INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

logoKOMA.2Problémy s parkováním automobilů má většina našich měst, zvláště v historických centrech a na velkých sídlištích. Jednu z možností řešení nabízejí automatické parkovací systémy integrované do parkovacích domů. Jejich architekturu lze přizpůsobit okolní zástavbě, část podlaží lze situovat pod zem a tímto způsobem „uskladnit" desítky či stovky osobních, SUV i menších užitkových vozidel.

Divize automatických parkovacích systémů (APS) ostravské společnosti KOMA – Industry, s. r. o. , taková řešení dodává na klíč v podobě automatických parkovacích systémů KOMA Parking. Jedná se o ryze český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání parkovaných automobilů a jde tedy o nabídku bezpečného a inteligentního způsobu hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R. Základní výhodnou je úspora místa; potřebná parkovací plocha pro jeden automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše.

Výčet předností KOMA Parking je obsáhlý. Základní výhody použití systému tvoří minimalizace parkovací plochy, komfort parkování, jeho bezpečnost a opomenout nelze ani výhodnou ekonomiku provozu, komerční využití ploch nebo flexibilitu umožňující řešení takzvaně na míru včetně použitých technologií KOMA Parking, jako PALETT, LIFT, MULTILIFT, DECKER, TOWER, MULTITOWER nebo RING.

Podíváme-li se detailně na všechny výhody systému KOMA Parking, je pak zcela patrné, jak užitečné mohou parkovací domy být v městských zástavbách, ale i všude tam, kde nedostatek místa komplikuje parkování a obtěžuje jak samotné řidiče, tak co se hluku pojíždějících vozidel i exhalací týče, místní obyvatele. Výhodymi plynoucími z minimalizace parkovací plochy je především malý zastavěný prostor, redukce stavebních ploch a nákladů na pozmek, plocha k parkování je maximálně využita téměř nezávisle na tvaru půdorysu budovy, využití i v úzkých, stísněných nebo těžce přístupných lokalitách, kde nejou podmínky pro konvenční parkování.

Vysoký komfort nabízeného řešení vytváří především absence úzkých vjezdů a výjezdů, snadnost a rychlost parkování díky automatickému a samoobslužnému provozu, který se objede bez hledání místa, popojíždění a zajíždění do objektu a zbytečného obtěžování exhalacemi. Důležitým hlediskem je rovněž bezpečnost, neboť objekt je bez přístupu neoprávněných osob a je tudíž minimální riziko odcizení vozidla, krádeží a tím vzniku pojistných událostí. K ekonomičnosti provozu vedou zejména nízké náklady na provoz (osvětlení, vytápění, osobní náklady), variabilní nastavení tarifů parkování, řešení nevyžaduje výstavbu zázení pro řidiče (přístupová schodiště, bezbariérové přístupy, výtahy, hygienické místnosti, vzduchotechnika). Z ekologického hlediska jsou výrazně omezeny emise, hluk od popojíždějících vozidel, při podpovrchovém řešení lze povrch využít pro jakoukoliv zástavbu či zeleň, použití ocelových konstrukcí umožňuje snadnou demontáž a recyklaci stavby. Hlavními výhodami plynoucími z flexibility, je především možnost dostavby či změn díky využití modulárního systému, z hlediska architektury a designu lze uplatnit rozmanité druhy opláštění, tvaru a provedení a lze tak parkovací dům snáze včlenit do okolní architektury, parkovací domy je možné sdružovat do rozsáhlých koplexů.

Jinými slovy řečeno, parkovací domy se systémy KOMA Parking využívající zakládání vozidel, jejich uložení a vyložení pomocí sofistikovaného technologického zařízení APS, do nichž má přístup pouze správce zařízení – řidiči pouze do prostoru předání a převzetí vozidla – jsou novou dimenzí a řešením parkování hodného 3. tisíciletí. S podrobnějšími informacemi o KOMA Parking systémech se lze seznámit na www.komaparking.cz

(jn)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3