INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Poslední průzkumy Aon Hewitt, konzultantské společnosti působící v oblasti lidských zdrojů, jež je součástí Aon Corporation, poukazují na nevyužitou příležitost v souvislosti s nedostatečnými pravomocemi středního managementu. Zaměstnavatelé musí motivovat a příslušně vybavit své manažery, aby se aktivně podíleli na zvyšování motivovanosti zaměstnanců.

Data společnosti Aon Hewitt z průzkumů motivovanosti v Evropě ukazují, že naprostá většina zaměstnanců z celé Evropy si myslí, že zaměstnavatelé neberou průzkumy motivovanosti příliš vážně. Pouze 18 % zaměstnanců věří, že na základě výsledků průzkumu budou podniknuty patřičné kroky.

Pro lepší pochopení role, kterou by manažeři mohli a měli mít, Aon Hewitt zorganizoval v červnu 2011 v celé Evropě průzkum, jehož výsledky reflektují názory více než 700 manažerů z 10 evropských zemí. Na základě tohoto průzkumu vznikla závěrečná zpráva "Manažeři: Váš nejsilnější nebo nejslabší článek v procesu řízení motivovanosti zaměstnanců?".

Tato závěrečná zpráva ukazuje, že téměř polovina manažerů (47 %) ročně věnuje pouze dva až pět dnů aktivitám spojeným s každoročním průzkumem motivovanosti.

Podle Karel Palaty, výkonného ředitel Aon Hewitt Česká republika a Slovensko, je patrné, že ačkoliv téměř všechny organizace sledují míru motivovanosti zaměstnanců, většina z nich není na základě těchto zjištění schopna jednat efektivně. Vzhledem k návratu ekonomické nejistoty a růstu mezd nižšímu než inflace je ujištění se, že se zaměstnanci cítí podporováni a motivováni, důležitější, než kdy před tím. Motivovaní zaměstnanci budou produktivnější, efektivnější a ochotnější pomoci společnosti v dosahování cílů.

I přes to většina společností není schopna vidět průzkum motivovanosti zaměstnanců jako něco jiného, než ojedinělou událost probíhající jednou za rok nebo jako položku k odškrtnutí. Stejně jako každoroční měření motivovanosti a následné akční plánování by společnosti měly mít i silnou filozofii v přístupu k zaměstnanecké motivovanosti a strategii, která je postavena na vlivu motivovaných zaměstnanců na výkon společnosti."

Motivovanost přináší motivovanost

Průzkum společnosti Aon Hewitt potvrdil, že společnosti, které mají silnou kulturu motivovanosti, byly mnohem úspěšnější v převedení výsledků průzkumu do praxe. Například ve společnostech, kde manažeři na základě výsledků průzkumu podnikli patřičné kroky, byla průměrná celková motivovanost 63 %. Oproti tomu ve společnostech, kde měli manažeři přístup k výsledkům, ale nijak se jimi nezabývali, byla motivovanost v průměru 27 %.

Navíc celosvětová studie společnosti Aon Hewitt Best Employers (globální databáze průzkumů motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců aktualizovaná každý rok) ukazuje, že organizace, které jsou považovány za nejúspěšnější z hlediska finančních výsledků a vysoké motivovanosti, dávají manažerům více prostoru pro poskytování potřebné podpory podřízeným, a to v 75 % oproti 60 % u méně úspěšných společností.

Karel Palata, výkonný ředitel Aon Hewitt pro Českou republiku a Slovensko, připomněl, že jejich poslední průzkumy poukazují na nevyužitou příležitost v souvislosti s nedostatečnými pravomocemi středního managementu. Mnoho organizací při podpoře motivovanosti dostatečně nevyužívá důležitého prvku, kterým je role středního managementu. Tito lidé jsou v každodenním kontaktu se zaměstnanci, a tudíž mají důležitou roli při ovlivňování, motivování a posilování pravomocí týmů."

Posílení role středního managementu

Aon Hewitt zdůrazňuje následující principy a postupy při posilování role středního managementu:

- Pouze motivované vedení společnosti a motivovaní manažeři mohou vytvářet motivované týmy;

- Manažerům musí být zcela jasné, co se od nich očekává v rámci práce s motivovaností zaměstnanců;

- Manažeři potřebují ze strany top managementu podporu formou osobního příkladu, potřebují přístup k adekvátním nástrojům a profesionálnímu poradenství od personálního oddělení;

- Manažeři jsou mnohem ochotnější jednat v oblasti motivovanosti, když vidí jasný důkaz vlivu motivovanosti na výkonnost.

Podle Karla Palaty dobře známá fráze „Lidé přichází do společností a odchází od manažerů" není úplně přesná. Lidé opouštějí organizace, které nemají manažery schopné motivovat. Manažeři mohou a měli by mít pozitivní vliv na motivovanost zaměstnanců. S pomocí pečlivého plánování, vyjasnění si očekávání a podpory manažerů toho lze docílit.

(tz)

Slovo ke dni

  • Do roku 2023

    Prognostici se nemohou shodnout. Bude leden tohoto roku bodem obratu k lepšímu, nebo se krize ještě prohloubí a vygraduje? Předpovědi vypadají podobně jako dlouhodobé předpovědi počasí před zimou. Jedni slibují, že bude velmi mírná, jiní nás ujišťují, že zrzneme. Samozřejmě si přejeme, abychom už nastartovali růst a překonali důsledky konfliktu ve východní Evropě, sankcí a omezených zdrojů energie. Nepochybně, lidé, firmy, celá společnost po překonání pandemie potřebují nabrat nových sil. Kdo už vidí světlo na konci tunelu? Optimisté! Jsou to všichni, kteří se nechtějí poddat nepříznivým okolnostem, nevadí jim, že budou muset víc pracovat v horších podmínkách a možná si na určitý čas utáhnout opasky. Jim patří budoucnost. A aby to měli snazší, i sv. Petr jim dopřál o Vánocích a novoročních svátcích příliv téměř jarního vzduchu,...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3