INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

ADRA SOS tornado v cr skody 27.6 17Logistická společnost Geis navázala na začátku letošního roku úzkou dlouhodobou spolupráci s humanitární organizací ADRA v České republice. Pro ADRA se tak stává významným partnerem zejména v oblasti přepravy a skladovacích prostor.

Humanitární organizace ADRA možnosti skladování využívá například při mimořádných událostech, jako například po letošním tornádu, kdy jsou prostory využívány pro skladování potřebných materiálů či zařízení při humanitární pomoci. Nyní jsou v prostorách společnosti Geis uloženy tlakové čističe WAP nebo třeba vysoušeče používané během povodní. Dále se společnost Geis podílí na přepravě darovaného zboží do dobrovolnických center.

Z pohledu logistické společnosti Geis jde o důležitou spolupráci, která povede k ulehčení úklidových prací po přírodních katastrofách. „Jsme rádi, že spoluprací s humanitární organizací ADRA můžeme přispět k rychlejší nápravě postižených oblastí do normálu,“ říká Kristýna Copková, marketingová manažerka společnosti Geis, která zajišťuje komplexní logistické služby, od kusové, paletové, celovozové až po leteckou a námořní přepravu, dále kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po specializované logistické projekty.

„Jsme velice rádi za možnost uložení materiálu, který se používá především při pomoci po povodních ve skladových prostorách společnosti Geis. Byly přesunuty z nevyhovujících prostor, které byly v záplavové oblasti,“ říká Josef Koláček, vedoucí koordinátor mimořádných událostí organizace ADRA. „Vysoušeče jsme nyní zapůjčily ADRA Belgie v rámci jejich popovodňové pomoci,“ dodává ředitel nadace ADRA Radomír Špinka.
 
V České republice je 15 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolnickou pomoc více než tří tisíc dobrovolníků. Součástí dobrovolnických center jsou také charitativní obchody v 17 městech. „Přeprava zboží mezi charitativními obchody či firmami, které darují své již neprodejné zboží do obchůdků, je pro organizaci ADRA velikou pomocí. Oceňuji, že jsme součástí společenské odpovědnosti firmy Geis coby hlavní partner z neziskového sektoru,“ přibližuje Renáta Chlebková, CSR specialistka ADRA, spolupráci v oblasti přepravy.

U příležitosti Světového humanitárního dne, který připadá na 19. srpna, ADRA blíže představila formu pomoci tornádem zasažené jižní Moravě, konkrétně v Moravské Nové Vsi. První finanční vlna proběhla již během první poloviny července. Finanční pomoc ve výši 150 000 Kč byla vyplacena 213 domácnostem zasažených tornádem v této obci. Celkem tato částka činí více než 31 milionů Kč. Druhá finanční vlna pomoci proběhla v první polovině srpna, kdy bylo vyplaceno více než 21 milionů Kč celkem 143 domácnostem, které byly výrazněji poškozeny ničivým tornádem. 

„Nejedná se ale jen o pomoc finanční, ale na místě v Moravské Nové Vsi koordinujeme dobrovolnickou pomoc s potřebami obyvatel obce, zajišťujeme materiální pomoc a samozřejmě jsme zde plně k dispozici při psychosociální podpoře lidem,“ říká Josef Koláček, koordinátor pomoci na Moravě z organizace ADRA a popisuje situaci přímo na místě: „Modré plachty na střechách domů, symbol nouzového zastřešení poškozených nemovitostí ubývají, a naopak rychle přibývají nově pokryté a zrekonstruované střechy. Na nové fasády svých domů si obyvatelé ještě počkají, protože bude probíhat zahloubení elektrických rozvodů. Naopak stále ještě smutně působí mezery po demolicích poškozených objektů. Zatím se připravuje projektová dokumentace a všechna důležitá povolení a věříme, že se i tam začne co nejdříve s výstavbou a mezery v ulicích se postupně začnou zaplňovat. Většina stavebních činností a úprav v obci směřuje k zahájení školního roku a alespoň částečné normalizaci života po ničivém tornádu. To, co obnovu komplikuje, jsou dlouhé dodací lhůty především pro výměny poškozených a rozbitých oken, a to jak v domácnostech, tak práv na veřejných budovách (především škola a školka).

(tz)

Slovo ke dni

  • Auta zastavil čip

    Začnu svoji glosu otázkou: Jestlipak víte, která je nejdůležitější součást moderního automobilu? Ne, není to motor, převodovka ani volant. Je jím čip. Který, to mi poněkud uniká, nicméně kvůli němu stojí výroba vozidel po celém světě. Ztráty se počítají v tisících miliard korun, a to ještě nelze dohlédnout světla na konci tunelu. Naše „malá“ škodovka zastaví výrobu na týden, ostatní automobilky jsou na tom podobně, ne-li hůře. A proč chybí čipy, tedy nepostradatelná součást elektronických systémů vozu? Prý za to zas může covid a další překážky. Člověka napadá, že tohle v kapitalizmu není samo sebou a že za tím musí být nějaký záměr. Nedivte se, aut přibývá tolik, že už se ani nevejdou na silnice a víc stojí v kolonách a zácpách než jedou. A ta uhlíková stopa, škoda slov! Někdo upíná své naděje k elektromobilům. Možná, že opravdu...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE