INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Všichni ocenění Snímek z galavečera 18. ročníku ankety Pojišťovna rokuAsociace čes­kých pojišťovacích makléřů oslaví příští rok již čtvrtstoletí své existence, je tedy o něco starší než náš měsíčník, nicméně spolupracovat jsme začali hned od počátku, kdy se AČPM zařadila mezi naše odborné partnery. Rádi publikujeme čas od času rozhovory s předními členy asociace, jejich názory totiž vnášejí do informací o businessu kontext v mnoha rovinách. Výkonná ředitelka AČPM Ing. Zdeňka Indruchová připomněla poslání tohoto profesního uskupení i úspěchy na českém i mezinárodním pojistném trhu:

Za uplynulé čtvrtstoletí ušla AČPM dlouhou cestu. Můžete nám připomenout, co všechno vaše asociační činnost obnáší?

Postupem času se funkce pojišťovacího makléře stala neodmyslitelnou součástí služeb klientům, zvláště pak v segmentu podnikatelských rizik. AČPM dbá především na to, aby se její členové profilovali jako nezávislí odborníci s širokou znalostí produktů nabízených na trhu, se schopností pečlivě identifikovat klientova rizika, s odbornou erudicí nezbytnou pro poskytování poradenské služby klientům na vysoké úrovni, s plným respektem k zásadám definovaným v Kodexu etiky člena AČPM. Pojišťovací makléř musí být objektivním a nezávislým spojovatelem mezi klientem a pojišťovnou, který sehrává klíčovou roli v zajištění bezchybné komunikace, předcházení problémů a pokud nastanou, v řešení pojistných událostí.
Asociace českých pojišťovacích makléřů jako střechová organizace pomáhá svým členům ve výkonu jejich služeb klientům různými aspekty svých aktivit, ať už v legislativě (v poslední době jsme se aktivně podíleli na transpozici evropské směrnice IDD do nového zákona o distribuci pojištění a zajištění, který vejde v platnost 1. prosince tohoto roku), ve vzdělávání (organizace odborných seminářů a workshopů na aktuální témata), či v rovině etiky podnikání, na kterou dbá Etická komise AČPM. Díky členství v Evropské federaci pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) můžeme členům také zprostředkovávat informace a know-how zahraničních kolegů.

Jednou z nejvýzanmnějších aktivit Asiciace je Pojišťovna roku, o které Prosperita pravidelně informuje. Připomeňte, prosím, hlavní cíle této ankety?

Odborná anketa pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku je specifickou formou naší podpory image českého pojistného trhu. Základním cílem je veřejně ocenit ty pojistitele, kteří si podle převažujícího názoru respondentů ankety počínají nejlépe při poskytování služeb v pěti základních kategoriích: specializovaném pojištění, životním pojištění, autopojištění, pojištění občanů a pojištění průmyslu a podnikatelů. Snažíme se přinášet odbornou alternativu k řadě spotřebitelských žebříčků, které více než parametry nabídky a skutečnou úroveň servisu jednotlivých pojišťoven hodnotí spíše jejich popularitu tvořenou především reklamou. Na rozdíl od takovýchto soutěží, jež se navíc zrodily nepoměrně později než anketa AČPM, je náš sbor hodnotitelů složen výhradně ze specialistů, kteří každodenně přicházejí do styku s mnoha pojišťovnami. Hodnocení profesionálních makléřů tedy vychází jak z podrobné konkrétní znalosti jednotlivých pojistných produktů, tak z osobních odborných zkušeností s kvalitou poskytovaných služeb. To jsou aspekty, jimiž si soutěž za léta své existence vydobyla vysokou prestiž mezi pojistiteli i trvalý zájem médií a veřejnosti. Součástí ankety je již tradičně udělení titulu Osobnost pojistného trhu za mimořádné zásluhy o rozvoj českého pojišťovnictví a v posledních letech také hodnocení členů AČPM sborem pojistitelů, kteří pak vyhlašují Pojišťovacího makléře roku.

Jak dlouhodobé spojení s naším titulem vnímáte?

Stručně řečeno, spolupráce s Prosperitou byla a je pro nás velmi užitečná. V době vzniku měsíčníku měla za sebou profese pojišťovacího makléře teprve určité „rozjezdové“ období, a my jsme proto uvítali možnost představit se na stránkách nového odborného periodika jako obor, který přispívá k záchraně hodnot a opravdu umožňuje firmám a podnikatelům prosperovat. Vždyť není nad dobře sjednané pojištění! Naši členové by mohli vyprávět stovky příběhů, kdy jen díky tomu, že pečlivě a s vysokou erudicí posoudili všechna rizika klientova podnikání a sestavili odpovídající pojistný program, bylo možné i při vzniklé škodě velkého rozsahu takové podnikání zachovat.
Bohužel pojišťovnictví není považované za příliš „sexy“ službu, a tak se do médií většinou dostane jen v době přírodních katastrof nebo ve zprávách o pojistných podvodech... O to více si vážíme, že Prosperita – ostatně v souladu se svým názvem – dává prostor pozitivním informacím, všeobecně poskytuje optimistický pohled na vývoj českého hospodářství a přináší inspirativní rozhovory s úspěšnými majiteli a manažery firem. Jsme rádi, že AČPM a její členové do této prosperující komunity také patří.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Na svátky otevřeno?

    Na stole je opět zákon o regulaci otvírací doby. Část poslanců si přeje, aby obchody mohly mít otevřeno bez omezení, tedy i o státem uznaných svátcích. Pokud jde o voličskou veřejnost, ta si v drtivé většině přeje totéž. Nejde jen o to, že dnes člověk neví, kdy která prodejna zavírá a kdy ne, ale legislativní zásahy do svobodného podnikání z principu měly skončit s totalitou. Při omezení prodejní doby se údajně vycházelo z práva zaměstnanců na odpočinek. Ne všech, pouze ve velkých obchodech. U těch s menší prodejní plochou nikoli stejně jako v jiných oborech činnosti. Všichni víme, že v této zemi platí zákoník práce, který jasně říká, kolik hodin musí lidé pracovat. Kdo chce být na pracovišti o svátcích, může, ale musí však dostat k základní odměně i náležitý příplatek. Proto mnozí pracovníci víkendové a sváteční směny vyhledávají....

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE