INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

cezZástupci signatářů projektu RETHINK (koordinátoři RETHINK) z řad významných společností působících v České re-
publice se ve čtvrtek 19. 1. 2023, sešli na půdě společnosti ČEZ.

První jednání se zabývalo diskusí nad aktuální agendou změny klimatu a formátem budoucí spolupráce firem při plnění tří veřejných příslibů v oblasti změny klimatu a podporou šesti prioritních témat v oblasti udržitelnosti vůči veřejnému sektoru.
Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními spo-
lečnostmi, partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou generálních ředitelů udržitelně
smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Více než 30 zástupců
firem, které se svým podpisem přihlásily k prohlášení RETHINK, hledalo v rámci čtvrtečního prvního jednání priority spolupráce
napříč sektory, které mají vést k efektivnímu řešení výzev změny klimatu a posílení vlastní konkurenceschopnosti na vnitřním
trhu.

CBCSD jako člen Světové podnikatelské rady a nositel projektu RETHINK je dle prohlášení svého prezidenta Petra J. Kalaše
zaměřen i na zapojení dalších firem do těchto aktivit. Cílem RETHINK je nastavení strukturované výměny znalostí a zkušeností,
které by umožnilo dekarbonizaci a šíření dobré praxe v oblasti změny klimatu a širší udržitelnosti napříč dodavatelskými řetězci
v Česku. Mezi stávající signatáře iniciativy RETHINK dnes patří přední firmy působící v České republice, jako jsou ČEZ, Komerční
banka, Škoda Auto, Veolia, Schneider Electric, České dráhy, Malfini, SIKO, IKEA, SWECO, Saint-Gobain, E.ON, PRE, PwC, a další.
Garantem zmiňované inciativy je za prezídium CBCSD Petr Dovolil, člen prezídia, který ke čtvrtečnímu jednání dodal: „Nové vý-
zvy změny klimatu a udržitelnosti nemůže žádná firma řešit sama. Společnosti budou muset napříč dodavatelskými řetězci najít
nové způsoby slaďování k efektivnímu zlepšování své výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Nejde o nic menšího než o lepší přístup
ke kapitálu, dlouhodobý úspěch na trzích a zvyšování hodnoty firem. Je třeba být také více aktivní vůči veřejnému sektoru, který
může výkonnost a úspěšnost podnikatelského sektoru podpořit nebo naopak je svými nekvalitními či opožděnými regulacemi
poškodit. Dohodli jsme se na systému komunikace, dvouměsíčního setkávání firem v rámci RETHINK a kontinuálním propojení
koordinátorů ze strany signatářských firem v rámci jednotné on-line platformy.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3