INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Dodavatel integrovaných logistických řešení DB Schenker Logistics opět podpoří charitativní projekt Sociální automobil. Stejně jako v loňském roce se společnost rozhodla přispět na provoz čtyř „sociálních automobilů", tentokrát v lokalitách Ostrava, Zlín, Ústí nad Labem a Praha 8. Zakoupením reklamních ploch na užitkových automobilech přispívá ke zlepšení vozového parku charitativních organizací a občanských sdružení po celé České republice.

„Tento projekt nás oslovil díky svému zaměření na mobilitu hendikepovaných nebo jinak znevýhodněných občanů. Kvalitní vozový park s odpovídajícími parametry je potřebný nejenom v logistice, ale především v dopravě osob se specifickými potřebami. V době, kdy klesají příspěvky do sociální sféry od státu, jsou tyto organizace existenčně závislé na společenské odpovědnosti privátních firem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli k dlouhodobé podpoře projektu Sociální automobil," říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti Schenker spol. s r. o.

Automobily, které budou s podporou DB Schenker předány v letošním roce, budou sloužit cílově odlišným projektům. Pražský vůz získá Obvodní ústav sociální péče Praha 8, jež nabízí široké spektrum pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům. Vůz v Ústí nad Labem bude užívat Ústav sociální péče Severní terasa, který se stará o seniory. Další automobil je určen pro Charitu v Ostravě, která pomáhá lidem v těžké životní situaci a poslední převezme IZAP Zlín, Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže.

Sociální automobil je projektem poděbradské společnosti Kompakt. Během 14 let se již podařilo úspěšně předat na 250 automobilů různým ústavům a zařízením, která svoji činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných osob nebo lidí ve složité životní situaci.

DB Schenker se již řadu let v České republice aktivně podílí na začlenění tělesně postižených občanů do společnosti. Dlouhodobě podporuje například Centrum Paraple, které sdružuje a pomáhá lidem na vozíčku.

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE