INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

CT MPO00028Alice FibigrováS dobýváním nových trhů na tak vzdáleném kontinentu, jakými jsou Austrálie nebo Nový Zéland, to chodí podobně jako v lásce. Nemůžete čekat, že vám dáma padne do náručí hned na první schůzce. Ale když vytrváte a jste dostatečně přitažliví, úspěch se dostaví. I to naznačila Alice Fibigrová, ředitelka zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v australském Sydney, která obhospodařuje obě jmenované země.

Jak lze stručně charakterizovat australské a novozélandské hospodářství?

Austrálie je čtrnáctou nejsilnější ekonomikou světa. Plných 27 let nezažila krizi. Po poslední recesi před třiceti lety vláda vhodně nastavila zdravotní i penzijní systém. Austrálie má velmi nízké zadlužení, je v tomto ohledu nejúspěšnější z vyspělých ekonomik. Po letošních parlamentních volbách se předpokládá politická stabilita na dalších několik let.
Obchodní bilance mezi ČR a Austrálií se dlouhodobě vyvíjí v náš prospěch a obchodní výměna léta přesahuje 600 milionů amerických dolarů. Vývozu dominují osobní automobily, významně jsou zastoupeny vysílací přístroje, motory, mikroskopy, stavební a manipulační technika, dřevo i hračky.
Nový Zéland se v žebříčku konkurenceschopnosti ze 137 zemí podle Světového ekonomického fóra WEF umístil na 13. pozici a dle OECD není exportně rizikovou zemí. Své postavení získal díky skvělému stavu veřejného sektoru a státní správy, která zaručuje příznivé podmínky pro podnikatelské prostředí. V současné době se vyjednává mezi EU a Novým Zélandem Dohoda o volném obchodu FTA s předpokladem vstupu v platnost v roce 2020.
Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Novým Zélandem se zvyšuje, obchodní bilance vykazuje z pohledu ČR přebytek. Český vývoz primárně táhnou osobní automobily. Vzájemná obchodní výměna loni dosáhla 137 milionů amerických dolarů.

Ve kterých oborech mají Austrálie a Nový Zéland našim firmám co nabídnout?

České společnosti mají příležitost se prosadit na australském trhu strojírenskými celky, technologiemi pro těžební průmysl či zemědělství, technologiemi pro obnovitelné zdroje energie. Další obchodní příležitosti představují lehká dopravní letadla či jejich komponenty, kolejová vozidla a spolupráce ve vědě a výzkumu – především biotechnologie, nanotechnologie a kompozitní materiály, ale i recyklace, chytrá řešení, IT, inovace, různé moderní technologie. Jeden z prioritních směrů z pohledu australské pobočky CzechTrade je i vodárenství.

Můžete právě k tomuto zaměření říci něco bližšího?

Voda je téma, které řeší každá vláda, a bude je řešit i ta nová, která byla zvolena letos v červnu. Počátkem května se v Melbourne konal každoroční veletrh Ozwater’19, největší akce organizovaná Australskou vodárenskou asociací (AWA). Z české strany se jí za podpory CzechTrade a českého Ministerstva průmyslu a obchodu zúčastnily tři firmy: VAPO s těsnicími vaky potrubí, sanačními pakry a technickou pryží, BKG nabídla vlastní patentované technologie pro úpravu vody a CINK Hydro turbíny pro malé vodní elektrárny do 10 MW. O české technologie byl zájem, firmy zde získaly zajímavé kontakty.

Australany si podmanily i české hračky. Proč jsou žádané?

20190507 165717 resized 2Počátkem roku 2016 začal australský distributor HappyGoDucky dovážet české hračky na australský trh. Nejprve šlo o zastoupení tří čes­kých výrobců: KOVAP Náchod, Miva Vacov a Detoa, následně získal zastoupení dalších předních českých výrobců Ceeda Cavity,
Dřevo dětem a Pišlik. Tím rozšířila portfolio na
230 dřevěných, plechových a háčkovaných výrobků. České hračky jsou kvalitní, a když se líbí českým dětem, proč by se nelíbily australským?

Změní pravidla hry Dohoda o volném obchodu FTA?

Cílem dvou dohod, které se v současné době vyjednávají mezi Austrálií a EU a Novým Zélandem a EU, je odstranění bariér přístupu pro evropské firmy na tamní trhy. Dohoda s Novým Zélandem by měla vstoupit v platnost příští rok, s Austrálií později. Pro Českou republiku by hlavní přínos spočíval v odbourání pětiprocentního tarifu na osobní automobily, které tvoří většinou kolem dvou třetin našeho vývozu do Austrálie, na Nový Zéland pak kolem poloviny.

V čem jsou „protinožci“ jiní než my a jak s nimi obchodovat, abychom byli úspěšní?

Z rozhovoru s úspěšnými zástupci firem z ČR, kteří již v Austrálii působí na různých manažerských pozicích, vyplývá, že Australané navazují kontakt s potenciálním novým zákazníkem dlouho, chtějí vidět ze strany české firmy zájem, a tak uspějí jen ti, kteří budou aktivní, zúčastní se veletrhu opakovaně a počkají si na tu pravou „dámu“... Je potřeba počítat s opakovanou účastí například na veletrzích, trade shows, které se jeví jako nejúčinnější jak dát o sobě v tomto teritoriu vědět. Protože Australané jsou komunikativní, rádi si povídají a potřebují vás vidět.

Máte nějaká doporučení pro české vývozce?

Vůbec nejlepší je potkat se s potenciálními obchodními partnery osobně na veletrhu. Australané i Novozélanďané jsou velmi aktivní, chtějí napřed člověka poznat, popovídat si o běžných záležitostech a až s určitým odstupem se vlastně začnou bavit o práci. Nelze očekávat nějakou konkrétní zpětnou vazbu po prvním jednání. Člověk se musí obrnit trpělivostí. Musí se s nimi naučit komunikovat. Oni totiž často ani nevědí, kde Česká republika leží. Někteří si ještě možná vzpomenou na bývalé Československo, nebo slyšeli, že existuje Praha a že je nádherná. Proto je lepší uvádět, že firma se nachází v Evropě. Jsem přesvědčená o tom, že by se ČR v Austrálii rozhodně měla více propagovat. Je to pro nás země mnoha příležitostí.

Jak se na tak vzdáleném kontinentu a v Sydney jako Češka cítíte?

V takto situovaném teritoriu si utřídíte životní priority. Musíte se dokázat spolehnout sám na sebe, což je někdy taky dost tvrdé, ale práce je úžasná. Je to velká zkušenost pracovat a žít v cizím prostředí, navíc v hodně multikulturním. Tím, že se polovina Australanů narodila v zahraničí, je tady opravdu silný melting pot, ovlivněný především Asií. Podle posledních odhadů žije v Austrálii 35 000 českých krajanů, k nimž patří emigranti a jejich potomci, kteří se hlásí k české komunitě, ale i početná generace třicátníků. V každém státu a terito­riích Austrálie, s výjimkou Severního teritoria, existuje krajanský český nebo 20180708 122248 resizedčesko-slovenský klub. Což je i pozitivní informace pro české firmy právě i k navazování kontaktů.

Čím je pro vás práce pro CzechTrade inspirující?

Je pro mě pocta pomáhat českým firmám v zahraničí. Snažím se dělat všechno pro to, aby ta snaha byla stvrzena úspěchem. Spousta věcí tady funguje naprosto odlišně od Evropy. Já mám výhodu v tom, že mám už zkušenosti z působení v irském zastoupení CzechTrade a také praxi z Londýna. Austrálie je nicméně obtížný trh, zejména tím, že je mimo Evropskou unii, a proto existuje spousta tarifních a netarifních překážek, odlišná certifikace pro výrobky a technologie.

připravil Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE