INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Letos v listopadu bylo v Česku založeno 2 476 firem, o 101 více než v říjnu. Zároveň jich zaniklo 1 384, o 245 více oproti předchozímu měsíci. Celkem tak v listopadu přibylo v České republice 1 092 firem. Od začátku roku ke konci listopadu u nás přibylo celkem 13 076 firem, což je o 1 064 méně než ve stejném období v minulém roce. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Předpokládáme, že do konce roku již nedojde k výraznějším změnám a celý letošek tak bude opravdu oproti loňsku slabší ve smyslu čistého přírůstku firem. Nicméně je potřeba zdůraznit, že celkový počet firem v Česku stále roste, byť pomaleji, takže k ústupu firemního podnikání rozhodně nedochází,“ komentuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Nejvíce obchodních společností vzniklo od začátku roku v Praze (12 753), v Jihomoravském (3 167) a v Moravskoslezském kraji (2 011). Ve všech krajích došlo oproti loňsku ke snížení počtu nových firem, a to kromě Královéhradeckého kraje, kde tento počet stagnuje.
Nejvice firem zaniklo v posledních 11 měsících opět v Praze (6 736), v Jihomoravském kraji (1 306) a v Moravskoslezském kraji (986). Oproti minulému roku se v jednotlivých krajích vyvíjely počty zaniklých firem různě. Nejvíce se snížil počet zaniklých firem v Plzni, a to o 217 (-35 %) na 396 a v Karlovarském kraji, kde letos zaniklo o 193 (-53 %) méně firem, celkem tedy 174. Výrazně více firem letos zaniklo v Moravskoslezském kraji, a to o 199 (+25 %) na 986.
V průměru připadá v Česku na 10 zaniklých firem 20 nově založených, cože je o jednu méně než loni, ale o tři více než v roce 2020. Nejrychlejším tempem roste počet firem na Vysočině, kde připadá 40 nových firem na 10 zaniklých, následuje Olomoucký kraj s 33 novými firmami na 10 zaniklých a na třetím místě je Zlínský a Pardubický kraj, kde připadá shodně 29 nových firem na 10 zaniklých. Jediným krajem, kde firem ubývá, je Ústecko, kde na 10 zaniklých firem připadá pouze 9 vzniklých.
Snížil se zájem o podnikání s nemovitostmi
Nejvíce firem vzniklo od začátku roku v odvětví nakládání s nemovitostmi (4 688), v odvětví obchodu (4 314) a ve zpracovatelském průmyslu (3 085). Oproti loňsku se nejvíce zvýšil počet nových firem v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, a to o 500 (+40 %) na celkových 1 752 a ve zpracovatelském průmyslu, kde vzniklo 3 085, tedy o 322 (+12 %) firem více než loni. Největší snížení zaznamenalo odvětví nakládání s nemovitostmi, kde vzniklo 4 688 firem, tedy o 706 (-13 %) méně než loni. Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu (4 136), v odvětví nakládání s nemovitosmi (2 636) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 620).
Oborem, ve kterém roste počet firem nejrychleji, je zemědělství, lesnictví a rybářství. Připadá zde 63 nových firem na 10 zaniklých. 39 firem na 10 zaniklých pak najdeme v oboru informačních komunikačních činností a 31 v dopravě a skladování. Stagnaci pak zaznamenalo odvětví obchodu, kde ke konci listopadu vzniklo a zaniklo přibližně stejné množství firem.

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých obchodních společností během prvních 10 měsíců 2017-2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Počet vzniklých obchodních společností na deset zaniklých 2017-2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Čistý přírůstek obchodníh společností během prvních 11 měsíců v jednotlivých letech

Zdroj: CRIF

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF.
Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.
Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.
Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.
Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIF – Czech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.
Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.
Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.
Webový odkaz: www.crif.cz
Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.
Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3