INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Všichni ocenění Snímek z galavečera 18. ročníku ankety Pojišťovna rokuAsociace čes­kých pojišťovacích makléřů oslaví příští rok již čtvrtstoletí své existence, je tedy o něco starší než náš měsíčník, nicméně spolupracovat jsme začali hned od počátku, kdy se AČPM zařadila mezi naše odborné partnery. Rádi publikujeme čas od času rozhovory s předními členy asociace, jejich názory totiž vnášejí do informací o businessu kontext v mnoha rovinách. Výkonná ředitelka AČPM Ing. Zdeňka Indruchová připomněla poslání tohoto profesního uskupení i úspěchy na českém i mezinárodním pojistném trhu:

Za uplynulé čtvrtstoletí ušla AČPM dlouhou cestu. Můžete nám připomenout, co všechno vaše asociační činnost obnáší?

Postupem času se funkce pojišťovacího makléře stala neodmyslitelnou součástí služeb klientům, zvláště pak v segmentu podnikatelských rizik. AČPM dbá především na to, aby se její členové profilovali jako nezávislí odborníci s širokou znalostí produktů nabízených na trhu, se schopností pečlivě identifikovat klientova rizika, s odbornou erudicí nezbytnou pro poskytování poradenské služby klientům na vysoké úrovni, s plným respektem k zásadám definovaným v Kodexu etiky člena AČPM. Pojišťovací makléř musí být objektivním a nezávislým spojovatelem mezi klientem a pojišťovnou, který sehrává klíčovou roli v zajištění bezchybné komunikace, předcházení problémů a pokud nastanou, v řešení pojistných událostí.
Asociace českých pojišťovacích makléřů jako střechová organizace pomáhá svým členům ve výkonu jejich služeb klientům různými aspekty svých aktivit, ať už v legislativě (v poslední době jsme se aktivně podíleli na transpozici evropské směrnice IDD do nového zákona o distribuci pojištění a zajištění, který vejde v platnost 1. prosince tohoto roku), ve vzdělávání (organizace odborných seminářů a workshopů na aktuální témata), či v rovině etiky podnikání, na kterou dbá Etická komise AČPM. Díky členství v Evropské federaci pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) můžeme členům také zprostředkovávat informace a know-how zahraničních kolegů.

Jednou z nejvýzanmnějších aktivit Asiciace je Pojišťovna roku, o které Prosperita pravidelně informuje. Připomeňte, prosím, hlavní cíle této ankety?

Odborná anketa pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku je specifickou formou naší podpory image českého pojistného trhu. Základním cílem je veřejně ocenit ty pojistitele, kteří si podle převažujícího názoru respondentů ankety počínají nejlépe při poskytování služeb v pěti základních kategoriích: specializovaném pojištění, životním pojištění, autopojištění, pojištění občanů a pojištění průmyslu a podnikatelů. Snažíme se přinášet odbornou alternativu k řadě spotřebitelských žebříčků, které více než parametry nabídky a skutečnou úroveň servisu jednotlivých pojišťoven hodnotí spíše jejich popularitu tvořenou především reklamou. Na rozdíl od takovýchto soutěží, jež se navíc zrodily nepoměrně později než anketa AČPM, je náš sbor hodnotitelů složen výhradně ze specialistů, kteří každodenně přicházejí do styku s mnoha pojišťovnami. Hodnocení profesionálních makléřů tedy vychází jak z podrobné konkrétní znalosti jednotlivých pojistných produktů, tak z osobních odborných zkušeností s kvalitou poskytovaných služeb. To jsou aspekty, jimiž si soutěž za léta své existence vydobyla vysokou prestiž mezi pojistiteli i trvalý zájem médií a veřejnosti. Součástí ankety je již tradičně udělení titulu Osobnost pojistného trhu za mimořádné zásluhy o rozvoj českého pojišťovnictví a v posledních letech také hodnocení členů AČPM sborem pojistitelů, kteří pak vyhlašují Pojišťovacího makléře roku.

Jak dlouhodobé spojení s naším titulem vnímáte?

Stručně řečeno, spolupráce s Prosperitou byla a je pro nás velmi užitečná. V době vzniku měsíčníku měla za sebou profese pojišťovacího makléře teprve určité „rozjezdové“ období, a my jsme proto uvítali možnost představit se na stránkách nového odborného periodika jako obor, který přispívá k záchraně hodnot a opravdu umožňuje firmám a podnikatelům prosperovat. Vždyť není nad dobře sjednané pojištění! Naši členové by mohli vyprávět stovky příběhů, kdy jen díky tomu, že pečlivě a s vysokou erudicí posoudili všechna rizika klientova podnikání a sestavili odpovídající pojistný program, bylo možné i při vzniklé škodě velkého rozsahu takové podnikání zachovat.
Bohužel pojišťovnictví není považované za příliš „sexy“ službu, a tak se do médií většinou dostane jen v době přírodních katastrof nebo ve zprávách o pojistných podvodech... O to více si vážíme, že Prosperita – ostatně v souladu se svým názvem – dává prostor pozitivním informacím, všeobecně poskytuje optimistický pohled na vývoj českého hospodářství a přináší inspirativní rozhovory s úspěšnými majiteli a manažery firem. Jsme rádi, že AČPM a její členové do této prosperující komunity také patří.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE