INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
logoSpolečnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce" pro třetí čtvrtletí roku 2011. V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2011 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2011 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?"

Zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro třetí čtvrtletí 2011 další zvyšování počtu volných pracovních míst. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 3 % předpovídá jeho snížení a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2011 hodnotu +3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím je index relativně stabilní, zatímco v meziročním srovnání hlásí zaměstnavatelé zlepšení o 2 procentní body.

„Manpower Index trhu práce ukazuje na rostoucí optimismus zaměstnavatelů, což je dobrá zpráva pro ekonomiku jako celek. Zaznamenáváme postupné zlepšování ve všech oborech s výjimkou odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura, kde se projevují restrikce státního rozpočtu. Snižuje se nezaměstnanost, roste počet nabídek pracovních míst a zároveň se snižuje počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Tím opět zesílil dlouhodobý nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací a zaměstnavatelé budou mít stále větší potíže s obsazováním svých volných pracovních míst" říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v devíti odvětvích z 10 předpovídají pro třetí čtvrtletí 2011 zlepšení náborového prostředí. Odvětví Zpracovatelský průmysl hlásí neoptimističtější Index ve výši +14 % a odvětví Těžba nerostných surovin Index +11 %. Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov předpovídá optimistický Index +8 %, stejně jako odvětví Stavebnictví a Doprava, skladování a logistika, která hlásí 5% hodnotu Indexu. Zaměstnavatelé odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura očekávají snižování pracovních sil, Index má hodnotu -2 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v Praze a na Moravě očekávají pro třetí čtvrtletí 2011 nárůst pracovních sil, s Čistým indexem trhu práce +5 %. Trh práce v Čechách však bude v nadcházejícím čtvrtletí nejistý, Index zde dosahuje hodnoty +1 %. V porovnání s minulým čtvrtletím, zaměstnavatelé na Moravě hlásí mírný pokles Indexu o 2 procentní body. Náborové příležitosti v Praze se nezměnily a v Čechách zůstávají relativně stabilní. V meziročním srovnání zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů hlásí silnější náborové aktivity. Index v Praze se zvýšil o 5 procentních bodů a na Moravě se index zvýšil o 3 procentní body.

Globální pohled

Více než 63 000 zaměstnavatelů ve 39 zemích a oblastech světa se zúčastnilo průzkumu, který sleduje předpokládané trendy v oblasti náboru zaměstnanců pro období červenec – září 2011. Ze 36 zemí a oblastí, ve kterých je umožněno meziroční srovnání, zaměstnavatelé v 24 očekávají, že se náborové aktivity zvýší. Z regionálního hlediska zaměstnavatelé v regionu Asie-Pacifik hlásí nejsilnější Čistý index trhu práce. Zaměstnavatelé v Indii hlásí neoptimističtější náborové prostředí ze všech zemí a oblastí, které jsou zapojeny do průzkumu. Náborové plány jsou pozitivní ve všech osmi zemích a oblastech. Naproti tomu ve srovnání s předchozím čtvrtletím je poptávka zaměstnavatelů po nových talentech nepatrně slabší v pěti z osmi sledovaných zemí a oblastí regionu Asie-Pacifik.

Další výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce budou zveřejněny 13. září 2011.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE