INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Patrik Jokl IPRICE 2Patrik JoklSkončí moderní civilizace zavalená horou elektrického odpadu? Protože množství používané spotřební elektroniky už nemůže růst exponenciálně, musí se najít správné východisko, jak tomu zabránit. Odpověď už je známa pod pojmem cirkulární ekonomika. Více napoví rozhovor s Patrikem Joklem, zakladatelem IPRICE RECARE s.r.o., iprice-recare.com a provozovatelem e-shopu iprice.cz.

Pojem cirkulární ekonomika se pomalu zabydluje v médiích, ale mnozí lidé stále nevědí, co si pod ním představit. Jak byste ho vysvětlil?

Tam, kde se lineární ekonomika řídí zásadami: vzít, vyrobit, zlikvidovat, nachází oběhové hospodářství ekologický přístup k nakládání s plasty a elektronickým odpadem. Mnoho výrobců se snaží přicházet s postupy, které mají tento environmentální problém řešit. Je však třeba tento problém zvládnout jak na průmyslové, tak i na společenské úrovni. Právě oběhové hospodářství a jeho koncepty mohou při účinné aplikaci tento proces urychlit. Cirkulární ekonomika, nebo též zmíněné oběhové hospodářství, se zaměřuje na snižování plýtvání a znečištění pomocí oprav, opětovného použití a redukce. Kromě toho také klade důraz na obnovu přírodních zdrojů a zároveň vytváří podmínky pro podporu regenerace. Tyto koncepty oběhového hospodářství proto mohou být pákou pro proces efektivního nakládání s odpady.

Jak by celý proces měl udržitelně probíhat?

V tradičním řízení dodavatelského řetězce se výrobek dostává ke konečnému spotřebiteli prostřednictvím továren, distributorů a maloobchodníků. V reverzní logistice začíná cyklus od spotřebitele a dorazí zpět k výrobci nebo prodejci. Zde se společnost rozhodne, zda výrobek zrenovuje za účelem dalšího prodeje, nebo jej recykluje podle osvědčených postupů. Reverzní logistika se zaměřuje na zásadu navrhovat a vyvíjet své výrobky tak, aby vytvářely co nejméně odpadu. Tyto činnosti zahrnují sběr materiálu, opětovné použití a recyklaci, které účinně snižují plýtvání společnosti a podporují průběh oběhového hospodářství. Smyslem tohoto konceptu je zachovat ekologičnost výrobku na konci jeho životního cyklu.

Někdy to však jde jednoduše, jindy, například u elektroodpadu, vystává mnoho odborných problémů. Víme, co s tím?

Oběhové hospodářství iniciuje snížení znečištění a těžby surovin. Podporou této věci je metodika efektivní recyklace tak, aby životní prostředí nebylo vyčerpáváno průmyslovým odpadem. Buď lze elektronický odpad přeměnit na druhotnou surovinu a z ní pak vyrobit další produkty, nebo lze uvést do praxe myšlenku biomimikry. V procesu biomimikry lze přijít na řešení, jak syntetizovat odpad pomocí multidisciplinárního přístupu biologie, chemie a inženýrství. Vzhledem k tomu, že se společnosti při navrhování svých výrobků inspirují přírodou, mohou stejné provokace využít i k jejich efektivní recyklaci.

Nakládání s elektronickým odpadem není pouze úkolem podniků. Můžeme motivovat i spotřebitele?

Uživatelé také mají bránit devastaci životního prostředí, kterou tento problém způsobuje. Musí si uvědomit základní koncepty oběhového hospodářství a opatření, která lze přijmout k likvidaci odpadu. V ideálním případě mohou vypomoci komunitní výrobní prostory. Kromě toho mohou tyto prostory podporovat sdílení zařízení mezi vrstevníky, aby se snížila jejich potřeba. Nemusí se jen opravovat, ale použité součásti znovu uvést do oběhu s jinými výrobky, aby si zachovaly svou funkčnost.

Rozumím tomu správně, že nižší produkce a prodej znamená i méně vytvořeného odpadu?

Ano, jde o to posílit oběhové hospodářství digitálním strategickým způsobem. S tím, jak se společnosti stávají technologicky vyspělejšími, není nutné dodávat na trh další hardware. Společnosti využívající cloudové služby a DaaS ne­jen snižují množství fyzického vybavení, ale také omezují tvorbu elektronického odpadu. Ty, které vytvářejí společné podniky s podniky zabývajícími se nakládáním s odpady, mohou zajistit, že cyklus výrobků skončí udržitelným způsobem. Odborníci se domnívají, že inovace nových technologiích mohou cíleně snížit poptávku po objemných výrobcích. V praxi se budou lépe provozovat hi-tech zařízení, navržená udržitelným způsobem se záměrem znovu použít, recyklovat nebo snížit.

I když veřejnost si musí vytvořit odpovědnější vztah, hlavní břemeno ponesou dodavatelé – producenti elektrotechniky. Nebo se mýlím?

Máte pravdu. V cirkulární ekonomice je třeba vzít v úvahu dva cykly: biologický cyklus a technologický cyklus. Společnosti by měly vyvíjet své výrobky tak, aby biologický materiál výrobků podléhal biologickému rozkladu, a ostatní suroviny, jako jsou kovy, plasty nebo sklo, mohly být znovu použity nebo znovu vyrobeny. Společnou úlohou těchto čtyř konceptů oběhového hospodářství je regenerace přírodních zdrojů, snížení množství elektronického odpadu a zvládání znečištění. Vzhledem k nepříznivým dopadům spotřeby je dnes nakládání s odpady nutností stejně jako přechod na obnovitelné zdroje energie v rychlejším tempu. Toho však lze dosáhnout pouze společným úsilím průmyslových odborníků a společnosti.

ptal se Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Cestování opět v kurzu

    Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3