INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Tomas Moravec Foto Tino Kratochvil 52Tomáš Moravec Ač je léto v plném proudu, mnohé firmy už žijí spíše koncem roku nebo pilnými přípravami na rušný podzim. Ty, pro něž býval v minulosti stěžejním bodem programu Mezinárodní strojírenský veletrh, ani letos jeho přípravu neopominuly. Do Brna se jejich představitelé těší, covidová přestávka byla přece jen poněkud dlouhá. Světová ekonomika se mění, hlad po novinkách, které průmyslníkům usnadní a zefektivní práci, se stupňuje, například v souvislosti s děním v energetice. O tom, jak se rýsuje letošní Mezinárodní strojírenský veletrh, jsem hovořila s generálním ředitelem společnosti Veletrhy Brno Tomášem Moravcem:

Je a bude pro nejbližší období osou podnikání Veletrhů Brno klasická veletržní činnost? Anebo se zaměření výstaviště částečně mění a bude poskytovat další, nové služby?

Veletržní činnost v areálu brněnského výstaviště dává jasný smysl i do budoucna. Ujistili nás o tom vystavovatelé svými reakcemi na realizovaný průzkum v době covidových lockdownů a následně i jejich fyzická účast na veletrzích ihned, jakmile to opět bylo možné. Přestože je vystavovatelů i návštěvníků na všech veletrzích méně (a to platí celosvětově), zůstali veletrhům věrni právě ti, kteří věří na přidanou hodnotu osobního setkávání a jsou schopni využít a zhodnotit prodejní potenciál veletrhu.

Jaké jste měli plány letos v lednu a jaké jsou dnes v souvislosti s děním ve světě?

Po opětovném rozjezdu veletrhů na podzim 2021 jsme očekávali návrat k původnímu, byť zmenšenému formátu jednotlivých veletrhů. Zhoršení epidemiologické situace v závěru listopadu a zrušení adventních trhů v celé zemi bohužel potvrdilo fakt, že covid-19 ještě zcela neodezněl a ovlivňuje rozhodování o aktivitách celé společnosti v horizontu měsíců. Nastupující vlna omikronu v únoru 2022 společně s narušením globálních logistických řetězců a nedostatkem inovativních exponátů k představení znemožnily pořádání komplexu potravinářských veletrhů Salima/EmbaxPrint, Motosalonu, a zejména veletrhu zemědělské techniky Techagro. To byla těžká rána pro firemní plánování a odrazila se v potřebě redefinice plánu. Aktuální situace je ovlivněna válkou na Ukrajině a jejími důsledky, nicméně vrchol sezóny v podobě Mezinárodního strojírenského veletrhu se rýsuje velmi pozitivně.

Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě a jeden z nejproslulejších na světě, Mezinárodní strojírenský veletrh, se tedy odehraje začátkem října. V jakém duchu se ponese?

Na veletrh se vrací řada významných firem, které se nemohly účastnit loňského ročníku kvůli důsledkům pandemie. Vystavovatelé tradičně představí řadu inovací a nových technologií ze svých oborů. Ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou se partnerem letošního veletrhu stal region Auvergne-Rhône-Alpes, který je nejprůmyslovější oblastí Francie a bude na MSV reprezentativně zastoupen.

Nosným tématem veletrhu je dnes tolik potřebná digitalizace průmyslu – již potřetí bude součástí MSV i projekt Digitální továrna 2.0, který zdůrazní výhody spojené se zaváděním digitálních řešení do průmyslové výroby. Na MSV představíme také novinku v podobě virtuálního prostředí pro prezentaci firem s názvem MSV Digital.

Je dnes počet vystavovatelů vyšší než loni?

Zájem firem o veletrh je potěšitelný a aktuálně registrujeme nárůst jejich počtu přibližně o 20 % oproti loňsku. Opět otevíráme pavilony A1, B a E. Je potvrzena účast lídrů napříč obory.

Tomas Moravec Foto Tino Kratochvil 24Odřekly některé firmy v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu?

Přestože má konflikt významný vliv na ekonomiku a situaci v průmyslu, tak firmy svou účast na veletrhu neruší, což potvrzuje, že vystavovatelé vnímají MSV jako důležitou součást své obchodní a marketingové strategie. Naopak MSV může v této nestabilní době narušených dodavatelsko-odběratelských vztahů mnohým z vystavovatelů přinést nové zakázky, dodavatele, odběratele. MSV je příležitostí pro firmy, jak navázat obchodní vztahy na nových trzích a s novými partnery a současně se setkat s dlouhodobými partnery v jeden čas a na jednom místě, tj. velmi efektivně.

Čím jste vystavovatele letos motivovali?

Silným argumentem byl úspěch loňského ročníku MSV 2021, který se odehrál v nejisté době poznamenané pandemií. Ačkoliv byl rozsah veletrhu menší, tak vystavovatelé i návštěvníci jej hodnotili jako velice úspěšný. Ve struktuře vystavovatelů i návštěvníků dochází k nárůstu kvality nad kvantitou, což je pro B2B sektor a business klíčové. Z průzkumů nám vyplývá, že MSV má správnou skladbu návštěvníků – 80 % návštěvníků se účastní rozhodovacího procesu ve firmách a za obchodním účelem přišlo vloni na veletrh 90 % zájemců.

Většinu ročníků „strojíráku“ provázelo množství konferencí, seminářů, obchodních prezentací, jednání, diskuzních fór. I s tím se letos počítá? Jaká témata budou prvořadá?

Doprovodný program je důležitou součástí veletrhu, protože se věnuje aktuálním oborovým tématům. V zahajovací den, kterým je poprvé úterý, se již tradičně uskuteční Sněm Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V průběhu veletrhu se bude konat také Fórum aditivní výroby, což je největší konference o průmyslovém 3D tisku v Česku, a připravujeme také mezinárodní konferenci o digitalizaci, která je součástí projektu Digitální továrny 2.0. Konference Plasty 2022 představí zase novinky v plastikářském průmyslu. Veletrh doplní také akce Kontakt-Kontrakt, která je organizována Regionální hospodářskou komorou Brno. Jde o kooperační akci, která propojuje výhody veletržní účasti s oblíbeným matchmakingem. Zájemci si díky této platformě mohou domluvit konkrétní schůzky s přesným harmonogramem. Poslední den veletrhu se poprvé uskuteční akce pro studenty s názvem IndusTRY, která ukáže budoucí generaci průmysl v jeho nové a moderní podobě.

Bude se veletrh věnovat také energetice?

Energetika patří mezi tradiční obory strojírenského veletrhu, ale v letošním roce na ni bude s ohledem na situaci ve světě zaměřena zvýšená pozornost. Tématu energetické udržitelnosti a efektivitě se bude věnovat řada konferencí a přednášek v rámci doprovodného programu.

Mapujete průběžně nálady firem, profesních uskupení, investorských fondů? Pokud ano, co z toho pro Veletrhy Brno plyne?

Průzkumy mezi vystavovateli i návštěvníky provádíme poměrně často – zpětná vazba je pro správné nastavení dalších ročníků klíčová. V dnešní turbulentní době bez jistoty má tak relevantní informace cenu zlata. Ze zpětné vazby nám vyplývá, že o veletrhy zájem bude i v dalším období. To je potěšitelné a uklidňující. Současně ale jasně zaznívá, že veletrhy nutně potřebují nové náměty a formáty pro další rozvoj.

Jak zvládáte adrenalin doby vy osobně? S profesní racionalitou nebo se silnými emocemi? A v čem hledáte optimizmus a energii pro svou práci?

Jsem založením spíše realista, tedy se snažím emoce příliš neuvolňovat. Energii pro práci i oporu ve chvílích, kdy se cítím slabý, mi přináší zejména rodina. Nadprůměrný počet dětí mi přináší nadprůměrný pocit naplnění smyslu lidského života a minimalizuje časoprostor pro nebezpečné myšlenky. Vážím si každého dne mého života, který lze považovat za „normální.“ Vždyť nedaleko od nás je tento stereotyp, pro mnohé tak vysilující, nedosažitelným snem.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Před volbami

    Komunální volby klepou na dveře v době, kdy lidé nevědí, co je čeká v zimě. V takové nejistotě, respektive v očekávání špatných a ještě horších časů, se špatně kandiduje. Ve volebních programech sice strany a sdružení mohou slibovat, co udělají, co zlepší v chodu měst a obcí, ale voliči tuší, že hlavní slovo bude mít aktuální energetická a ekonomická situace. Co je například platné, že se vybuduje nové veřejné osvětlení, když ho z úsporných důvodů nebudeme moci používat? Jak naplánovat investice, když stavební materiály zdražují z měsíce na měsíc o desítky procent a městská pokladna bude mít jen omezené finanční prostředky? Ti chytřejší raději toho moc neslibují, ale upozorňují na pozitiva, kterých jejich místo pro život v uplynulém volebním období dosáhlo. V každém případě zvolit si v této těžké době schopné a odpovědné manažery na...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Mediační dohoda a ukončení IP mediace 12. září 2022

V předchozím příspěvku jsme se seznámili s tím, jak se formulují zásady mediační dohody. Tyto zásady odrážely výsledky předchozích fází mediace a přinesly stranám konkrétní řešení pro každý předmět jednání. Strany za pomoci IP mediátora formulovaly, jak se vybrané řešení konkrétně uskuteční, kdo a co konkrétně udělá, do kdy, co to bude stát apod. Současně strany formulovaly i pojistky pro případ, že by některá ze stran dohodu nedodržela, případně nastala nějaká neočekávaná situace, nestihne se termín splnění závazku apod. Podle potřeby si strany dohodly i sankce za porušení dohody.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3