INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
P1140579Unipetrol v rámci podpory vzdělání v oblasti chemie a národního úsilí o propagaci Mezinárodního roku chemie v České republice zahájil workshop Chemie a paliva. Tato jednodenní akce se uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny a přilehlém prostranství v Praze Dejvicích. Návštěvníci viděli ukázky výroby a využití tradičních i alternativních paliv, soutěže o hodnotné ceny a také na experimenty Michaela Londesborougha, známého z pořadu PORT České televize.

„Workshop Chemie a paliva má mladým lidem ukázat, že chemie není papouškování vzorců nebo nudná práce v laboratoři, ale hlavně zábavný a inovativní obor, bez kterého se v praktickém životě nelze obejít. Generálním partnerem Roku chemie jsme se stali proto, abychom chemii zpopularizovali a přilákali do tohoto odvětví další mladé talenty," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński.

"Chemické a technologické zpracování paliv na bázi ropy, uhlí a zemního plynu patří k tradičním oborům studia na VŠCHT Praha. Nabídka studia se v posledních letech rozšířila i o obory zabývající se využitím biomasy a vodíku jako dalších alternativních zdrojů energie i chemických surovin. Velice vítáme možnost v rámci akce Chemie a paliva představit problematiku klasických a alternativních paliv pro dopravu jako zajímavý, perspektivní a atraktivní obor, který se vyplatí studovat a se kterým lze spojit úspěšnou profesní dráhu," uvedl Milan Pospíšil, prorektor VŠCHT Praha pro vědu a výzkum.

Z nedávno provedeného průzkumu, který si Unipetrol nechal zpracovat u agentury Ipsos Tambor, vyplývá, že chemie patří mezi méně populární předměty v českých školách. Studenti obecně vnímají tento předmět jako velmi složitý, nezajímavý, či dokonce nudný. Podle průzkumu by studenti chtěli mít příležitost provádět zajímavé experimenty, čímž by se hodiny chemie staly zajímavější a poutavější. Cílem akce Chemie a paliva a celého Mezinárodního roku chemie je nabídnout studentům zajímavý zážitek a negativní image chemie změnit.

Program akce Chemie a paliva

V rámci prezentace Unipetrolu si návštěvníci nechali zanalyzovat přinesené vzorky paliv u mobilní laboratoře firmy SGS, hasiči Unipetrolu RPA představili práci s vysokozdvižnou plošinou a společnost Petrotrans svou moderní automobilovou cisternu. Program zpestřil Roman Kresta se svým závodním automobilem a také Michael Londesborough, známý vědec, moderátor a propagátor chemie, který ve svém vystoupení předvedl několik zajímavých pokusů. Celý den budou probíhaly nejrůznější soutěže ověcné ceny, nejšťastnější návštěvník odjel na novém kole Author.

Během letošního roku proběhnou s podporou Unipetrolu další chemické jarmarky, 22. června v Pardubicích, 21. září v Ústí nad Labem a 23. září v Praze. Tyto akce budou hlavně zaměřené na širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi, a žáky základních škol.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE