INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

cezZástupci signatářů projektu RETHINK (koordinátoři RETHINK) z řad významných společností působících v České re-
publice se ve čtvrtek 19. 1. 2023, sešli na půdě společnosti ČEZ.

První jednání se zabývalo diskusí nad aktuální agendou změny klimatu a formátem budoucí spolupráce firem při plnění tří veřejných příslibů v oblasti změny klimatu a podporou šesti prioritních témat v oblasti udržitelnosti vůči veřejnému sektoru.
Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními spo-
lečnostmi, partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou generálních ředitelů udržitelně
smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Více než 30 zástupců
firem, které se svým podpisem přihlásily k prohlášení RETHINK, hledalo v rámci čtvrtečního prvního jednání priority spolupráce
napříč sektory, které mají vést k efektivnímu řešení výzev změny klimatu a posílení vlastní konkurenceschopnosti na vnitřním
trhu.

CBCSD jako člen Světové podnikatelské rady a nositel projektu RETHINK je dle prohlášení svého prezidenta Petra J. Kalaše
zaměřen i na zapojení dalších firem do těchto aktivit. Cílem RETHINK je nastavení strukturované výměny znalostí a zkušeností,
které by umožnilo dekarbonizaci a šíření dobré praxe v oblasti změny klimatu a širší udržitelnosti napříč dodavatelskými řetězci
v Česku. Mezi stávající signatáře iniciativy RETHINK dnes patří přední firmy působící v České republice, jako jsou ČEZ, Komerční
banka, Škoda Auto, Veolia, Schneider Electric, České dráhy, Malfini, SIKO, IKEA, SWECO, Saint-Gobain, E.ON, PRE, PwC, a další.
Garantem zmiňované inciativy je za prezídium CBCSD Petr Dovolil, člen prezídia, který ke čtvrtečnímu jednání dodal: „Nové vý-
zvy změny klimatu a udržitelnosti nemůže žádná firma řešit sama. Společnosti budou muset napříč dodavatelskými řetězci najít
nové způsoby slaďování k efektivnímu zlepšování své výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Nejde o nic menšího než o lepší přístup
ke kapitálu, dlouhodobý úspěch na trzích a zvyšování hodnoty firem. Je třeba být také více aktivní vůči veřejnému sektoru, který
může výkonnost a úspěšnost podnikatelského sektoru podpořit nebo naopak je svými nekvalitními či opožděnými regulacemi
poškodit. Dohodli jsme se na systému komunikace, dvouměsíčního setkávání firem v rámci RETHINK a kontinuálním propojení
koordinátorů ze strany signatářských firem v rámci jednotné on-line platformy.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE