INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Výrobky a služby

2023 04 17 1
17. duben 2023

Ačkoliv 3D modely měst nacházejí uplatnění primárně v úřednických kancelářích při plánování budoucího územního rozvoje, užitek přinášejí rovněž akademikům i laické veřejnosti. Důležité jsou například při environmentálních výzkumech, studiích šíření hluku či analýzách přírodních hrozeb. Běžný občan města se zase díky nim může lépe seznámit s budoucím vývojem svého sídla.

Patrik Jokl IPRICE 2
17. duben 2023

Skončí moderní civilizace zavalená horou elektrického odpadu? Protože množství používané spotřební elektroniky už nemůže růst exponenciálně, musí se najít správné východisko, jak tomu zabránit. Odpověď už je známa pod pojmem cirkulární ekonomika. Více napoví rozhovor s Patrikem Joklem, zakladatelem IPRICE RECARE s.r.o., iprice-recare.com a provozovatelem e-shopu iprice.cz.

 DSC7074
14. duben 2023

Dva české hotely s mimořádným zázemím jak pro pořádání firemních akcí, tak pro pobyt rodin s dětmi. Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port u Máchova jezera. Komfort, který zde host dostává, je léty vypilovaná kvalita, pohostinnost, snaha o služby se vším všudy a jejich stálá inovace. I proto se sem návštěvníci vracejí, ať už jde o firmy, které zde pořádají za rok nespočet různých setkání, nebo celé rodiny, často přijíždějí i babičky a dědečkové s vnoučaty. Doba covidová se pochopitelně na tržbách podepsala, a stejně tak hotelům nepřála ani energetická krize. Jak se dnes oběma daří, jsem se zeptala předsedy představenstva společnosti Regata Čechy, a.s., která je provozuje, Viktora Šedivého:

12 kopie kopie
13. duben 2023

Ne každý si ve shonu všedních dnů uvědomuje, kolik se toho kolem něj stále mění a že to souvisí s jeho vlastním životem. Jaké nové technologie mu umožňují existovat pohodlněji, zdravěji, šetrněji k přírodě. Co přinášejí k podpoře kondice člověka, nakolik jsou inovativní směrem k produkci plodin, co nabízejí převratného v oblékání, čím přispívají k hospodárnějšímu nakládání s přírodními zdroji při stavební činnosti a čím zase ke snižování spotřeby energií, proč nám šetří čas, který můžeme věnovat třeba rodině nebo seberozvoji. Zní to možná až naivně v dnešní ekonomicky složité době, ale je tomu skutečně tak. Výzkum a vývoj naznačují praxi, jak a co dělat jinak, lépe, výhodněji. Ostatně dokládají to i slova RNDr. Jana Neděl­níka, Ph.D., viceprezidenta Asociace výzkumných organizací:

A rafika
3. duben 2023

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), vyřídila v roce 2022 přes 3000 žádostí o platbu ve schválených dotačních projektech. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, řídicí orgán OP PIK, tak předala k proplacení na účty českých firem přes 12 miliard korun.

solar power 862602 1280
30. březen 2023

Po přijetí náležité legislativy se virtuální elektrárny stanou důležitou součástí energetické soustavy. Odborníci z poradenské skupiny Moore Czech Republic se domnívají, že by ve střednědobém horizontu mohly v České republice pokrýt až 25 % spotřeby elektřiny. Peer to peer sdílení energie, které je podstatou virtuálních elektráren, přinese větší šetrnost k životnímu prostředí a z dlouhodobého hlediska pomůže stabilizovat ceny elektřiny.

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE