INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
GRAF_celkove-ekonomicke-dopadyStudie ekonomického dopadu Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, konaného loni v Praze, prokázala, že šlo o jeden z nejúspěšnějších kulturních projektů loňského roku po umělecké i po ekonomické stránce. Průzkum mezi 18 000 unikátními platícími návštěvníky ukázal, že zde lidé utratili v souvislosti s touto akcí více než 164 milionů korun a navýšení obratu se projevilo dokonce 393 miliony korun. Každá koruna rozpočtu Pražského Quadriennale vygenerovala téměř šest korun na obratu české ekonomiky a dvě koruny na HDP. Dotace pražského magistrátu i ministerstva kultury se městu a státu vrátily v plné výši ve formě daní a místních poplatků. Výsledky dnes zveřejnila agentura Economic impacT.

Aktuální výsledky studie ekonomického dopadu Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2011 (PQ) pro Českou republiku i hlavní město Praha dokazují, že každá koruna finanční podpory se státu i městu vrátí. Tisíce návštěvníků z ČR i ze zahraničí, kteří přijeli do Prahy převážně kvůli samotné výstavě, zde utratily 164 milionů Kč. Pořádání akce zvýšilo produkci české ekonomiky, HDP i tvorbu pracovních míst. Výsledky studie tak prokazují, že výdaje návštěvníků, společně s výdaji pořadatelské organizace samotné, generují velmi významné ekonomické dopady na českou ekonomiku a že kultura a kulturní události jsou dobrou ekonomickou investicí i významným lákadlem pro zahraniční návštěvníky.

Průzkum odhalil i navýšení obratu o 393,1 mil. Kč

Mezinárodní přehlídka Pražské Quadriennale 2011 byla pro diváky netradiční tím, že kromě toho nejlepšího ze současné scénografie z celého světa se mohli návštěvníci poprvé setkat i s tazateli, kteří sbírali data pro potřeby zpracování analýzy ekonomického dopadu. Celková návštěvnost Pražského Quadriennale 2011 dosáhla 50 tisíc návštěvníků během 11 dní.

Dotazníkový průzkum byl zaměřen na 18 000 unikátních platících návštěvníků. Přibližně 27 % dotázaných návštěvníků bylo z Prahy, 6 % přijelo z jiných krajů České republiky a celých 67 % ze zahraničí. Návštěvníci utratili v souvislosti s návštěvou PQ za ubytování, dopravu, jídlo a další služby a nákupy přes 164 milionů korun.

Díky výdajům těchto návštěvníků i výdajům na realizaci samotné akce došlo ke zvýšení obratu (produkce) české ekonomiky celkem o 393,1 mil. Kč, z toho 111,6 mil. Kč připadlo na celkové zvýšení hrubé přidané hodnoty (resp. HDP) české ekonomiky. Díky výdajům PQ a jeho návštěvníků bylo do veřejných rozpočtů odvedeno celkem 61,1 mil. Kč ve formě daní a zákonného sociálního a zdravotního pojištění, což odpovídá téměř dvojnásobku státní dotace Ministerstva kultury ČR. Ze studie ekonomického dopadu tedy vyplývá, že každá koruna rozpočtu Pražského Quadriennale vygeneruje téměř šest korun na obratu české ekonomiky a dvě koruny na HDP (resp. hrubé přidané hodnotě).

Největší skupina návštěvníků byla tvořena zahraničními diváky, jejichž výdaje představují čisté přínosy pro českou, resp. pražskou ekonomiku. Můžeme konstatovat, že bez Pražského Quadriennale by česká ekonomika vykázala nižší produkci o 239,2 mil. Kč, nižší HDP o 72,5 mil. Kč, nebylo by vytvořeno 160,7 pracovních míst po dobu jednoho roku a vyplaceno 35,7 mil. Kč na mzdách.

Přes 90 % výdajů na akci zůstalo v Praze

Pražské Quadriennale má velký význam i pro samotnou metropoli, jelikož přes 90 % výdajů na realizaci akce i výdajů návštěvníků plynulo pražským podnikům. Samotnému magistrátu hlavního města se vrátila dotace ve výši 1,5 milionu korun jen na ubytovacích poplatcích návštěvníků a hostů.

Ačkoliv důležitost Pražského Quadriennale tkví zejména v jeho mezinárodním společenském a sociálním významu, ukazuje se, že kultura a kulturní události mohou být velmi dobrou investicí a velkým lákadlem pro zahraniční turisty, kteří zde utrácejí své finance a tím přispívají do české ekonomiky. PQ významně pomáhá i propagaci metropole a České republiky jako kulturní turistické destinace.

O ekonomických přínosech kultury nepochybuje ani ekonom Tomáš Sedláček: „Kultura má neskutečný význam a některým lidem je to zkrátka nutné spočítat. Kde nemluví múzy, mluví čísla, a naopak."

Analýzu přinesla agentura Economic impacT

Celá ekonomická analýza PQ 2011 je dostupná na http://www.ekonomickedopady.cz. Realizátor akce Institut umění – Divadelní ústav spolupracoval na vytvoření studie s agenturou Economic impacT, která se na analýzy ekonomického dopadu specializuje. Studie ekonomického dopadu jsou založené na datech získaných z dotazníkového šetření mezi návštěvníky a z interních dat pořádající organizace, která jsou podrobena meziodvětvové (input-output) analýze založené na statistikách národních účtů Českého statistického úřadu a tabulkách dodávek a užití. V nich jsou zaznamenány toky zboží a služeb mezi jednotlivými odvětvími české ekonomiky. Tato metoda je mezi odborníky považována za nejpřesnější a nejnáročnější metodu zjištění ekonomických dopadů investičních projektů, vládních pobídek apod. Její výhodou je možnost zjistit přímé i nepřímé dopady akce způsobené ekonomickou aktivitou všech dodavatelů i celého řetězce jejich subdodavatelů služeb a výrobků potřebných k zajištění zkoumané akce (tzn. že zahrnuje i multiplikační efekty).

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč?

    Podle mezinárodní studie společnosti Surfshark patříme v Evropě k nejhorším co se týká rozvoje internetu a elektronizace veřejné správy. Mohu to potvrdit. V naší vesnici nejen chybí rychlé datové připojení, ale bývá problém si někdy i z mobilu zavolat. Rovněž ceny za poskytované služby neodpovídají tomu, za co lze surfovat a telefonovat jinde v EU. Zbývá se otázat, proč? Podle mého soudu vše začalo s rozvojem internetových mobilních služeb. Na počátku poskytl stát monopol Eurotelu a dlouho udržoval málo konkurenční prostředí udělováním druhé, třetí licence. Zájmy některých soukromých firem a státních úředníků převážily nad obecným prospěchem a důsledky neseme dosud. Jinak si sotva vysvětlit, proč jinde, např. v sousedním Rakousku to jde a u nás stále drhne. Zbývá jen doufat, že moderní technologie nakonec zvítězí nad zištností a...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE