INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Foto schuŐze cîelo2Stále více firem se dostává do problémů zejména z důvodu dramatického nárůstu cen energií a situace se může stát pro mnohé nezvladatelnou. Česká asociace interim managementu (CAIM) už zaznamenává větší poptávku po manažerech – specialistech na změnové nebo krizové řízení. Příčin tíživé situace firem ale bývá často více. Asociace radí připravit se na všechna rizika.

V podnikatelském prostředí je cítit velká nervozita, i když reálně zatím výrazný nárůst počtů krachů firem ve statistikách nevidíme. Firmy ale už šetří, omezují investice a propouštějí. Jednou z hlavních příčin jsou enormně drahé energie a k tomu se přidávají logistické problémy či nedostatek některých surovin a materiálů. Zkušenosti interim manažerů však potvrzují, že příčin potíží firem je většinou více, jak rezonovalo na nedávném výročním zasedání členů CAIM v Ostravě.

„Firmy se soustředily na to, aby měly dost zakázek, ale nevěnovaly se dostatečně tomu, jak výhodné ty zakázky jsou a co jim přinášejí do budoucna. Některé neměly nastavený svůj byznys model optimálně a udržitelně a měly své další vnitřní problémy, které tlačily před sebou ještě před covidem. Do nestabilního období tak vstupují oslabené a zranitelné,“ vysvětluje Petr Karásek, krizový manažer a místopředseda České asociace interim managementu.
Když je například jedinou konkurenční výhodou firmy cena, tedy že má výrobek levnější než ostatní kolem, podbízí se nízkými cenami, je to obecně málo a v dnešní době i značné riziko. Majitelé a manažeři takových firem by měli vymyslet jinou konkurenční výhodu a co nejrychleji udělat potřebné změny. Většinou se nevyplácí čekat, že bude líp.
„Nejde zdaleka jen o to ořezat náklady. Je teď nejvyšší čas zamyslet se nad všemi podstatnými aspekty podnikání, včetně firemní strategie a byznys modelu. To, co bylo ještě před rokem či dvěma prosperující a perspektivní, už teď nemusí být s ohledem na vysoké ceny energií konkurenceschopné. Je důležité se podívat na svoje podnikání s nadhledem, což není zrovna snadné,“ říká Ján Dolejš, předseda České asociace interim managementu.
Na některé problémy a rizika se můžeme připravit. Mnohdy stačí jen dojednat s dodavateli či bankou prodloužení splátkového kalendáře, nebo naopak zkrátit splatnost faktur odběratelům. Někde je potřeba udělat razantnější změny. „Vždy je lepší problémům předcházet, než pak obtížně řešit jejich následky. Když jsem si vyhodnotil podnikové krize, které jsme v poslední době řešili s kolegy z České asociace interim managementu, vyplynulo z toho několik oblastí, které se ve většině podnikových krizí opakovaly. Věřím, že firmám by náš výčet mohl pomoci alespoň si ujasnit situaci a zvážit další kroky,“ uved Petr Karásek, který sestavil desatero protikrizových doporučení.

Protikrizová doporučení
1. Všechny firmy, i ty, které dnes nečelí žádným fatálním problémům, by si měly pečlivě zrevidovat svůj stávající byznys model a ověřit si, zda je i v současné situaci měnících se vnějších podmínek stále dostatečně udržitelný a perspektivní.
2. Zvláště je třeba posoudit citlivost nejdůležitější oblasti stávajícího byznys modelu s ohledem na nejvíce se měnící vstupní parametry daného podnikání. Tedy dodávky a ceny plynu, elektřiny, dodávky důležitých vstupů surovin či komponentů z rizikových oblastí apod. Na tyto oblasti je třeba dopředu promyslet alternativní scénáře „co uděláme, když...“
3. Specifickou oblastí jsou zaměstnanci. Co tedy budeme dělat, pokud dojde k výpadku elektrické energie, plynu či dodávek tepla na několik hodin, na den, na několik dnů, či dokonce týdnů. Budeme situaci řešit výlukou, překážkou na straně zaměstnavatele, dohodou se zaměstnanci na mimořádné dovolené, přesunem směn či jinak.
4. S předešlým bodem souvisí nutnost efektivní, a hlavně neustálé komunikace. Zejména se zaměstnanci, ale i s dodavateli, zákazníky, bankami, institucemi apod.
5. V případě obchodních kontraktů lze doporučit jejich důkladné prostudování, abychom si připomněli podmínky uzavřených smluv řešící zejména nestandardní situace. Připravme se na eventuality, kdy by došlo k nějakým zádrhelům. Ty je vhodné s obchodními partnery zkusit diskutovat a řešit včas dopředu, než daná problematická situace nastane.
6. Je vhodné promyslet, jak máme zajištěny zdroje pro případ náhlých nepředpokládaných nákladů spojených s řešením výpadků činnosti. U úvěrového financování je třeba si osvěžit podmínky daných úvěrů a ev. komunikovat s bankou o jejich případné úpravě.
7. I pro malé firmy je důležité mít zmapovaná rizika, z aktuálního pohledu ohodnoceny jejich dopady a pravděpodobnosti, že se rizika zhmotní. Rovněž tak mít u každého rizika uvedeno, jakým způsobem ho budeme řešit.
8. V každé situaci doporučuji podívat se čas od času na své podnikání z určitého odstupu, nadhledu. Sami toho jsme poměrně obtížně schopni. Je proto vhodné požádat někoho nezávislého, aby nám tento pohled poskytl. Někoho, komu důvěřujeme, ale kdo má i dostatečné odborné předpoklady a zkušenosti.
9. Pokud cítíme, že se něco v našem podnikání nevyvíjí dobře, bezpečnější je začít tyto věci řešit včas, věnovat se co nejdříve rozboru příčin a pak neoddalovat potřebná rozhodnutí.
10. Snad každý problém v podniku má více příčin než jednu. Většinou jde o řetězec jednotlivých okolností, jejichž současný výskyt pak vede k problému. Pro řešení nestačí jen hasit důsledky, ale velmi důležité je odstranit kořenové příčiny. Proto je musíme zjistit a nezdráhat se je i pojmenovat a řešit.

Jana Dronská

Snímek z výročního zasedání České asociace interim managementu

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3