INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Společnost Creditreform oznamuje: tempo nárůstu počtu insolvenčních návrhů v květnu konečně zvolňuje. V meziročním srovnání jsou však insolvence stále na vysoké úrovni. V květnu 2011 bylo podáno celkem 2084 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 561 insolvenčních návrhů právnických osob a 1523 návrhů fyzických osob.

Celkové počty insolvenčních návrhů se po dubnovém poklesu vrátily po přepočtu na počet dní v měsíci zpět na úroveň letošního březnového maxima. Pokud se podíváme detailněji, tak u právnických osob počet insolvenčních návrhů stagnuje, u fyzických osob došlo po přepočtu na počet dní v měsíce již jen k mírnému nárůstu.

Razantní je však opět meziroční srovnání osobních bankrotů, kdy nárůst činí v květnu 2011 proti květnu 2010 70%. U právnických osob je meziroční růst mírnější a činí 26%.

Insolvenční návrhy CZ*

2008 2009 2010 2011

Měsíc celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO

1 273 106 167 441 296 145 819 348 471 1439 429 1010

2 495 205 290 594 368 226 1084 424 660 1813 529 1284

3 487 265 222 678 427 251 1436 523 913 2169 615 1554

4 497 285 212 723 465 258 1291 456 835 1789 490 1299

5 390 261 129 694 402 292 1338 444 894 2084 561 1523

6 409 271 138 891 507 384 1376 471 905

7 418 285 133 863 490 373 1257 373 884

8 436 328 108 824 426 398 1307 468 839

9 471 343 128 883 444 439 1347 432 915

10 465 322 143 867 465 402 1490 472 1018

11 488 341 147 994 464 530 1669 542 1127

12 525 406 119 1040 501 539 1704 606 1098

celkem 5354 3418 1936 9492 5255 4237 16118 5559 10559 9294 2624 6670

zdroj: Creditreform

* insolvenční návrhy podané, může se na daný subjekt opakovat

PO – firmy (obchodní společnosti, podnikatelé-fyz. osoby)

FO - fyzické osoby, spotřebitelé

Insolvenční návrhy dle počtu subjektů

2008 leden až prosinec 2009 leden až prosinec 2010 leden až prosinec 2011 leden až květen

celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO

Počet subjektů 4600 2913 1687 8394 4570 3824 13919 4852 9066 8567 2417 6150

zdroj: Creditreform

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkurzem a nebo stále málo využívanou reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Proti tomu při reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Konkurzů bylo v květnu 2011 prohlášeno 171. Z toho bylo 38 konkurzů prohlášených u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku. Ostatní konkurzy se týkaly právnických osob.

Největší firmy v konkurzu v květnu - dle obratu:

IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Obrat v CZK

47116307 Sazka,a.s. provozování sázkových her 470 8925300000

25148231 SUNNY DAYS s.r.o. cestovní kancelář 82 1059522000

25037714 1. Betonstav s.r.o. stavební činnost 150 800714000

25623460 ZKL-ROLL,s.r.o. výroba ložisek a ozubených kol 350 300000000

00205761 A S O N, spol. s r.o. prodej nákladních automobilů 35 200000000

25917391 CONCON cz spol. s r.o. stavební činnost 15 160000000

26950014 DA UNION s.r.o. nákladní doprava, spedice 35 154688000

47153440 KRÁLOVÁ - SADY, spol. s r.o. specializovaný velkoobchod 20 151118000

49282107 MAKRO-stavební společnost, s.r.o. stavební činnost 35 150000000

43226311 MONOSTAV, spol. s r.o. stavební činnost 90 130000000

26246902 Sanastav s.r.o. stavební činnost 15 110000000

47217049 AGROSTAVING, spol. s r.o. stavební činnost 68 100000000

zdroj: Creditreform

Od 30.5.2011 je v konkurzu i společnost Sazka a.s.. Návrhy na řešení úpadku reorganizací podané jednak dlužníkem a jednak společnostmi BQ Investment s.r.o., KVADOS a.s., Moranda a.s. společně s KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED a SIDEREUS HOLDING LIMITED byly na základě rozhodnutí schůze věřitelů soudem zamítnuty.

Konkurzy podnikatelů

měsíc 2008 2009 2010 2011 z toho FO podnikající*

1 6 106 133 144 42

2 31 110 142 140 34

3 89 140 158 173 36

4 141 146 137 143 35

5 119 130 132 171 38

6 65 114 149

7 75 148 121

8 66 121 123

9 91 143 121

10 101 138 117

11 108 129 146

12 85 128 122

celkem 977 1553 1601 771 185

* zapsaných i nezapsaných v obchodním rejstříku

zdroj: Creditreform

V květnu 2011 bylo podáno1523 insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. Proti stejnému období roku 2010 činí nárůst osobních bankrotů 70%. V reálných číslech roku 2011 se v květnu jedná o druhou nejvyšší hodnotu počtu insolvenčních návrhů, přesto lze při srovnání hodnot letošního roku konstatovat zmírňující se dynamiku růstu i u osobních bankrotů.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V květnu požádalo o oddlužení celkem 1425 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 815 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v květnu 14 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Zdroj: insolvenční rejstřík, Creditreform

Pro další období očekává Creditreform u právnických osob stagnující vývoj počtu insolvenčních návrhů i počtu prohlášených konkurzů.

U spotřebitelů lze vzhledem k vysokému zadlužení domácností předpokládat další růst počtu insolvenčních návrhů i schválených oddlužení. Vzhledem k mírnému zlepšení situace na trhu práce však očekáváme nižší dynamiku růstu.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.

(tz)

Slovo ke dni

  • Červ, bez červa, s červem... Dobrou chuť!

    Člověk má v životě ochutnat všechno. Jak se praví v bibli: Vše vyzkoušejte, toho dobrého se přidržte! Jako kluk jsem nikdy nepřistoupil na sázku, že nepřekousnu žížalu. Teď jsem dostal nabídku nového pokrmu z červů. Neodmítl jsem a udělal dobře. Přišel mi sáček od firmy WORM UP plný moučných červíků Pražených a kulinářsky dochucených solí a chili. Myslel jsem si, že jídlo z čeledi bezobratlých bude vypadat jako normální pečivo. Totiž že se surovina usuší, umele a patřičně vytvaruje, pak nechá zapéct jako pizza. Jenže pochoutka si na nic nehraje. Skutečně máte na talíři moučného červa, který se však nehýbe, je do bronzova upražený a při skousnutí chroupe. Navíc skvěle chutná a je plný bílkovin. Ne že bych larvy vyměnil za vepřový řízek, hovězí svíčkovou, nebo grilované kuře, ale jako mňamku k televiznímu seriálu, proč ne?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

První zkušenosti s novelou zákona o ochranných známkách 19. září 2019

Novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, vstoupila v účinnost 1. ledna 2019. Hlavním důvodem změny zákona byla nutnost přenést do národní právní úpravy ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE