INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

logoKOMA.2

Problémy s parkováním automobilů se týkají většiny našich měst, zvláště historických center a velkých sídlišť. Jedním z možných řešení je i využití automatických parkovacích systémů integrovaných do parkovacích domů.

Jejich architekturu lze přizpůsobit okolní zástavbě, situovat je zčásti pod zem a „uskladnit" tímto způsobem desítky či stovky osobních i menších užitkových vozidel. O bližší informace jsme požádali Ing. Davida Kotajného, vedoucího oddělení APS ostravské společnosti KOMA – Industry, s. r. o.

Kotajny_KOMACo tvoří základ parkovacího systému?

Automatické parkovací systémy KOMA Parking nabízejí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují však realizace také pro dodávková či nákladní vozidla. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R. Potřebná parkovací plocha pro jeden automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše. APS KOMA Parking je ryze český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání parkovaných automobilů.

V čem spočívají jeho největší přednosti?

Základní výhody použití APS KOMA Parking tvoří minimalizace parkovací plochy, komfort parkování, jeho bezpečnost a opomenout nelze ani výhodnou ekonomiku provozu, komerční využití ploch nebo možnost řešení takzvaně na míru včetně použitých technologií KOMA Parking, jako Palett, Lift, Multilift, Decker, Tower, Multitower nebo Ring. Blíže lze tyto technologie poznat na našem webu www.komaparking.cz

Jaké projekty nyní konkrétně řešíte či připravujete?

Závěr roku 2010 byl pro nás úspěšný. V září byla vyhlášená veřejná zakázka na výstavbu parkovacího domu ve městě Slaném navrženém za využití technologie APS pro parkování vozidel. KOMA – Industry se zúčastnila tohoto výběru a v tvrdé konkurenci uspěla s vysoce progresivním řešením, které výrazně překročilo i očekávání zadavatele čili investora. Rozhodnutí výběrové komise pak bylo v prosinci potvrzeno i zastupitelstvem města a mohlo být přistoupeno k podpisu smlouvy, ze které pro nás vyplývá závazek vystavět tento parkovací dům do konce roku 2012.

Co tomuto předcházelo?

Zejména dlouhotrvající problém s nedostatkem parkovacích míst v historickém centru města. Stávající kapacity parkovacích ploch jsou zde dennodenně maximálně využity často s problémy pro místní obyvatele, kterým ani rezidentní karty nezaručují vždy najít vhodné místo k parkování. Při rozhodování o volbě vhodného řešení a umístění parkovacího domu pak bylo nutno přihlížet zejména k řadě aspektů, které jsme vzali velmi vážně.

O jaké aspekty se jednalo?

Bylo to zejména architektonické dopracování vnějšího vzhledu parkovacího domu do památkové zóny spolu se zajištěním odpovídajícího ekologické řešení parkování tak, aby nárůst počtu vozidel nezvýšil tvorbu škodlivých emisí z výfukových plynů. Kromě toho bylo nezbytné řešit uživatelskou jednoduchost a bezpečnost parkování a zajistit odpovídající parkovací kapacity pro rezidenty, hotelové hosty přilehlého Hotelu Grand.

Jak vlastně bude parkovací dům ve Slaném vypadat?

Budoucí parkovací dům KOMA Parking se bude nacházet poblíž křižovatky ulic Třebízského a Palackého. Půjde o nadzemní šestipodlažní budovu s jedním podlažím v podzemí, která poskytne parkování 149 vozidlům. Projektovány jsou dva vjezdy, bude zde i komerční plocha o necelých dvě stě čtverečných metrech.

Budou zde nějaká omezení pro vozidla?

V domě budou moci parkovat vozidla do hmotnosti tři tuny s maximální výškou do 170 a v prvém podlaží do 190 cm, maximální délka je 530 cm a šířka 220 cm. Tyto parametry splní i řada užitkových vozidel.

Kdo se má na realizaci projektu podílet?

Úspěšnost realizace bude zajištěna ve sdružení s akciovou společností PSJ Jihlava, která bude zajišťovat stavební část projektu.

Bylo zpracování nabídky jednoduchou záležitostí?

Vůbec ne. Museli jsme se přizpůsobit velmi členitému provedení obvodového pláště budovy, což v konečném důsledku mělo za následek různý počet parkovacích míst na patrech. V zadání nechyběla také podmínka, aby první podlaží umožňovalo parkování vyšších vozidel typu SUV.

Rozmlouval Jiří Novotný.

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3