INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
VŠEM - Vysoká škola ekonomie a managementu o.p.s. prostřednictvím svého výzkumného Centra ekonomických studií (CES VŠEM) realizovala začlenění České republiky do mezinárodního projektu hodnotícího slabé a silné stránky protikorupčních systémů v zemích celého světa. Zpracovatelem a hlavním iniciátorem je organizace GLOBAL INTEGRITY sídlící ve Washingtonu a vydávající každoročně THE GLOBAL INTEGRITY REPORT. Global Integrity je mezinárodní nezisková organizace, která sleduje stav veřejné správy a korupčních trendů na globální úrovni.

"Důvodem, proč Vysoká škola ekonomie a managementu oslovila Global Integrity a proč se následně do projektu zapojila, bylo jednak povědomí o špatném stavu protikorupčního hnutí v České republice a také jedinečná možnost získat mezinárodní srovnání," vysvětlil Prof. Ing. Milan Žák, rektor Vysoké školy ekonomie a managementu. Ve středu, 4. května 2011, bude ve Washington D.C. představen nový THE GLOBAL INTEGRITY REPORT za rok 2010, kde budou poprvé od roku 2004, kdy je zpráva zveřejňována, publikována i data za Českou republiku. Tiskové prohlášení a zpráva budou následně k dispozici na www.globalintegrity.org.

„Je důležité zdůraznit, že Index globální integrity neměří korupci, ale hodnotí protikorupční opatření a dozorčí instituce, mechanizmy a praktiky," vysvětlil Žák. Vychází se z přesvědčení, že hodnocení výkonů klíčových mechanizmů podporujících prosazování zákona, nedotknutelnost a bezúhonnost - jako jsou aktivity spojené s fungující občanskou společností a nezávislými médii - nabízí mnohem konkrétnější způsob analýzy a monitorování odpovědnosti vlády v boji proti korupci, než monitoring vnímání korupce vykonávaný například Transarency International ve formě Indexu vnímání korupce (CPI – Corruption Perception Index). Při interpretaci výsledků IGI pro jednotlivé země je proto nutno brát v úvahu, že „více integrity" není totéž jako „méně korupce". To navzdory tomu, že oba pojmy spolu významně souvisí.

Hodnota Indexu globální integrity (IGI) se pohybuje od „0" – minimální integrita do „100" jako nejlepší možný výsledek s tím, že je složený ze šesti dílčích indexů: I. Občanská společnost a veřejné informace a II. Volby , III. Odpovědnost vlády, IV. Státní správa a administrativa , V. Regulace a VI. Boj proti korupci a právní ochrana. IGI rozděluje země na základě celkového hodnocení do pěti skupin na základě převedení protikorupčních snah následovně: velmi silné (90+), silné (80+), průměrné (70+), slabé (60+) a velmi slabé (<60). Index globální integrity se generuje z více než 300 indikátorů, a to jednoduchým průměrem dat, která spadají pod daný indikátor.

Česká republika

Zpráva organizace Global Integrity za rok 2010 hodnotí Českou republiku 74 body a uvádí: Přesto, že má Česká republika v Evropské unii své pevné místo, trpí nedostatky hned v několika klíčových dimenzích vládnutí a boje proti korupci. Existuje sice poměrně mohutný právní rámec pro boj s korupcí a země usiluje o zlepšení implementace a vynucování právních předpisů za účelem celkového zesílení protikorupčního snažení a dozorčí orgány, jako je Veřejný ochránce práv a Kontrolní úřad jsou dobře zavedeny - jejich vyšetřovací pravomoci a soudní vymáhaní zůstávají neúčinné. Možná nejvýraznějším nedostatkem České republiky je financování politických stran: v této oblasti byla země jednou z nejhorších ze všech zemí zahrnutých ve zprávě Globální Integrity za rok 2010. Zatímco podle právního mandátu politické strany mají zveřejňovat finanční dary, jakož i kontrolní systém svého financování, další požadavky na zveřejňování, kontrolní praxi a darovací limity zůstávají velmi slabé jak na právní úrovni, tak i v praxi. Některé atributy střetu zájmů jsou upraveny právními předpisy, ale jejich prosazování je v praxi nedostatečné. Například, Zákon o státní službě, který zahrnuje střet zájmů a ochranu úředníků před politickými tlaky, byl přijat jako jedna z podmínek pro vstup České republiky do EU, avšak jeho účinnost byla opakovaně odkládaná nejnověji až do ledna 2012, kvůli snahám vládních stran udržet si vliv nad civilní službou. Hlavní protikorupční agentura ČR – protikorupční policie – je silné zpolitizovaná, s ředitelem jmenovaným na základě politických nominací. Přes tyto problémy, velké množství korupčních skandálů, které bylo odhaleno v průběhu několika posledních let, zpráva Global Integrity poukazuje na životaschopnost českých médií jako klíčového hlídacího psa.

Zajímavé je i následující tvrzení obsažené ve zprávě: země střední a východní Evropy pokračují i nadále ve skluzu následujícím po vstupu do EU a NATO. Organizace Global Integrity předpovídala pokračující pokles v protikorupčních výsledcích ve východní Evropě již několik let. Tento trend bohužel údaje za rok 2010 potvrzují. Dříve zahrnuté země - Bulharsko, Rumunsko, Polsko – všechny vykazují vůbec nejhorší skóre v měření protikorupčních mechanizmů za sledované roky. To by mělo být i varováním pro Českou republiku.

CES VŠEM předpokládá oficiální představení indexu včetně jeho analýzy a mezinárodního srovnání na slavnostní konferenci pořádané na počest 20. výročí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 2. až 3. června 2011.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3