INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
P1140579Unipetrol v rámci podpory vzdělání v oblasti chemie a národního úsilí o propagaci Mezinárodního roku chemie v České republice zahájil workshop Chemie a paliva. Tato jednodenní akce se uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny a přilehlém prostranství v Praze Dejvicích. Návštěvníci viděli ukázky výroby a využití tradičních i alternativních paliv, soutěže o hodnotné ceny a také na experimenty Michaela Londesborougha, známého z pořadu PORT České televize.

„Workshop Chemie a paliva má mladým lidem ukázat, že chemie není papouškování vzorců nebo nudná práce v laboratoři, ale hlavně zábavný a inovativní obor, bez kterého se v praktickém životě nelze obejít. Generálním partnerem Roku chemie jsme se stali proto, abychom chemii zpopularizovali a přilákali do tohoto odvětví další mladé talenty," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński.

"Chemické a technologické zpracování paliv na bázi ropy, uhlí a zemního plynu patří k tradičním oborům studia na VŠCHT Praha. Nabídka studia se v posledních letech rozšířila i o obory zabývající se využitím biomasy a vodíku jako dalších alternativních zdrojů energie i chemických surovin. Velice vítáme možnost v rámci akce Chemie a paliva představit problematiku klasických a alternativních paliv pro dopravu jako zajímavý, perspektivní a atraktivní obor, který se vyplatí studovat a se kterým lze spojit úspěšnou profesní dráhu," uvedl Milan Pospíšil, prorektor VŠCHT Praha pro vědu a výzkum.

Z nedávno provedeného průzkumu, který si Unipetrol nechal zpracovat u agentury Ipsos Tambor, vyplývá, že chemie patří mezi méně populární předměty v českých školách. Studenti obecně vnímají tento předmět jako velmi složitý, nezajímavý, či dokonce nudný. Podle průzkumu by studenti chtěli mít příležitost provádět zajímavé experimenty, čímž by se hodiny chemie staly zajímavější a poutavější. Cílem akce Chemie a paliva a celého Mezinárodního roku chemie je nabídnout studentům zajímavý zážitek a negativní image chemie změnit.

Program akce Chemie a paliva

V rámci prezentace Unipetrolu si návštěvníci nechali zanalyzovat přinesené vzorky paliv u mobilní laboratoře firmy SGS, hasiči Unipetrolu RPA představili práci s vysokozdvižnou plošinou a společnost Petrotrans svou moderní automobilovou cisternu. Program zpestřil Roman Kresta se svým závodním automobilem a také Michael Londesborough, známý vědec, moderátor a propagátor chemie, který ve svém vystoupení předvedl několik zajímavých pokusů. Celý den budou probíhaly nejrůznější soutěže ověcné ceny, nejšťastnější návštěvník odjel na novém kole Author.

Během letošního roku proběhnou s podporou Unipetrolu další chemické jarmarky, 22. června v Pardubicích, 21. září v Ústí nad Labem a 23. září v Praze. Tyto akce budou hlavně zaměřené na širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi, a žáky základních škol.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE