INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
100_6979_2Obrovský rozdíl mezi cenami zemního plynu dodávaného na základě dlouhodobých smluv a plynu nakupovaným na spotovém trhu je důvodem poklesu zisku skupiny RWE v ČR v roce 2010. Jeho hodnota po zdanění činí 14,528 mld. Kč, což je o 36 procent méně než v předchozím období. Tržby se naopak díky nadprůměrně chladnému počasí podařilo RWE zvýšit o 8 procent na celkových 147,515 mld. Kč.

Hospodaření celé skupiny RWE v ČR v loňském roce ovlivnil celkový přebytek zemního plynu a kolaps poptávky na světových trzích. „RWE Transgas čelil znevýhodnění dlouhodobých kontraktů vůči nákupům zemního plynu na spotových trzích. Tento fakt spolu se sílící konkurencí pak vedl ke ztrátám zákazníků u našich regionálních plynárenských společností. Současně ale velký objem levného plynu, který byl dostupný na spotových trzích, způsobil pokles poptávky po uskladňovacích kapacitách," vysvětlil Martin Herrmann, předseda představenstva RWE Transgas, a.s.

Nevýhodné dlouhodobé kontrakty navázané na cenu ropy způsobily ekonomickou ztrátu RWE Transgas, jejíž zisk po zdanění se od loňska propadl o 131 procent na -4,859 mld. Kč. Na tomto výsledku se negativně odrazila tvorba účetní rezervy pro pokrytí možných ztrát z obchodu s plynem v následujících letech. Tržby RWE Transgas meziročně vzrostly o 16 procent na 118,130 mld. Kč.

„V průběhu roku 2010 jsme vyvolali jednání se společností Gazprom export o úpravě kupní ceny zemního plynu tak, aby odrážela podmínky na trhu. Nedostatek pokroku v těchto jednáních nás loni v prosinci donutil zahájit rozhodčí řízení. Vydání rozhodčího nálezu očekáváme až na konci roku 2012, tedy pokud se nedohodneme dříve," dodal Martin Herrmann.

I přes pokles zisku zůstává RWE s aktuálním podílem největším a nejsilnějším hráčem na českém trhu se zemním plynem. Na konci loňského roku dodávala zemní plyn téměř 2,2 milionu zákazníků. Během roku 2010 se RWE stalo druhým největším hráčem také na slovenském trhu se zemním plynem.

Skupina loni úspěšně vstoupila na tuzemský trh s elektřinou. Její nabídka o 10 procent levnější energie než od tradičních dodavatelů přilákala k RWE za 8 měsíců loňského roku více než 32 tisíc domácností. Kromě nich dodávala RWE elektřinu do 2500 odběrných míst velkým průmyslovým zákazníkům.

„Ještě letos bychom se chtěli stát dodavatelem elektřiny pro 100 tisíc domácností. I proto jsme loni vstoupili jako první energetická společnost v ČR se svými zákaznickými centry do nákupních pasáží a center," řekl Tomáš Varcop, člen představenstva RWE Transgas zodpovědný za obchod.

V loňském roce zahájila RWE v ČR program velkých investic do budování energetické infrastruktury. Přes čtyři miliardy korun vynaložila zejména na rozšíření podzemního zásobníku v Třanovicích, na posílení kapacity zpětného toku ze západu na východ, na přípravu plynovodu Gazela a na vybudování propojení plynárenské soustavy ve směru sever-jih. Největší z připravovaných investic RWE by měla být spojena s výstavbou moderní paroplynové elektrárny u Mochova ve středních Čechách.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE