INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

P TECH logo 2Společnost IBM zahajuje ve spolupráci s partnery od září tohoto roku v Kraji Vysočina pilotní provoz programu P-Tech. Česká republika je první zemí střední a východní Evropy, ve které byl program P-Tech oznámen.

Dohodu o spolupráci na vývoji a podpoře programu Pathway in Technology (P-Tech) podepsaly Kraj Vysočina, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Střední průmyslová, technická a automobilní škola v Jihlavě, společnost Bosch Diesel a IBM Česká republika.

Cílem P-Techu je inovovat veřejné vzdělávání (kariérní a technické) a poskytnout studentům akademické znalosti a praktické dovednosti pro úspěšnou práci s aplikovanými digitálními technologiemi. Model integruje středoškolskou výuku s obsahem vysokoškolského studia.

První P-Tech na světě byl založen společností IBM v newyorském Brooklynu ve spolupráci s tamní vysokou školou, městskou radou a střední školou v roce 2011. Do konce tohoto roku se očekává, že na světě bude působit přibližně 200 škol, do kterých se zapojí více než 600 společností a 75 komunitních vysokých škol, aby studenti získali nové dovednosti potřebné v digitální ekonomice. Tyto dovednosti usnadňují absolventům středních škol vstup na trh práce nebo na vysokou školu pro další studium. Přináší do sekundárního vzdělávání cenné vysokoškolské a průmyslové zkušenosti. Studenti P-Tech, kteří dosáhnou vzdělávací cíle v programu P-Tech tak budou nejlépe připraveni do praxe a pro práci v průmyslu. Program P-Tech je celosvětově realizován na veřejných školách a je bezplatný.

„O větší zapojení mladých lidí do výuky usilujeme dlouhodobě, a proto podporujeme aktivizující metody a přímou spolupráci s firmami. Nabídka IBM v programu P-Tech plně do této koncepce zapadá. Jsme hrdí na to, že figurujeme mezi prvními partnery tohoto projektu v zemích střední a východní Evropy,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

„Výhodou P-Techu je, že začíná pracovat s dětmi již v posledním ročníku základní školy. Také v dalším studiu nabízí studentům cenné propojení s praxí. Model P-Tech je veřejná vzdělávací iniciativa, která kombinuje školní vzdělávání druhého stupně s prvky třetího stupně vzdělávání a pracovních zkušeností, jako je mentorství a stáže, aby se sladilo úsilí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a aktivace zaměstnání,“ vysvětluje generální ředitelka společnosti IBM Česká republika Zuzana Kocmaníková.
Trh práce je v současnosti transformován novými technologiemi. Evropská komise odhaduje, že už v příštím roce dosáhne rozdíl mezi poptávkou a nabídkou specialistů v oboru IT na trzích Evropské unie 500 000 lidí. Svaz průmyslu a dopravy České republiky odhaduje, že v zemi chybí 20 000 IT profesionálů. Tato mezera se netýká pouze technologického sektoru, ale podniků ve všech odvětvích, které procházejí digitalizací. P-Tech je přímou reakcí na tyto výzvy.

O programu P-Tech

P-Tech školy spolupracují s místními komunitními školami, vysokými školami a společnostmi, které nabízejí studentům placené stáže, mentoring, návštěvy na pracovišti nebo možnosti získání pracovní nabídky. Pomáhají také připravit studenty na odbornou kariéru tím, že jim poskytují dovednosti související se spoluprací, prezentací a kritickým myšlením. P-Techy poskytují přímé spojení mezi školním prostředím a kariérou, stejně jako celoživotní vzdělávání. Absolventi P-Tech škol se těší z pěti násobně lepšího skóre včasného dokončení studia než běžní vysokoškolští studenti v USA. Někteří absolventi ihned začínají pracovat, zatímco jiní pokračují ve vysokoškolském vzdělávání. A někteří dělají obě věci současně.

(tz)

Slovo ke dni

  • Skoro půl miliardy nebo nic

    Případ s elektronickými dálničními známkami mnohé vypovídá o tom, jak se v české kotlině nakládá s penězi (daňových poplatníků). Příležitost, jak na zakázce vydělat 400 milionů korun, si pochopitelně nemohli nechat ujít „šmejdi“ - ne ti, co kradou tisíce, ale desítky a stovky milionů. Jenže tentokrát to jaksi nevyšlo. Ozvali se totiž programátoři, kteří se nabídli, že fungující systém stvoří zadarmo. A vláda, respektive její premiér, mohl ukázat, že si s korupcí briskně poradí a vyhodil (ne)odpovědného ministra dopravy. Udělal další chytrý tah. Schopného Karla Havlíčka pověřil i řízením uvolněného resortu. Ještě by se mi líbilo, aby se na výplatě ušetřilo nejen za 1 ministra, ale aby zeštíhlil celý resortní aparát.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE