INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Vladimira Ondrakova HVP 2Bytový dům představuje pro mnoho lidí domov, cenné zázemí, které si přejí ochránit. Často jde o majitele takové stavby skýtající útočiště pro rodiny s dětmi, mladé páry, nebo třeba prarodiče i nájemníky komerčních prostor. Bytový dům je totiž jako malé městečko směstnané do jediné budovy.

Na snímku Vladimíra Ondráková

Protíná se zde řada právních vztahů. Nejde jen o soukromí za dveřmi jednotlivých bytů, ale také o části nebytové, jako jsou obchody, kanceláře nebo garáže, kolárny, kočárkárny či chodby. Mají tedy šanci i vlastníci bytových domů svůj majetek díky pojištění adekvátně ochránit? Odpověď se nabízí jednoznačná: ano. Právě pro ně Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., vytvořila produkt šitý přímo na míru a nově na trh uvedla začátkem roku 2019.

Pojištění je určeno širokému spektru subjektů. Ať jsou to fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, či bytová družstva. „Snažili jsme se celý pojistný produkt pojmout velmi jednoduše, aby si jej vlastníci mohli sjednat snadno a zahrnoval to, co skutečně potřebují. Aby nabízel jasně vymezenou a srozumitelnou ochranu,“ uvedla Ing. Vladimíra Ondráková, obchodní ředitelka Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

A na jaké druhy pojistných událostí tento produkt myslí? Pojistit si jím vlastník může odpovědnost za škodu na věci, újmu na zdraví způsobenou druhé osobě, finanční škodu, náhradu nákladů zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění. Pokud by se například stalo, že obyvatel domu uklouzne na čerstvě vytřené chodbě a způsobí si tak zlomeninu dolní končetiny, toto pojištění vlastníka bytového domu ochrání před velmi nepříjemnou a nákladnou situací.
V dnešní době, kdy se možná obáváme více škod finančních než těch hmotných, ocení vlastníci bytových domů to, že pojistný produkt zahrnuje rovněž pojištění odpovědnosti za finanční škodu způsobenou statutárním orgánem bytového družstva či společenstvím vlastníků bytových jednotek, včetně náhrady nákladů právního zastoupení.

Pro řádný provoz domu je potřeba technologická zařízení udržovat v co nejlepší kondici. Stojí totiž nemalé peníze. Péči o ně není těžké zajistit. Velké starosti ale vlastníkům bytových domů může způsobit nenadálá porucha nebo zničení takového zařízení. Proto je v produktu zahrnuta složka majetkového pojištění bytových domů, do něhož spadá rovněž pojištění výtahů a výtahových šachet, kotelen, včetně technologií, a dalšího strojního vybavení, elektroniky, skel či hasicích přístrojů, které jsou stále oblíbeným cílem vandalů. „Samozřejmostí je ochrana majetku proti následkům živelní pohromy nebo jiného živelního nebezpečí. Nákladné je vybudovat zateplení fasád, které je nezbytnou podmínkou pro obdržení potřebného energetického štítku budovy. Naše zkušenosti ale říkají, že i takové řešení, které má vydržet desítky let, může být ohroženo hmyzem, ptactvem nebo hlodavci. Myšleno je i na takové případy, které mohou poškodit majetek nájemníků či vlastníků bytů. Například pokud zateče díky vytrvalým lijákům do podkrovní garsonky nebo do půdních prostor. I na takové situace pojištění myslí,“ dodala Vladimíra Ondráková.

Pojištění bytových domů zahrnuje také pojištění asistenčních služeb, především instalatérských, topenářských, sklenářských, i zámečnické práce v rámci urgentních zásahů. Tento nový produkt se vyznačuje především svojí přehledností, komfortem možností a jasně stanovenou pojistnou ochranou. Pojištění lze sjednat na obchodních místech Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. www.hvp.cz/kde-nas-najdete/.
Jako každá novinka i tato vzbudila mezi veřejností značný zájem a vyvolala řadu všetečných otázek. Několik jsem jich tedy položila kolektivu obchodního úseku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.:

Znamená to tedy, že pojištění si může sjednat i člověk, jemuž patří v bytovém domě třeba dva byty, nic víc? Nebo ten, komu patří dům vyjma dvou bytů, jež náleží jiným vlastníkům?

Pojišťuje se bytový dům jako celek. U vlastníka pouze jednoho nebo několika bytů by se asi těžko prokazoval pojistný zájem na celý dům. Jinak ale nic nebrání vlastníkovi bytové jednotky v SVJ pojistit si vedle domácnosti i konkrétní byt jako nemovitost.

Když se bytové družstvo rozhodne na ploché střeše pěstovat rajčata a střecha bude technicky uzpůsobená tomuto požadavku, může být bytový dům pojištěn i v tomto případě?

Teoreticky, pokud se rozhodne družstvo jako celek, tak může pojištění poptat, ale naše pojišťovna mu dům pravděpodobně nepojistí, protože je potřeba dodržovat a doložit například agrotechnická opatření pěstování. Pojištění rajčat na střeše nepovažujeme za zemědělské pojištění plodin. Odpověď by mohla znít i takto: Pěstování rajčat v tomto případě nepojistíme, ale bytový dům jako takový, včetně střechy, pojištěn být může. Pakliže díky pěstování rajčat dojde k poškození stropů bytů či omítky, třeba na základě špatné izolace, pak by se na tyto škody pojištění samozřejmě nevztahovalo.

Pojištění bytových domů chrání i mylná rozhodnutí například statutárního zástupce společenství vlastníků. O náhradu jakých škod by mohlo jít a v jakém případě?

Jde o finanční škody, které vzniknou vlastníkům nemovitosti, tj. vlastníkům bytových jednotek nebo podílníkům bytového družstva v případě, že v důsledku neúmyslného rozhodnutí statutárnímu orgánu společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva vznikne škoda.

Pronajme-li si živnostník nebytové prostory v domě a zřídí-li si zde provozovnu, například výrobnu klíčů, mandl nebo kadeřnictví a pedikúru, může využít výhod tohoto typu pojištění?

Nemůže, tento druh pojištění se na takové provozovny nevztahuje. K tomuto účelu je daleko vhodnější naše pojištění FORTEL, určené pro podnikatele-řemeslníky či menší firmy.

s využitím materiálů
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE