INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

aerial873 960 720Máte potíže s kvalitním příjmem televize? Zaznamenáváte rušení či výpadky? Z dat Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že častější než chyba způsobená vnějším rušením či chybou na straně poskytovatele je problém u televizního diváka samotného. Před tím, než budete případně potíže řešit stížností či reklamací, byste měli svou pozornost věnovat zejména anténě, její vhodnosti pro danou lokalitu, funkčnosti, stáří, stavu, správnému směrování a polarizaci. Závady také často bývají na anténním svodu či zesilovači.

Z 602 stížností na rušení příjmu DVB-T2 v prvním pololetí roku 2021 byla v 376 případech (62,5 %) shledána závada/problém na straně diváka. Často je problém na straně antény, anténního svodu či anténního zesilovače (ve více než polovině případů závad na straně diváka): buď vůbec nefungují, nebo je anténa nevhodně směrovaná či polarizovaná, či jde o nevhodnou anténu jako takovou. Příčiny špatného příjmu TV signálu na straně diváka pak doplňují závada TV přijímače nebo TV rozvodu, případně příjem nevhodného kanálu. Oproti tomu nekvalitní televizní signál v místě příjmu byl identifikován jen ve 41 případech (6,8 % ze všech vyřešených případů). Příčinou bylo nedostatečné pokrytí v místě příjmu, degradace signálu vlivem odrazů a vícecestné šíření.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že vhodný, kvalitní, správně instalovaný anténní systém a správné směrování a polarizace antény jsou zásadní pro kvalitní televizní příjem, a právě v této oblasti nejčastěji technici Českého telekomunikačního úřadu nacházejí nedostatky. Vyplatí se tedy výběru a instalaci televizní antény věnovat dostatek pozornosti.

Problémy a závady úzce souvisejí s kvalitou samotné antény. Častou závadou jsou nefunkční, zkorodované nebo ulámané prvky antény, případně staré koaxiální kabely, které jsou nevhodné pro aktuálně využívané kmitočty. Koaxiální anténní svody vystavené UV záření ztrácejí své požadované vlastnosti ještě dříve než vlastní antény. Rovněž životnost zesilovačů je ve venkovním prostředí omezena.

Problém s televizním příjmem může být způsoben přímo i použitím nevhodného typu antény pro danou lokalitu. Obvykle jde o aktivní antény v plastovém krytu pro vnitřní nebo venkovní použití, kdy je zisk pasivní antény nahrazen ziskem zesilovače. Spotřebitel si často zakoupí nevhodný typ antény kvůli kompaktním rozměrům. Mohou být také inzerovány jako vhodné pro DVB-T2 příjem. Nicméně kvalita takovýchto antén nemusí být v některých případech dostatečná a jejich použití je vhodné pouze v místech, kde je velmi dobrý televizní signál a kde nejsou přítomny další rušivé signály.

Použití pokojových antén je navíc problematické, protože pole signálu je ve vnitřních prostorách značně nehomogenní a je ovlivněno pohybem osob v místnosti. Vhodnějším řešením je použít kvalitní venkovní anténu např. typu Yagi, logaritmicko-periodickou anténu, nebo typu síto a anténní zesilovač, pokud je to nutné pro danou instalaci. Typ antény se volí podle konkrétních příjmových podmínek. Např. směrovost a vyšší zisk nám zajistí víceprvková anténa typu Yagi, oproti tomu antény typu síto se hodí do míst, kde je nehomogenní pole přijímaných signálů.

Častým problémem je také nevhodné směrování antén. Na mnoha místech lze přijímat signál identických multiplexů z více vysílačů na stejném kanálu. Diváci často mívají antény směrované na vzdálený vysílač, protože v době analogového či DVB-T vysílání jim příjem takto bez problémů fungoval a neměli potřebu směrování antény měnit. V některých případech mají sice anténu směrovanou správně, ale zase kvůli nevhodně zvolenému typu antény, s příliš širokou směrovou charakteristikou, dojde ke stejnému efektu příjmu stejného multiplexu z různých vysílačů.

Závěrem je možno uvést, že Český telekomunikační úřad ve většině případů doporučuje, aby se laik nepouštěl do instalace anténního systému vlastními silami, ale objednal si realizaci anténního systému odbornou firmou. Kromě toho, že dojde k výběru vhodné antény a správné instalaci celého systému, je to důležité i pro správné nastavení aktivních prvků, které nezpůsobí následné rušení jiných radiokomunikačních služeb.

(red) 

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3