INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

mpo budova 2

Česká republika podala Evropské komisi (EK) svou první žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). Pokud EK vyhodnotí splnění 37 dílčích milníků a cílů kladně, obdrží Česko 1 066 888 563 EUR z celkové částky 7,1 miliard EUR.

Nyní má komise dvouměsíční lhůtu na posouzení žádosti. NPO vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti.

„Udělali jsme významný krok pro to, abychom obdrželi část výplaty z Nástroje pro oživení a odolnost za splnění skupiny milníků a cílů Národního plánu obnovy. Úspěšně jsme splnili první část plánu, která byla složitá a zahrnovala zahájení řady procesů, nastavení kontrolních a implementačních mechanismů, ale i zrealizování zásadních investic v období pandemie covid-19,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Část úkolů je tedy za námi, ale před námi stále zbývá velké množství výzev, které jsou s tímto plánem spojeny.“

První výplata je spojena s reformami a investicemi, které jsou úspěšně realizovány napříč mnoha rezorty. Mezi tyto reformy a investice patří například:

• Začal platit nový stavební zákon, který přinese zrychlení a zjednodušení procesu povolování staveb.
• V rámci protikorupčních reforem platí nový zákon o soudech a soudcích.
• Přes čtyři tisíce středních a základních škol bylo vybaveno digitálními zařízeními. Schváleny byly také nové vzdělávací programy posilující digitální gramotnost a výpočetní myšlení.
• Projekty v oblasti dopravy přinesly zvýšení počtu přejezdů se zvýšenou úrovní bezpečnosti, prodloužení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras či dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů.
• Vláda schválila Národní onkologický plán ČR 2022–2030, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou onkologickou společností. Jeho vizí je zajistit českým obyvatelům možnost prevence vzniku onkologického onemocnění a v případě jeho rozvoje zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče a života.
Hlavními cíli Národního plánu obnovy jsou zvyšování ekonomické prosperity a kvality života. Pokud bude ČR i nadále svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 7,1 miliard EUR, které jsou rozložené do devíti výplat. Český plán má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

Více informací o aktuálním dění, vypsaných výzvách či stavu plnění Národního plánu obnovy naleznete na www.planobnovycr.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3