INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

P TECH logo 2Společnost IBM zahajuje ve spolupráci s partnery od září tohoto roku v Kraji Vysočina pilotní provoz programu P-Tech. Česká republika je první zemí střední a východní Evropy, ve které byl program P-Tech oznámen.

Dohodu o spolupráci na vývoji a podpoře programu Pathway in Technology (P-Tech) podepsaly Kraj Vysočina, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Střední průmyslová, technická a automobilní škola v Jihlavě, společnost Bosch Diesel a IBM Česká republika.

Cílem P-Techu je inovovat veřejné vzdělávání (kariérní a technické) a poskytnout studentům akademické znalosti a praktické dovednosti pro úspěšnou práci s aplikovanými digitálními technologiemi. Model integruje středoškolskou výuku s obsahem vysokoškolského studia.

První P-Tech na světě byl založen společností IBM v newyorském Brooklynu ve spolupráci s tamní vysokou školou, městskou radou a střední školou v roce 2011. Do konce tohoto roku se očekává, že na světě bude působit přibližně 200 škol, do kterých se zapojí více než 600 společností a 75 komunitních vysokých škol, aby studenti získali nové dovednosti potřebné v digitální ekonomice. Tyto dovednosti usnadňují absolventům středních škol vstup na trh práce nebo na vysokou školu pro další studium. Přináší do sekundárního vzdělávání cenné vysokoškolské a průmyslové zkušenosti. Studenti P-Tech, kteří dosáhnou vzdělávací cíle v programu P-Tech tak budou nejlépe připraveni do praxe a pro práci v průmyslu. Program P-Tech je celosvětově realizován na veřejných školách a je bezplatný.

„O větší zapojení mladých lidí do výuky usilujeme dlouhodobě, a proto podporujeme aktivizující metody a přímou spolupráci s firmami. Nabídka IBM v programu P-Tech plně do této koncepce zapadá. Jsme hrdí na to, že figurujeme mezi prvními partnery tohoto projektu v zemích střední a východní Evropy,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

„Výhodou P-Techu je, že začíná pracovat s dětmi již v posledním ročníku základní školy. Také v dalším studiu nabízí studentům cenné propojení s praxí. Model P-Tech je veřejná vzdělávací iniciativa, která kombinuje školní vzdělávání druhého stupně s prvky třetího stupně vzdělávání a pracovních zkušeností, jako je mentorství a stáže, aby se sladilo úsilí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a aktivace zaměstnání,“ vysvětluje generální ředitelka společnosti IBM Česká republika Zuzana Kocmaníková.
Trh práce je v současnosti transformován novými technologiemi. Evropská komise odhaduje, že už v příštím roce dosáhne rozdíl mezi poptávkou a nabídkou specialistů v oboru IT na trzích Evropské unie 500 000 lidí. Svaz průmyslu a dopravy České republiky odhaduje, že v zemi chybí 20 000 IT profesionálů. Tato mezera se netýká pouze technologického sektoru, ale podniků ve všech odvětvích, které procházejí digitalizací. P-Tech je přímou reakcí na tyto výzvy.

O programu P-Tech

P-Tech školy spolupracují s místními komunitními školami, vysokými školami a společnostmi, které nabízejí studentům placené stáže, mentoring, návštěvy na pracovišti nebo možnosti získání pracovní nabídky. Pomáhají také připravit studenty na odbornou kariéru tím, že jim poskytují dovednosti související se spoluprací, prezentací a kritickým myšlením. P-Techy poskytují přímé spojení mezi školním prostředím a kariérou, stejně jako celoživotní vzdělávání. Absolventi P-Tech škol se těší z pěti násobně lepšího skóre včasného dokončení studia než běžní vysokoškolští studenti v USA. Někteří absolventi ihned začínají pracovat, zatímco jiní pokračují ve vysokoškolském vzdělávání. A někteří dělají obě věci současně.

(tz)

Slovo ke dni

  • Představy a realita

    Inovují malé a střední firmy. V korporacích bývá silný byrokratický aparát, jenž se postará o to, aby dobré nápady nešly zavést do praxe, nebo se jejich implementace nekonečně táhla. Tvrdí to místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Dobeš, a má samozřejmě pravdu. A jak dodává jeho kolegyně Pavla Břečková, inovace je otázka přežití. Proto mohou menší podnikatelé konkurovat gigantům s obrovským kapitálem a dlouhou tradicí. Je zajímavé, že z nedávného průzkumu vyšlo zjištění, podle něhož 44 procent dotázaných nikdy nevyužije v podnikání robotizaci a digitalizaci. Ovšem v praxi se ukazuje, že nějakou formu digitálních technologií už uplatňují téměř všichni. Někdy, zdá se, sama realita překonává naše představy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Visegrádský patentový institut a Smlouva o patentové spolupráci 28. srpen 2019

Jak získat patentovou ochranu v zahraničí za využití řízení podle mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci bylo naznačeno v článku, který byl na tomto místě uveřejněn minulý měsíc. Zdůrazněnými výhodami popsaného systému bylo zejména získání času na přípravu a rozhodování, zda, a ve kterých státech, usilovat na základě jediné podané patentové přihlášky o patentovou ochranu. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE