INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Fluktuace manažerů největších českých firem klesá. Meziročně se snížila o jedenáct procentních bodů. Důvodem jsou dopady finanční krize, rostoucí nezaměstnanost a těžká situace na trhu. Ve vrcholovém managementu největších českých firem aktuálně působí čtvrtina žen a jejich počet roste. Ženy na nejvyšších manažerských pozicích přitom mění místo častěji než muži. Informace vyplývají z analýzy chování manažerů, kterou zveřejnil poskytovatel ekonomických informací, společnost Soliditet (dříve Creditinfo), člen nadnárodní skupiny Bisnode. Analýza čerpá údaje ze specializované databáze Manažeři velkých firem ČR, která obsahuje informace o více než 1 600 nejvýznamnějších či největších společností v ČR s 9 000 kontaktními osobami.

V loňském roce se meziročně snížila fluktuace manažerů napříč všemi typy monitorovaných vedoucích pozic. Zatímco v období 2009-2010 došlo na sledovaném vzorku 1 600 největších firem v ČR ke změně u 33 % manažerů, v období 2010-2011 se jednalo o 22 % nejvyšších vedoucích pracovníků. Vloni nejčastěji měnili práci manažeři marketingu a personalistiky, naopak k největší stabilizaci došlo v oblasti investic a IT. „Komplikovaná situace na trhu, silný konkurenční boj, tlak majitelů firem na zisk, případně boj o holé přežití, stejně jako nejitý výhled pro další období, rostoucí nezaměstnanost

a obavy další krize – to jsou hlavní důvody, které v loňském roce vedly k nižší fluktuaci zaměstnanců na nejvyšších manažerských pozicích," říká ředitel společnosti Soliditet, David Farský s tím, že najít nové a dobře placené místo v managementu je v období krize složitější než kdy jindy.

Ženy na manažerských pozicích mění místo častěji než muži

Z detailní analýzy chování manažerů podle pohlaví dále vyplývá, že ženy na nejvyšších vedoucích pozicích mění místo častěji než muži. Celková fluktuace mužů – manažerů mezi lety 2010 – 2011 dosáhla 21 %, zatímco v případě žen se jednalo o 26 %. V období 2009 – 2010 změnilo místo 32 % mužů z nejvyššího vedení a 38 % žen. Během konjunktury na většině sledovaných pozic ženy fluktuovaly více než muži. Výjimku v loňském roce tvořily dvě silové pozice, a to generální resp. obchodní ředitelky. Na těchto manažerských místech se fluktuace žen nejenom snížila, ale i ve stabilitě předstihla muže. „Stabilita a sehranost manažerských týmů může do budoucna přispět ke zlepšení pozice na trhu i zvýšení ziskovosti. Méně časté změny v nejvyšším vedení firem považujeme za pozitivní zprávu pro ekonomiku," doplnil dále ředitel společnosti Soliditet.

Visiting address: Siemensova 2717/4, City West - Stodůlky, 155 00, Prague 5, Czech Republic

Mailing address: Soliditet, s.r.o., Siemensova 2717/4, City West - Stodůlky, 155 00, Prague 5, Czech Rep.

Internet: www.cekia.cz | www.dnbczech.cz | www.dnbslovak.cz | www.hbi.cz | www.soliditet.cz | www.wlw.cz

O Soliditet

Soliditet, s.r.o. (dříve Creditinfo Czech Republic) je součástí nadnárodní skupiny Bisnode AB, která je vedoucím poskytovatelem digitálních obchodních informací v Evropě, přičemž klade významný důraz na lokální zaměření. Soliditet je již 20 let profesionálem v oblasti poskytování finančních, kreditních a marketingových informací

o firmách v České republice i v zahraničí. Pomáhá vytipovat a získat nové zákazníky, lépe komunikovat s těmi stávajícími a aktualizovat o nich informace, chránit proti potenciálně špatným obchodům a pohledávkám. K prestižním produktům Soliditet patří databáze všech firem a institucí ČR a SR Albertina, Systém sledování vazeb – aplikace vizuálně rozkrývající vztahy mezi ekonomickými subjekty, Firemní Lustrátor – on-line aplikace prověřující finanční kondici firem, Registr solventních firem – zahrnující elitu podnikatelského prostředí v ČR, seriózní firmy, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno, Odvětvové srovnávací analýzy – představující nástroj pro vyhodnocování trendů vývoje odvětví, konkurenčního prostředí a mnoho dalších. Více o řešeních s Soliditet naleznete na www.soliditet.cz.

O Bisnode AB

Bisnode je vedoucím evropským poskytovatelem digitálních obchodních informací a informací pro podporu rozhodování s důrazem na lokální zaměření. Zaměřuje se na kompletní nabídku on-line služeb pro tržní, kreditní a obchodní informace. Tyto informace pomáhají společnostem ve snižování podnikatelských rizik, zvyšování tržeb a zlepšování obchodních rozhodování. Bisnode byla založena v roce 1989 a v současné době zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců v 17 zemích Evropy. Akcionáři Bisnode jsou společnosti Ratos (70 %) a Bonnier (30 %).

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE