INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
P1140579Unipetrol v rámci podpory vzdělání v oblasti chemie a národního úsilí o propagaci Mezinárodního roku chemie v České republice zahájil workshop Chemie a paliva. Tato jednodenní akce se uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny a přilehlém prostranství v Praze Dejvicích. Návštěvníci viděli ukázky výroby a využití tradičních i alternativních paliv, soutěže o hodnotné ceny a také na experimenty Michaela Londesborougha, známého z pořadu PORT České televize.

„Workshop Chemie a paliva má mladým lidem ukázat, že chemie není papouškování vzorců nebo nudná práce v laboratoři, ale hlavně zábavný a inovativní obor, bez kterého se v praktickém životě nelze obejít. Generálním partnerem Roku chemie jsme se stali proto, abychom chemii zpopularizovali a přilákali do tohoto odvětví další mladé talenty," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński.

"Chemické a technologické zpracování paliv na bázi ropy, uhlí a zemního plynu patří k tradičním oborům studia na VŠCHT Praha. Nabídka studia se v posledních letech rozšířila i o obory zabývající se využitím biomasy a vodíku jako dalších alternativních zdrojů energie i chemických surovin. Velice vítáme možnost v rámci akce Chemie a paliva představit problematiku klasických a alternativních paliv pro dopravu jako zajímavý, perspektivní a atraktivní obor, který se vyplatí studovat a se kterým lze spojit úspěšnou profesní dráhu," uvedl Milan Pospíšil, prorektor VŠCHT Praha pro vědu a výzkum.

Z nedávno provedeného průzkumu, který si Unipetrol nechal zpracovat u agentury Ipsos Tambor, vyplývá, že chemie patří mezi méně populární předměty v českých školách. Studenti obecně vnímají tento předmět jako velmi složitý, nezajímavý, či dokonce nudný. Podle průzkumu by studenti chtěli mít příležitost provádět zajímavé experimenty, čímž by se hodiny chemie staly zajímavější a poutavější. Cílem akce Chemie a paliva a celého Mezinárodního roku chemie je nabídnout studentům zajímavý zážitek a negativní image chemie změnit.

Program akce Chemie a paliva

V rámci prezentace Unipetrolu si návštěvníci nechali zanalyzovat přinesené vzorky paliv u mobilní laboratoře firmy SGS, hasiči Unipetrolu RPA představili práci s vysokozdvižnou plošinou a společnost Petrotrans svou moderní automobilovou cisternu. Program zpestřil Roman Kresta se svým závodním automobilem a také Michael Londesborough, známý vědec, moderátor a propagátor chemie, který ve svém vystoupení předvedl několik zajímavých pokusů. Celý den budou probíhaly nejrůznější soutěže ověcné ceny, nejšťastnější návštěvník odjel na novém kole Author.

Během letošního roku proběhnou s podporou Unipetrolu další chemické jarmarky, 22. června v Pardubicích, 21. září v Ústí nad Labem a 23. září v Praze. Tyto akce budou hlavně zaměřené na širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi, a žáky základních škol.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3