INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
logoKOMA.2Problémy s parkováním automobilů se týkají většiny našich měst, zvláště historických center a velkých sídlišť. Jedním z možných řešení je i využití automatických parkovacích systémů integrovaných do parkovacích domů, jejichž architekturu lze přizpůsobit okolní zástavbě, situovat je zčásti pod zem a „uskladnit" tímto způsobem desítky či stovky osobních i menších užitkových vozidel.

4_decker-rgb-lowTakováto užitečná řešení vyrábí divize APS ostravské společnosti KOMA – Industry, s. r. o. , jejíž utomatické parkovací systémy nabízejí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují však realizace také pro dodávková či nákladní vozidla. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R. Potřebná parkovací plocha pro jeden automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše. APS KOMA Parking je ryze český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání parkovaných automobilů.

Základní výhody použití APS KOMA Parking tvoří minimalizace parkovací plochy, komfort parkování, jeho bezpečnost a opomenout nelze ani výhodnou ekonomiku provozu, komerční využití ploch nebo možnost řešení takzvaně na míru včetně použitých technologií KOMA Parking, jako PALETT, LIFT, MULTILIFT, DECKER, TOWER, MULTITOWER nebo RING. Bližší informace poskytnou internetové stránky www.komaparking.cz

1. Architektonické dopracování vnějšího vzhledu parkovacího domu do památkové zóny

• Zajistit odpovídající ekologické řešení parkování tak aby nárůst počtu vozidel nezvýšil tvorbu škodlivých emisí z výfukových plynů

• Řešit uživatelskou jednoduchost a bezpečnost parkování

• Zajistit odpovídající parkovací kapacity pro rezidenty, hotelové hosty přilehlého Hotelu Grant

Budoucí parkovací dům KOMA Parking se bude nacházet na křižovatce ulic Třebízského a Palackého. Bude se jednat o nadzemní 6-ti podlažní budovu s jedním podzemním podlažím a bude poskytovat celkovou kapacitu parkovacích míst 149.

Dalšími parametry objektu jsou:

• Půdorys budovy 33 x 24,5 m

• Výška 16,2 m

• Komerční plocha 190 m2

• Počet vjezdových prostor 2

Parametry zaparkovaného vozidla:

• Max. hmotnost automobilu: 3 000 kg

• Max. výška automobilu: 1 700 / 1900 mm

• Max. délka automobilu: 5 300 mm

• Max. šířka automobilu: 2 200 mm

Úspěšnost realizace bude zajištěna ve sdružení se společností PSJ a.s. Jihlava, která bude zajišťovat stavební část objektu.

„Zpracování nabídky nebylo jednoduché", říká David Kotajný, vedoucí oddělení APS KOMA Parking. „Museli jsme se přizpůsobit do velmi členitého provedení obvodového pláště budovy, což v konečném důsledku mělo za následek různý počet parkovacích míst na patrech. K tomu bylo předmětem zadání i definice obsluhovaných automobilů, kdy 1 patro je určeno pro parkování vyšších vozidel typu SUV."

Co jsou APS?

Automatické parkovací systémy KOMA Parking nabízí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují však realizace také pro dodávková či nákladní vozidla. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a nedostatkem volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R. Potřebná parkovací plocha pro 1 automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše. APS KOMA Parking je ryze český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání parkovaných automobilů.

Základní výhody použití APS KOMA Parking

• MINIMALIZACE PARKOVACÍ PLOCHY

• KOMFORT

• BEZPEČNOST

• EKONOMIKA PROVOZU

• EKOLOGIE

• FLEXIBILITA

• KOMERČNÍ VYUŽITÍ PLOCH

• ŘEŠENÍ ŠITÉ NA MÍRU

Základní nabídka produktů KOMA Parking – PALLET, LIFT, MULTILIFT, DECKER, TOWER, MULTITOWER, RING.

Intenzivní marketingová činnost v roce 2010 v oddělení KOMA Parking dává již dnes důvod se domnívat, že zájem o automatické parkovací systémy bude růst. Již dnes připravujeme k realizaci min. 2 projekty výstavby parkovacích domů v celkové hodnotě 100 mil. Kč, u kterých je reálný předpoklad zahájit stavbu již v roce 2010. Setkáváme se ze zájmem i projekčních kanceláří, které si žádají vyřešit parkování s automatem v malých bytových domech.

(no)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE