INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
logoSpolečnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce" pro třetí čtvrtletí roku 2011. V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2011 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2011 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?"

Zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro třetí čtvrtletí 2011 další zvyšování počtu volných pracovních míst. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 3 % předpovídá jeho snížení a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2011 hodnotu +3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím je index relativně stabilní, zatímco v meziročním srovnání hlásí zaměstnavatelé zlepšení o 2 procentní body.

„Manpower Index trhu práce ukazuje na rostoucí optimismus zaměstnavatelů, což je dobrá zpráva pro ekonomiku jako celek. Zaznamenáváme postupné zlepšování ve všech oborech s výjimkou odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura, kde se projevují restrikce státního rozpočtu. Snižuje se nezaměstnanost, roste počet nabídek pracovních míst a zároveň se snižuje počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Tím opět zesílil dlouhodobý nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací a zaměstnavatelé budou mít stále větší potíže s obsazováním svých volných pracovních míst" říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v devíti odvětvích z 10 předpovídají pro třetí čtvrtletí 2011 zlepšení náborového prostředí. Odvětví Zpracovatelský průmysl hlásí neoptimističtější Index ve výši +14 % a odvětví Těžba nerostných surovin Index +11 %. Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov předpovídá optimistický Index +8 %, stejně jako odvětví Stavebnictví a Doprava, skladování a logistika, která hlásí 5% hodnotu Indexu. Zaměstnavatelé odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura očekávají snižování pracovních sil, Index má hodnotu -2 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v Praze a na Moravě očekávají pro třetí čtvrtletí 2011 nárůst pracovních sil, s Čistým indexem trhu práce +5 %. Trh práce v Čechách však bude v nadcházejícím čtvrtletí nejistý, Index zde dosahuje hodnoty +1 %. V porovnání s minulým čtvrtletím, zaměstnavatelé na Moravě hlásí mírný pokles Indexu o 2 procentní body. Náborové příležitosti v Praze se nezměnily a v Čechách zůstávají relativně stabilní. V meziročním srovnání zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů hlásí silnější náborové aktivity. Index v Praze se zvýšil o 5 procentních bodů a na Moravě se index zvýšil o 3 procentní body.

Globální pohled

Více než 63 000 zaměstnavatelů ve 39 zemích a oblastech světa se zúčastnilo průzkumu, který sleduje předpokládané trendy v oblasti náboru zaměstnanců pro období červenec – září 2011. Ze 36 zemí a oblastí, ve kterých je umožněno meziroční srovnání, zaměstnavatelé v 24 očekávají, že se náborové aktivity zvýší. Z regionálního hlediska zaměstnavatelé v regionu Asie-Pacifik hlásí nejsilnější Čistý index trhu práce. Zaměstnavatelé v Indii hlásí neoptimističtější náborové prostředí ze všech zemí a oblastí, které jsou zapojeny do průzkumu. Náborové plány jsou pozitivní ve všech osmi zemích a oblastech. Naproti tomu ve srovnání s předchozím čtvrtletím je poptávka zaměstnavatelů po nových talentech nepatrně slabší v pěti z osmi sledovaných zemí a oblastí regionu Asie-Pacifik.

Další výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce budou zveřejněny 13. září 2011.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE