INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

MSV schůzka CAIMKrizoví a restrukturalizační manažeři sdružení v České asociaci interim managementu chtějí podpořit novou vládu ČR v jejím úsilí vyvést zemi z krize a zaměřit se na další rozvoj. V otevřeném dopise zdůrazňují, že aktuální situace si vyžaduje specifický přístup, a nabízejí vládě své zkušenosti.

„Současná situace a revitalizace ekonomiky i naší společnosti vyžaduje mimo jiné dovednosti, které se využívají v krizovém řízení. My je používáme při záchranách či revitalizacích podniků a máme v tom roky praxe. Rádi bychom tyto zkušenosti zprostředkovali vládě a nabídli ve prospěch celé společnosti, neboť si uvědomujeme, jak náročný proces nás čeká,“ vysvětlil Petr Karásek, krizový manažer a viceprezident České asociace interim managementu.

Využitelných principů krizového řízení a osvědčených postupů pro aktuální situaci je celá řada, ale nejdůležitější jsou praktické zkušenosti. Předávat je a pomáhat národnímu hospodářství patří mezi priority asociace, proto manažeři v otevřeném dopise upozornili na některá úskalí a navrhli podporu vládě, přičemž nabízí především zkušenosti v oblasti metodiky práce v krizových situacích.

Při krizovém řízení je aktivita během prvních okamžiků, v případě podnikové krize i v řádu dnů, výrazně určující pro celkový úspěch. Pokud jsou první kroky špatné nebo opožděné, v dalších fázích se to velmi obtížně napravuje. V krizi se nehledí na zájem jednotlivce, protože je třeba velmi rychle zvládat problémy v zájmu celku. Může to znít drsně, ale je to léty osvědčená zkušenost. Velmi důležitá je komunikace jak uvnitř ministerstev, tak směrem k veřejnosti. Informace by měly být rychlé, a hlavně pravdivé. Maximálně otevřená komunikace pomáhá zvládat řešení i velmi nepříjemných problémů, ale měla by se vést tak, jak to vyžaduje situace, a ne pod nějakými tlaky zvenčí.

V otevřeném dopise vládě manažeři mimo jiné uvádějí: „My se snažíme dělat dobře svoji práci, výsledkem které je vracení nemocných firem zpět do podnikatelského života, záchrana hodnot, know-how i pracovních míst. Kromě toho bychom rádi svými zkušenostmi přispěli i ke zvládnutí krize. S naší podporou můžete v tomto úsilí počítat. Členové naší asociace pracují nejen pro společnosti v různých oborech ekonomiky, ale někteří z nás pracovali i pro státní, veřejný i neziskový sektor a mají v těchto oblastech bohaté zkušenosti.“ Celý obsah otevřeného dopisu vládě je dostupný na webu asociace www.caim.cz

Česká asociace interim managementu se rozhodla už loni na jaře při nástupu koronavirové pandemie svými zkušenostmi přispět k ochraně firem a české ekonomiky před dopady covidu. Tým krizových manažerů pod vedením Petra Karáska, který se například podílel na záchraně firmy a značky Tatra, vytvořil dokument s osvědčenými postupy i praktickými radami pro firmy a udržení jejich hlavních činností. Další aktuální sadu upozornění a doporučení pro firmy v problémech vytvořila asociace loni na podzim. Součástí byl také jednoduchý „kondiční“ test připravený specialistou na finanční řízení Tomášem Krýslem, kterým si firmy mohou snadno a rychle zjistit závažnost svého stavu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE