INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

cr mVýdaje českých spotřebitelů v maloobchodě pokračují v růstu. Podle výsledků maloobchodního auditu společnosti Nielsen zaznamenaly tržby v třetím kvartálu tohoto roku nárůst o 4 % oproti stejnému období předcházejícího roku.

Tento růst ovlivnilo nejen zvýšení cenové hladiny rychloobrátkového zboží, ale i větší spotřeba. Cenová hladina sice roste o víc jak 2 %, ale je to méně než nárůst inflace. Dokonce v posledním kvartálu sledujeme zpomalení růstu cen. Ač se v průběhu roku 2018 a v první polovině 2019 cenová hladina zvyšovala průměrně mezi 3 % až 3,5 %, v třetím čtvrtletí tohoto roku se poprvé od roku 2017 dostala pod úroveň 3 % na 2,2 %. To podpořilo české spotřebitele, aby nakupovali víc, což se projevilo v nárůstu spotřeby o 1,8 %.

Ne všem prodejním maloobchodním formátům se však daří stejně. Helena Pěluchová, Client Business Partner společnosti Nielsen, popisuje trendy v jednotlivých formátech: „Ve většině formátů tržby rostou, ale pokud jde o spotřebu, některé vykazují ztráty objemu. Největším hypermarketům se v meziročním porovnání sice nedaří růst v prodaném objemu, ale na druhé straně v průběhu tohoto roku je už znatelné zpomalení tempa poklesu. Stejně tak v prodejnách pod 400m2 nakupují čeští spotřebitelé méně zboží.

Naopak, supermarkety jsou stále populárnějším místem nákupu i díky pohodlnějšímu a rychlejšímu nakupování. Ale největším tahounem růstu spotřeby jsou z dlouhodobého hlediska diskontní prodejny. Těm se daří zvyšovat prodeje jak v objemu, tak i v obratu a celkový růst tržeb na tomto typu prodejního formátu je už dvouciferný - v tomto roce v porovnání s minulým se jim zatím podařilo zvýšit tržby o téměř 14%, což je nejrychlejší růst ze všech typů formátů. Podpořila to hlavně rostoucí velikost nákupních košíků, ale i zvýšený počet transakcí.

“ V současnosti se diskontní prodejny podílejí na celkových tržbách maloobchodní sítě už téměř jednou čtvrtinou, před šesti lety to bylo jen 20 %. Tento trend nárůstu důležitosti sledujeme v mnoha evropských zemích, výrazněji je to viditelné například v Polsku, kde si z původní čtvrtiny ukrajují diskonty už víc než třetinu z koláče celkových tržeb nebo i v Maďarsku, kde jejich podíl narostl za šest let z 19 % na 26 %.

„Za posledních dvacet let proinvestovaly obchodní řetězce v ČR více než 300 mld. Kč, a právě díky tomuto je tuzemská maloobchodní síť jednou z nejmodernějších v Evropě. Český zákazník přitom patří mezi ty velmi náročné, už dávno mu nestačí pouze nízká cena, ale očekává široký výběr zboží, vysokou kvalitu obsluhy a dostupnost. Výrazná konkurence, mnohem tvrdší než v jiných evropských zemích, jednoznačně nahrává spotřebitelům. Máme páté nejlevnější potraviny v Evropě, tempo růstu cen potravin je pod úrovní celkové inflace, a to vše jde ruku v ruce s vysokou kvalitou nabídky i služeb. Jedním z indikátorů tohoto trendu

je i fakt, že z českého trhu prakticky zmizely sítě diskontních prodejen tak, jak je známe. Jsme svědky velkých změn, remodelingu prodejen, soustředění se na nabídku a pohodlí nákupu, nikoli pouze na samotnou cenu,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Diskonty v Rvropě a v Česku

Původní model diskontních prodejen v Evropě byl postavený jako jednoduchá nabídka zboží za nízkou cenu a prodej privátních značek. V minulosti vděčily diskonty za svůj růst hlavně rostoucí síti obchodů: v roce 1990 bylo v Evropě přibližně 15 000 diskontů, v roku 2017 jich bylo už 42 000. V posledních letech už začínají diskonty víc experimentovat, zkoušejí nové taktiky růstu a cílí i na širší základnu nakupujících. Stávají se sofistikovanějšími ve svých obchodních modelech a zvýšenou pozornost věnují i remodelingu svých prodejen, čímž se snaží poskytnout zákazníkům lepší zážitek z nakupování. Nabízejí nejen široký sortiment vlastních privátních značek, ale portfolio jejich nabídky se začíná víc soustředit i na značkové výrobky, ze kterých už mají část v trvalé nabídce. A právě značkové výrobky se stávají v evropském měřítku zdrojem dalšího růstu.

Helena Pěluchová objasňuje situaci: „Navzdory tomu, že evropské diskonty již nerostou díky otevírání nových prodejen, stále se jim daří získávat tržní podíl. K růstu tržeb diskontů přispívají prémiové privátní značky, ale značkové výrobky. Ty se podílí z poloviny na růstu tržeb evropských diskontů. A to je vzhledem na jejich nižší podíl na tomto typu formátu vynikající výkonnost v porovnání s privátními značkami. Podobný trend se objevil už i u nás. V posledním roce jsme zaznamenali nárůst důležitosti značkových výrobků i na českých diskontech – dokonce jejich obrat rostl rychleji než obrat privátních značek, což svědčí o tom, že i diskonty věnují značkám výrobců větší pozornost. U těchto výrobků mají diskonty, pochopitelně, jiné strategie prodeje než u vlastních „privátek“ a stejně tak i výrobci by měli zvolit jiné taktiky při tvorbě sortimentu na tomto typu prodejního formátu.“                                                                   

V České republice došlo v posledních letech k dalšímu rozšíření sítě diskontů, čímž se dostávají blíž ke spotřebitelům, což jim přináší další benefity. Andrea Vozníková, CMI & Shopper Leader ve společnosti Nielsen, vysvětluje: „Tento typ obchodu má opravdu výhodu široké sítě prodejen. Projevuje se to i ve frekvenci nakupování, která je vyšší v porovnání s návštevou hypermarketů nebo menších lokálních obchodů potravinami. I celková frekvence nakupování v diskontech vzrostla v porovnání s předcházejícím rokem přibližně o třetinu. Nejčastějším motivátorem nákupu je přitom jednoznačně blízkost. Avšak čeští spotřebitelé vyhledávají tento typ prodejny i proto, že ho považují za cenově výhodnejší než jiné typy prodejen a též je vyhledávají kvůli sortimentu. Zaznamenali jsme v našich průzkumech, že rychlost nakupování a nepotravinové výrobky jsou důležitější u věkové kategorie 35 až 44 let, což je pochopitelné, jelikož jsou to právě rodiny a pracovně vytížení nakupující. Naopak, u starší generace nad 65 let se v žebříčku důležitých motivů nakupování umísťují na vyšší příčce čerstvé potraviny.“

„Jsem opravdu rád, že se retailu v České republice daří, a to zcela na rovinu někdy i navzdory politické reprezentaci. Přitom jde o jednoho z nejspolehlivějších plátců daní, zaměstnavatele s nejvyšším tempem růstu mezd, jednoho z největších investorů do technologií i infrastruktury. K úspěšnému podnikání ale potřebuje stabilní a předvídatelné prostředí, a toho se mu bohužel v poslední době nedostává. Tanečky kolem novely zákona o významné tržní síle, která zkomplikuje podnikání a zvýší cenu potravin, nebo nesmyslné přehazování odpovědnosti za dvojí kvalitu potravin z výrobců na obchodníky, to jsou jen nejmarkantnější příklady ze všech.

Chce se mi stále věřit, že se nám společně s ministerstvem zemědělství a ministerstvem průmyslu a obchodu podaří vytvořit takové prostředí, které podpoří růst retailu a spokojenost zákazníků,“ konstatoval Tomáš Prouza.

(tz)

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE