zřejmě vědí, že za elektřinu z obnovitelných zdrojů už dlouho platí „ekologickou daň“ a těží z toho například solární baroni. Tři čtvrtiny obyvatel ČR třídí odpad a používají úsporné spotřebiče. Jen se neví, jestli vědomě a dobrovolně, nebo proto, že jiné spotřebiče se už ani nedají koupit. Ochrana planety je jistě chvályhodná a nutná, nicméně by měli lidé mít při rozhodování, jaké prostředky k tomu volit, více svobody. Zřejmě by se ukázalo, že procenta „zelených“ Čechů by ještě stoupla a zejména by se zvýšila jejich spokojenost.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE