INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Cíl dobrovolného projektu: Zajistit v roce 2011 provoz MHD v Prostějově pouze autobusy na stlačený zemní plyn CNG v součinnosti s projektem Zdravé město Prostějov. Tímto krokem trvale přispívat ke snižování emisí škodlivin na území města Prostějova, které se nachází v oblasti s extrémně špatnými rozptylovými podmínkami.

Současný stav:

Městskou hromadnou dopravu v Prostějově zajišťuje dopravní společnost FTL-First Transport Lines,a.s. S ohledem na ekologii a špatné rozptylové podmínky města byly od roku 1992 s zařazeny pro zajišťování MHD v Prostějově autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn CNG. Protože se autobusy na CNG se v tuzemsku nevyráběly, byla provedena technická přestavba naftového motoru u autobusu zn.Karosa B 732 a posléze i u Karosy B 932 v počtu celkem 10 autobusů. Od roku 2002 pořizujeme výhradně autobusy s originálními motory na CNG v nízkopodlažním provedení.

MHD v Prostějově měla v roce 1992, tj. v roce nasazení prvních autobusů na CNG, 9 linek s celkovým počtem 590 tis.najetých kilometrů. Z důvodů lepšího pokrytí území města a např. odtržením místní části Držovice se počet linek v roce 2010 ustálil na počtu 15. Za rok 2010 bylo najeto v MHD Prostějov celkem 705 tis.km. Tyto výkony jsou zajišťovány 23 kmenovými autobusy.

Nákupem dvou nízkopodlažních vozidel typu IRISBUS PS09D5 Citelis s pohonem na CNG pro MHD v Prostějově v roce 2010 jsme splnili dobrovolný cíl – mít v roce 2011 zajištěnou MHD v Prostějově pouze kmenovými autobusy s pohonem na CNG. V roce 2011 je MHD v Prostějově zajišťována kmenovými autobusy zn. Karosa, IRISBUS a SOR vše s pohonem na CNG.

Pro zajímavost je třeba uvést i skutečnost, že autobusy s pohonem CNG zajistily v roce 2010 v příměstské dopravě ( dopravní obslužnost měst a obcí regionu) celkem 796 tis.km tj. 28,8% z celkového počtu 2763 tis.km.

Měřitelné přínosy a finanční náklady:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Typ vozidla Iveco Citelis SOR

Nafta ( 32,40Kč/l) 11,61 Kč/km 10,80 Kč/km

CNG ( 24,-Kč/kg) 7,80 Kč/km 7,00 Kč/km

Úspora 3,81 Kč/km 3,80 Kč/km

Při ujetí 705 tis.km/rok činí celková úspora z důvodů použití CNG místo nafty 2 679 tis.Kč.

Pořizovací cena vozidla na CNG je cca o 800tis.Kč vyšší

Příspěvek RWE při pořízení nového autobusu na CNG činí 200tis.Kč.

Ekologické výhody CNG:

- ekologická pohonná hmota – splňuje nejpřísnější ekologické požadavky

- pohonná hmota preferovaná EU – alternativní palivo

- výrazné snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech

- nulové emise pevných částic

- nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů

- minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého

- emise NOx o 60% nižší

- nemožnost kontaminace půdy palivem

- nižší emise hluku o asi 50% vně vozidla a o 60-70% uvnitř vozidla

- emise CO2 sníženy až o 30%

Nejvíce zastoupeny jsou autobusy splňující normu EURO III

Emisní limity ( g/km): CO NOx HC+NOx PČ

Aromatické pevné

uhlovodíky částice

EURO III – nafta 0,64 0,50 0,56 0,05

CNG 0,35 0,07 0 0

Roční úspora

(najeto 705tis.km) 204kg 303kg 395kg 35kg

Od roku 2009 platí norma EURO V

Emisní limity (g/km): CO NOx HC+NOx PČ

EURO V – nafta 0,50 0,18 0,23 0,005

CNG 0,35 0,07 0 0

Roční úspora

(najeto 705tis.km) 106kg 78kg 162kg 4kg

Závěr:

Autobusy s pohonem na CNG produkují výrazně méně škodlivin než klasické autobusy s naftovým pohonem. Škodliviny jsou nižší nejen u oxidů dusíku, oxidů uhlíku ( vliv na skleníkový efekt) nebo pevných částic, ale také u karcinogenních látek jako aromatické uhlovodíky, aldehydy, aromáty včetně benzenu. CNG je oproti kapalným palivům lehčí než vzduch.Silnostěnné plynové nádoby vyráběné z oceli nebo kompozitních materiálů jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty a procházejí řadou velmi přísných zkoušek. Hlavně se zkouší odolnost proti nárazu,požáru a zvýšení tlaku. Pro zvýšení bezpečnosti jsou tlakové nádoby vybaveny řadou pojistek.

Poněkud vyšší pořizovací cena autobusu je kompenzována úsporou ve spotřebě pohonné hmoty a příspěvkem od společnosti RWE. Nezanedbatelný je i přínos ke zdraví obyvatel a životnímu prostředí.

Ing.Jiří Hloch

Člen představenstva a.s.

FTL-First Transport Lines a.s.

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3