INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

EguSpotřeba zemního plynu v České republice v roce 2023 klesla podle předběžných údajů Energetického regulačního úřadu o sedm procent na 7,1 miliard m3 plynu. Příčinou byla především výrazně nižší poptávka po elektřině z plynových elektráren a nadále klesající poptávka domácností i průmyslu.

Podle analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno tyto důvody společně s vysokou naplněností zásobníků na konci loňské zimy vedly také k nižšímu dovozu plynu do ČR.

„Přerušení tranzitní role Česka v důsledku nedodávek plynu z Ruska do zemí EU výrazně omezilo toky plynu českou plynárenskou soustavou již v roce 2022. Naplno se ale tento fakt projevil teprve v loňském roce, kdy se do soustavy dostával téměř výhradně plyn určený pouze pro tuzemskou spotřebu,“ uvedl Michal Kocůrek, řídící konzultant EGÚ Brno. V loňském roce do ČR přiteklo 7,4 miliardy m3 plynu a odtekla necelá jedna miliarda. Pro srovnání v roce 2021 Českem proteklo 6krát více plynu než loni. Většina plynu do Česka v roce 2023 směřovala přes Německo z Norska a z terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) na pobřeží Severního moře, tedy z Belgie, Nizozemska či Německa.

„Také na úrovni EU došlo loni ze stejných důvodů ke snížení spotřeby plynu. Podle předběžných údajů to bylo o 5 % méně, přestože jsme ve druhé polovině roku viděli jisté oživení průmyslové poptávky,“ doplnil Kocůrek s tím, že výrazný pokles dosahující až 14 miliard m3 nastal v oblasti výroby elektrické energie. Vzhledem ke snížené spotřebě plynu klesla výrazně také potřeba dovozu plynu do EU. Loňská mírná zima a vysoká naplněnost zásobníků na jejím konci umožnily dovézt o 16 %, tedy přibližně o 60 miliard m3, méně plynu než v roce 2022.

Nižší potřeba dovozu se pozitivně projevila na ceně plynu v Evropě. „Průměrná cena plynu s dodávkou na následující měsíc byla v hlavním evropském obchodním bodě TTF v roce 2023 necelých 41 EUR/MWh, což je přibližně o 69 % méně než před rokem. Pokles na evropském trhu reflektoval dostupnost dováženého spotového LNG, který se do přístavů severozápadní Evropy dostával průměrně za 38 EUR/MWh,“ řekl Kocůrek.

Pozici hlavního zdroje plynu pro EU a Velkou Británii si loni upevnily dodávky LNG. Přestože celkový objem dovezeného LNG meziročně mírně poklesl v důsledku nízkého dovozu do Velké Británie, podíl LNG na všech dodávkách vzrostl na 43 %. V samotné EU stoupl naopak objem dodávek LNG přibližně o pět procent. Klíčovou roli v zásobování EU sehrály rostoucí dodávky LNG z USA, které se díky opětovnému zprovoznění terminálu Freeport staly loni největším světovým exportérem. Zároveň navýšily množství dovozeného plynu do Evropy o dalších 8 miliard m3 plynu na celkových 64 miliard m3. Následovaly dodávky z Afriky, Blízkého východu a také z Ruska. Dodávky ruského LNG se loni udržely na přibližně stejné úrovni jako o rok dříve a celkově dosáhly 21 miliard m3 plynu.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem v EU zůstává norský plyn. Vzhledem ke zvýšenému počtu servisních odstávek, které byly v řadě případů odsouvány z kritického roku 2022 na loňský rok, došlo meziročně k poklesu dovozu o 15 %. Celkově bylo z Norska dovezeno do EU a Velké Británie přes 106 miliard m3 plynu.

Ještě větší propad zaznamenal dovoz potrubního plynu z Ruska, konkrétně z 63 miliard m3 v roce 2022 na 26 miliard m3 v roce 2023. Oproti roku 2021 pak šlo o více než 80% snížení dovozu. Podíl veškerého ruského plynu (včetně LNG) na dovozu do zemí EU a Velké Británie klesl na 15 % s tím, že potrubní dodávky mírně převýšily dodávky ruského LNG. Jedinými přímými odběrateli ruského potrubního plynu v EU v současnosti zůstávají země s platnými dlouhodobými kontrakty, kterými jsou Rakousko, Slovensko a Maďarsko.

Nepřímo se však ruský plyn může dostat také do Česka. „Podobně jako v roce 2022 jsme v posledních měsících roku 2023 viděli dovoz plynu přes slovensko-český hraniční bod Lanžhot, kterým do ČR proudil původem také ruský plyn. Oproti roku 2022 však loni tento proces začal už v říjnu a celkově se dovezlo do ČR 586 milionů kubíků, tedy asi 7 % celkové roční spotřeby plynu. Touto dovozní cestou se do ČR přepravuje plyn nakoupený na slovenském či rakouském trhu, které jsou zásobeny převážně plynem z Ruska. Menší část tohoto množství může však také pocházet z ukrajinských zásobníků, které evropští obchodníci letos výrazněji využili pro uskladnění zemního plynu pro evropské odběratele,“ vysvětlil Kocůrek.

Dovozní bilanci EU doplňují ještě dodávky ze severní Afriky (Alžírsko a Libye), které se meziročně pouze nepatrně snížily (31 mld. m3 oproti 32,5 mld. m3), a z Ázerbájdžánu (12 mld. m3).

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3