INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Téměř polovina finančních (47 %) i IT (46 %) manažerů a ředitelů v České republice uvádí, že je pro ně obtížné najít kvalifikované zaměstnance. Celosvětově je nejsložitější nábor finančních specialistů (24 % dotázaných finančních ředitelů a manažerů), v ČR naopak účetních specialistů (27 %).

• V oblasti IT se jak v zahraničí, tak v ČR, nejsložitěji hledají vývojáři softwaru (15 % všech dotázaných IT manažerů).

• Přijímací procesy ve vysokém finančním managementu ve firmách v ČR trvají v průměru přes 10 týdnů, nábor IT manažerů trvá v průměru 7-8 týdnů.

• Sociální sítě jako nástroj při náboru zaměstnanců považuje 49 % všech dotázaných HR manažerů za neefektivní.

• HR manažeři v České republice používají sociální sítě nejčastěji k prohlížení profilů kandidátů (16 % respondentů), nebo ke komunikaci s uchazeči (12 %).

Téměř polovina finančních i IT ředitelů a manažerů v České republice považuje za obtížné najít kvalifikované zaměstnance. I z toho důvodu je přijímací proces pro firmy poměrně dlouhodobým úkolem. Obsazení vyšších pozic managementu v oblasti financí dnes trvá v průměru přes 10 týdnů (18 % manažerů uvádí dokonce více než 12 týdnů). Ve světě je tento proces delší jen v Lucembursku a Švýcarsku (průměrně 11-12 týdnů). Vyplývá to z výzkumu pro mezinárodní personální společnost Robert Half International.

„Na nemanažerských finančních a účetních pozicích se jedná průměrně o 7-8 týdnů, podle čtvrtiny respondentů se ale celý proces odehraje nejčastěji za 3-4 týdny. V oblasti IT je přijímaní zaměstnanců o něco rychlejší a s menším rozdílem mezi vyššími a nižšími pracovními pozicemi – u vyššího managementu zabírá průměrně 7-8 týdnů. U nemanažerských pozic je průměrnou délkou přijímacího řízení 5-6 týdnů, nejvíc respondentů (32 %) uvádí 3-4 týdny," řekl Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Českou republiku. V IT oblasti tato čísla odpovídají světovému průměru. Výjimkou je jen Německo, kde dle výsledků výzkumu trvají nábory vyššího managementu průměrně 9-10 týdnů, u nemanažerských pracovních míst 8-9 týdnů.

Zatímco dotazovaní IT manažeři v České republice vidí jako nejobtížnější nalezení kvalifikovaných kandidátů na pozice vývojářů softwaru a aplikací (pro jednu z možností se vyslovila dohromady třetina dotazovaných), finanční manažeři nejhůř shánějí zkušené profesionály v oblastech účetnictví a auditu (dohromady 42 % respondentů). V oblasti administrativní podpory považují v Česku HR manažeři za nejsložitější najít kvalifikované zaměstnance v zákaznickém servisu a na asistentských pozicích (celkem 30 %).

Čím dál významnější roli hrají v přijímacím procesu i sociální sítě jako LinkedIn a Facebook. Ačkoliv je 49 % všech dotazovaných HR manažerů nepovažuje za efektivní, využívají je nejčastěji k vyhledávání kandidátů (26 %) a ke komunikaci s uchazeči (26 %). „Vzrůstající role sociálních sítí je patrná i v odhadech HR manažerů: téměř polovina totiž vidí jako pravděpodobné, že sociální sítě jako LinkedIn a Facebook mohou do budoucna nahradit klasické profesní CV. V České republice jsou ale odhady střízlivější, do budoucna nahrazení klasického životopisu profilem na sociální síti považuje za velmi nebo spíše pravděpodobné téměř čtvrtina dotázaných HR manažerů," doplňuje Aleš Křížek. Využívání sociálních sítí v rámci náboru je zatím nejvíc rozšířeno v Singapuru a Číne, kde je k samotnému vyhledávání kandidátů používá přes 50 % oslovených respondentů.

Workplace Survey, který probíhal v prosinci 2011 a v lednu 2012, je mezinárodní průzkum prováděný mezi řediteli a manažery v oblasti lidských zdrojů, IT a financí v 19 zemích světa. Pro společnost Robert Half International jej zpracovala nezávislá agentura. Na otázky týkající se pracovního trhu odpovídalo přes 5 104 ředitelů a manažerů (z toho 2528 v oblasti financí, 1876 v oblasti lidských zdrojů, 700 v oblasti IT), z nichž více než 150 odpovídalo v ČR.

Mezinárodní společnost Robert Half International, s více než 350 pobočkami po celém světě, se specializuje na vyhledávání a výběr odborníků na stálý pracovní poměr i na časově omezené projekty s důrazem na etiku, profesionalitu a individuální přístup.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3