INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

katastr 300x256Zatímco občan si ve většině případů vystačí s omezeným přístupem do katastru nemovitostí, případně si nechá jednorázově vystavit potřebný dokument, obce a města by bez plného přístupu do něj mohly těžko fungovat. Propojení s mapovými a dalšími aplikacemi pro místní samosprávu znamená úsporu času i peněz.

Obce a města pracují s katastrem nemovitostí na denní bázi. Je pro ně centrálním zdrojem informací o vlastnictví nemovitostí – pozemků a staveb – zahrnujícím jejich soupis, popis a geometrické polohové určení. Součástí katastru je rovněž evidence vlastnických práv, zástavních práv, věcných břemen a mnoho dalšího. Úředníci proto přístup do něj potřebují jak ke správě vlastního majetku, tak i k plánování dalšího rozvoje obce, řešení stavebních povolení a řadě dalších činností.

Katastr nemovitostí je dostupný on-line prostřednictvím portálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK). Práce s ním ale není vždy tak jednoduchá, jak by si uživatelé přáli. Řada obcí tak volí jinou cestu, jak aktuální data z katastru získat – využívá přístupu do něj v rámci geoinformačního systému (GIS), v němž se data kombinují s mapovými a dalšími službami. Úředníci podklady vidí přehledně nad mapou a mohou tak lépe využít výběru informací o konkrétních parcelách, trasách či plochách.

Geoinformační systém využívají prakticky denně například v obci Podolí nedaleko Brna. „Používáme ho ke všem činnostem, jež mají vazbu na pozemky, jako jsou například nájemní a kupní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni, územní plánování ve vztahu k veškeré investiční činnosti, inženýrským sítím, údržbě a plánování výsadby zeleně, projekční činnosti a dalším. Tedy ke všem činnostem obecního úřadu, u nichž potřebujeme znát informace o pozemcích,“ popisuje starosta obce Podolí Vítězslav Eliáš.

Snadné vyhledávání dle řady parametrů

„Kombinace kvalitních mapových služeb a přístupu do katastru nemovitostí je pro správu obcí ideální. Informace o dané parcele lze totiž získat prostým kliknutím do katastrální mapy či ortofotomapy. Za pomoci jednoduchého formuláře je pak samozřejmě možné v datech také rychle a efektivně vyhledávat,“ říká Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která městům a obcí mapové služby zprostředkovává prostřednictvím portálu Gisonline.cz.

Úředníci přitom mají při vyhledávání na výběr z řady variant, podle toho, co zrovna od katastru potřebují. Vyhledávat mohou podle adresy, katastrálního území, výměry či vlastností parcely. V případě nemovitostí fyzických a právnických osob mohou použít IČO, jméno nebo rodné číslo. Stejně tak mohou jednoduše zobrazovat parcely ve vlastnictví obce, dle způsobu využití nebo druhu pozemku.
„Výhodou spojení s GIS je, že informace o parcelách mohou úředníci nejen vyhledávat, ale rovněž přímo v aplikaci editovat a vytvářet si vlastní vrstvy jako polygony, body nebo jiné. Rovněž mohou zobrazovat panoramatický náhled do ulic či šikmé snímky a z nich provádět přesná měření,“ dodává Drahomíra Zedníčková.

Napojení na další aplikace i služba pro občany

Vedle jednoduchého přístupu do katastru nemovitostí je pro obce velkou výhodou i možnost jeho propojení prostřednictvím GIS s dalšími aplikacemi, které samospráva využívá. Typicky jde například o napojení na aplikace, jež ke svým činnostem využívá stavební úřad. „Díky tomu je možné v GIS vybrat parcely, kterých se týká dané stavební řízení, v druhé aplikaci se pak údaje z katastru nemovitostí automaticky vyplní do příslušných kolonek. Není tak třeba všechny účastníky vyhledávat parcelu po parcele,“ popisuje výkonná ředitelka společnosti TopGis.
Propojení přístupu do katastru s GIS vedle úředníků slouží také samotným občanům obcí. Ti sice nemají do katastru vzhledem k ochraně osobních údajů plný přístup, prostřednictvím mapové aplikace obce se však mohou snadno podívat na veřejně dostupná data o parcelách, která by jinak museli složitě dohledávat na internetu. Snadno se tak dozvědí, kdo je majitelem dané nemovitosti nebo jaká je výměra sledovaného pozemku.

(tz)

Ilustrace: Katastrnemovitosti.net

Slovo ke dni

  • Konec mentolek

    Tak nám Brusel zakázal mentolové cigarety. Prý svádějí děti a mládež ke kouření. O tom bych si dovolil pochybovat, protože k neřestem vedou spíš nuda, pocit nedospělosti, špatné vzory v rodině a společnosti... Vzpomínám si, že jako kluci jsou si balili do toaletního papíru suché (říkali jsme “mocné”) listí - a jak nám to chutnalo! Babička si zapalovala mentolku, když potřebovala na astma trochu protáhnout plíce. Nemyslím si, že zakazování tabákových výrobků s příchutí je tou pravou cestou k nekouření, když si zájemce může koupit náhradu. Přestaneme snad z podobného důvodu vyrábět vaječný koňak nebo rum, protože lidem chutnají víc než vodka? Zakázané ovoce, jak známo, přitahuje pozornost. A Evropská unie jistě také nechce být chápána jako přísný vychovatel, který nám bere to, co máme rádi.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE