INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

chrome asAiXLj23jObor podnikových služeb i letos zaznamenal dvojciferný meziroční růst. Díky tomu dnes tento sektor, který ČR propojuje se světem a do země přináší kvalifikovanou práci, představuje jednu z nejrychleji rostoucích oblastí české ekonomiky.

Česká republika se stává zemí inovací, vyspělých služeb s vysokou přidanou hodnotou a profesí nejméně ohrožených výkyvy ekonomiky. Vyplývá to z nejnovější studie asociace ABSL, která shrnuje trendy v oblasti podnikových služeb v ČR.

„Podnikové služby patří k nejrychleji rostoucím odvětvím v České republice. Z nuly na 120 000 zaměstnanců vyrostly během pouhých 15 let své existence. V roce 2019 rostly 12 % tempem a pro rok letošní se očekává alespoň 9 % růst,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Letošní průzkum ukázal jeden velmi pozitivní trend, a tím je přesun od jednoduchých činností k těm kvalifikovanějším. Zjednodušeně můžeme říct, že už opravdu nejsme montovnou Evropy, ale stáváme se mozkem světového byznysu. Svou velikostí a přínosem obor představuje nový významný pilíř české ekonomiky, který je navíc odolný vůči krizím. S trochou nadsázky můžeme dokonce říct, že ČR se stává zemí podnikových služeb, podobně, jako je Švýcarsko zemí hodinek či Německo zemí aut. Výrazný je nejen počet kvalifikovaných míst, které obor nabízí, ale i jeho příspěvek českému HDP, který je nyní plných 6 %.“

Podnikovým službám se daří i v dalších zemích střední Evropy, ovšem Česká republika má ve srovnání s dalšími zeměmi regionu hned několik prvenství:

Expertní služby na vzestupu

V porovnání s ostatními oblíbenými destinacemi pro provoz center podnikových služeb, jako je Polsko, Rumunsko, Maďarsko či Slovensko, poskytují česká centra nejširší záběr a nejvyšší míru odbornosti služeb. Velmi dobře to ilustruje žebříček služeb, které zaznamenaly v uplynulém roce nejvyšší nárůst – patří mezi ně datová analýza, digitální transformace obchodních procesů, strategický nákup a celá řada IT aktivit, ať už jde o automatizaci, robotizaci či vývoj a údržbu počítačových systémů. Klesá naopak podíl transakčních služeb jako je zpracování faktur, reporting či vyřizování objednávek – tento typ procesů se ve velké míře automatizuje pomocí softwarových robotů, nebo se přesouvá do jiných zemí.

Nejvyšší hustota, mzdy a schopnost přilákat „mozky“

Česká republika také nabízí nejvyšší mzdy v regionu, což vyplývá z dat Grafton Recruitment. Tato skutečnost nezanedbatelnou měrou napomáhá úspěšné akvizici zahraničních talentů. Na druhé straně to ovšem může vyvolat otázku, zda naše země nebude do budoucna pro investory příliš drahá a zda i nadále pro firmy zůstaneme atraktivní lokalitou. „Tyto obavy se nepotvrdily. Růst sektoru je jasným důkazem, že investoři si dnes nevybírají Českou republiku kvůli nízkým nákladům, důvodem je kvalifikace a know-how zdejší pracovní síly,“ říká Jonathan Appleton.
Jak již bylo zmíněno, českým centrům podnikových služeb se velmi dobře daří přitáhnout experty z celého světa, o čemž svědčí další prvenství České republiky mezi státy střední Evropy – v českých podnikových službách je největší podíl zahraničních pracovníků, plných 43 %. Česká republika se také může pochlubit nejvyšší hustotou zaměstnanců podnikových služeb. V celé ČR přesahuje 2 %, ve větších městech je však ještě vyšší, například v Brně téměř 9 %.

Podnikové služby podrží českou ekonomiku

V současné době zažíváme nejdelší období konjuktury v tomto století. Je tedy vysoce pravděpodobné, že v nepříliš vzdálené budoucnosti nás čeká minimálně zpomalení růstu. Klíčem k úspěšnému překonání deprese je orientace na obory s vysokou mírou přidané hodnoty, zaměřené na inovace, moderní technologie a jejich implementaci v praxi. Centra podnikových služeb mají inovativnost ve své DNA, jsou oborem, který zaujímá čelní pozici, pokud jde o nasazování pokročilých technologií, jako je například umělá inteligence. „Podnikové služby představují jednu z nejširších možností uplatnění znalostní ekonomiky – trendu, který je nejméně ohrožen případnými krizemi výrobních oborů,“ říká Jonathan Appleton, a dodává: „Rozvoj center podnikových služeb tak do budoucna představuje významný příspěvek ke stabilizaci ekonomiky. Činnosti založené na znalostech stále více nahrazují transakční služby, jejich podíl meziročně stoupl o 17 %.“

Robotizace a automatizace na pořadu dne

Hlavním motorem rozvoje center podnikových služeb jsou moderní technologie, z nichž nejdůležitější je robotická automatizace. Již plných 82 % center některou z metod automatizace využívá, nejčastěji jde o RPA (robotic process automation) či OCR (optical character recognition) technologie, technologie umělé inteligence a chatboty. Softwaroví roboti dnes již zastávají práci 5000 zaměstnanců na plný úvazek. Na jejich vývoji se podílí 1500 expertů, kteří dnes představují jednu z významně rostoucích pracovních pozic v oboru. Primárními důvody pro investice do robotizace a automatizace je pro 27 % center podpora růstu produktivity a pro 24 % potřeba uvolnit talenty pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Dalších 22 % středisek zavádí automatizaci a robotizaci s cílem snížit náklady, 15 % center chce poskytovat lepší služby a 12 % zvýšit spokojenost svých zákazníků. Prvky umělé inteligence plánuje v tomto roce využívat plných 45 % center podnikových služeb – o 15 % více, než tomu bylo v předchozím roce. „Pozitivní zprávou je, že plných 69 % center podnikových služeb vyvíjí své kapacity v oblasti robotizace a automatizace v rámci svých týmů,“ říká Jonathan Appleton. „To svědčí o vysoké úrovni kvalifikace zdejších pracovníků a jejich schopnosti držet krok s nejnovějšími technologickými trendy.“

Spolupráce s univerzitami se vyplácí

Rychlost vývoje nových technologií dnes představuje mimořádnou výzvu pro oblast školství. Potřeba expertů se zaměřením na nejmodernější technologie výrazně převyšuje schopnost školského systému na tyto potřeby reagovat. Významnou pomoc při řešení tohoto problému představuje spolupráce center podnikových služeb s univerzitami – dnes má společné vzdělávací programy s vysokými školami 20 % center, což je o 11 procentních bodů více oproti předchozímu roku. Investice do vzdělání se projevují i v tom, že klesá počet středisek pociťujících nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti technologií a automatizace, a to meziročně o 13 procentních bodů.

Vydávání víz brzdí příliv zahraničních pracovníků

Centra podnikových služeb jsou významným střediskem diverzity. Již 43 % všech zaměstnanců oboru tvoří cizinci, což celkem reprezentuje více než 48 000 lidí. Plných 82 % center zaměstnává alespoň 10 % cizinců a 15 % center má mezi svými zaměstnanci víc než 70 % zahraničních pracovníků. Své zaměstnance aktivně hledá v zahraničí 84 % center. „Oproti loňskému roku se téměř zdvojnásobil globální dosah českých center podnikových služeb,“ říká Jonathan Appleton. „To samozřejmě s sebou nese i nutnost hledat pracovníky, kteří dokáží nabídnout potřebnou odbornost, a navíc hovoří i méně frekventovanými jazyky – třeba švédsky, arménsky, nebo litevsky. Naši pracovníci dnes používají 35 různých jazyků.“
Nelze ovšem přehlížet problémy – plných 82 % center podnikových služeb považuje potíže spojené s vydáváním víz za významnou překážku zaměstnávání zahraničních pracovníků. Dalších 44 % respondentů průzkumu pak navíc uvádí problémy v komunikaci se státní správou. „Navzdory určitému zlepšení v posledních letech tak představuje stále administrativa spojená se zaměstnáváním cizinců značnou komplikaci. Pokud chceme, aby ČR zůstala konkurenceschopná a aby česká ekonomika nezávisela pouze na výrobních oborech, musí dojít k dalším změnám a výraznému zrychlení vyřizování pracovních povolení pro vysoce kvalifikované pracovníky ze zemí mimo EU,“ řekl na závěr Jonathan Appleton.

O ABSL

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. V současnosti v ČR působí více než 310 center zaměstnávajících přes 112 000 lidí. Více informací naleznete na www.absl.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE