INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

kkppZářijový kulatý stůl, uskutečněný v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II., tentokrát rozebíral téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v dopravních firmách ve vztahu k prodlužování věku odchodu do důchodu.

KZPS 01

Účastníky setkání, mezi nimiž byli zástupci dopravních firem, specialisté z řady navazujících oblastí spolu s představiteli odborů a specialisty projektu Dr. Lubomírem Ondrouškem – KZPS ČR/SAČM – a Ing. Václavem Švarcem – OSD/ČMKOS – uvedla do dané problematiky Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS a specialistka na BOZP.

osd kopiePřednáška doplňovaná o praktické zkušenosti z firem spolu a odpovědi na dotazy účastníků setkání se zaměřila na tři okruhy problémů, kterými byly systém řízení a kontroly BOZP v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů, zapojení ČMKOS v oblasti BOZP na národní a mezinárodní úrovni a třetím bodem vystoupení Ing. Sokolové bylo připomenutí letošních významných akcí v ranku dopravy, jimiž se ČMKOS zabývá. Nechyběla zde ani pro dopravní firmy stále aktuální minimální mzda řidičů v EU, její porovnání s minimální mzdou řidičů u nás i strategie ČMKOS pro růst mezd v příštím období.

Foto: Pohled na část účastníků setkání u kulatého stolu

V závěrečné části programu kulatého stolu se k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dopravních firmách vyslovil specialista I. projektu Ing. Václav Švarc za OSD a ČMKOS, který se zaměřil především na praktickou stránku věci. Všímal si jak konkrétního systému BOZP v dopravních firmách, tak také všeho, co pozitivně či negativně ovlivňuje činnost řidičů. Své vystoupení pak Ing. Švarc uzavřel doporučeními a závěry pro majitele a manažery dopravních firem ke zlepšení bezpečnosti práce.


logo barev listaPodle Ing. Sokolové má ČMKOS 5318 odborových organizací se 295537 členy, které zastupují téměř 1 397000 zaměstnanců. Organizace využívá ke kontrolám sedmdesátičlenné skupiny svazových inspektorů bezpečnosti práce. Konkrétně u dopravních podniků inspektoři nacházejí nejvíce závad v délce směn.
V průběhu jednání odpovídali přednášející na vznesené dotazy či reagovali na praktické zkušenosti zástupců dopravních firem. Týkalo se to například minimální mzdy řidičů, kdy se v rámci dopravní obslužnosti potřebných peněz dostalo málo. Podle statistiky je zde Česká republika tabulkově až o devět míst dále od Německa. Pokud se týká průměrné roční délky pracovní doby, bylo to v roce 2016 v Německu 1363 a u nás 1770 hodin. V diskusi zazněl i názor, že se nikdo nezajímá o skutečnost, kdy jsou malé dopravní firmy z velké části závislé na velkých mateřských podnicích sídlících v zahraničí… A když už se hovoří o možnostech zvýšení minimální mzdy v dopravních firmách, mělo by se také brát v úvahu, že v případě těch malých, kterých jsou desetitisíce, je potíž v tom, že jsou v dluhové pasti. Příčinou je splácení vozidel, a především ta skutečnost, že při sjednávání zakázek, a zvláště pak ceny, si nemohou takzvaně dupnout, a nezbyde jim, než vzít přepravu za nepříliš výhodnou cenu.

SacmMajitel jedné z dopravních firem uvedl, že dnes již platí řidičům kamionů mzdu 20 až 25 tisíc Kč plus diety. K tomu ovšem další z přítomných dodali, že rozdíly v odměňování bohužel vedou k přetahování řidičů z firmy do firmy, protože řidičů je nedostatek. A je pravdou, že fluktuace řidičů začíná být dalším vážným problémem. Zmíněn byl i jiný nešvar. V některých firmách sice zaměstnancům zvýšili minimální mzdu, ale na druhé straně jim vzali osobní ohodnocení, takže berou vlastně stejně. Někde mají řidiči s přesčasy podstatně víc peněz než střední management. Na listopadové konferenci KZPS ČR, ČMKOS, OSD, SAČM, která se bude konat na FD ČVUT v Praze, budou zobecněny zkušenosti z celého projektu, a dle bohatých diskusí z kulatého stolu lze očekávat mnoho zajímavého a věřme i poučného pro všechny zúčastněné strany, tedy stát, zaměstnavatele a zaměstnance. A to je také smyslem projektu, který byl v úvodu citován.

V závěru zářijového kulatého stolu jsme položili v souvislosti s projednávanou problematikou několik otázek Ing. Radce Sokolové, místopředsedkyni ČMKOS a specialistce na BOZP:

Jaký je z vašeho pohledu současný stav BOZP?

KS1Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, že je dobrý nebo špatný. Z našich zkušeností jednoznačně vyplývá, že tam, kde působí odborové organizace a pobíhají kontroly našimi svazovými inspektory je zajišťování bezpečných pracovních podmínek na velmi dobré nebo se zlepšující úrovni. To potvrzují io kontroloři ze Státního úřadu bezpečnosti práce. Ročně je provedeno zhruba 2500 kontrol. Například loni bylo při nich zjištěno zhruba 8300 závad, přičemž nejčastěji se jedná o drobné nedostatky, a pokud se týká těch váženějších, patří sem třeba zastavěné či jinak nepřístupné únikové cesty, nedostatečný přístup k hasicím prostředkům apod.

A pokud jde o pozitiva?

Za velice kladnou novinku v poslední době je častěji se vyskytující vstřícný přístup zaměstnavatelů ke kontrolám BOZP našimi inspektory, protože tak tomu dříve rozhodně nebylo. Zaměstnavatelé vesměs pochopili, že výsledky kontrol a náprava nedostatků jim pomáhá ke zkvalitnění celé oblasti bezpečnosti práce a tím také odstranění spousty problémů i vícenákladů.

Co by se obecně dalo dál zlepšit?

Řekla bych především přístup všech zainteresovaných stran k BOZP od vlády přes zaměstnavatele až po samotné zaměstnance. V oblasti BOZP je co zlepšovat. Hlavně chybí systémová řešení v oblasti prevence. Cílem všech by mělo být vytváření takového pracovního prostředí a podmínek, aby se minimalizovala rizika vzniku pracovních úrazů či nemocí z povolání. Řešení prevence je často jednodušší a levnější než řešení následků. Zdraví a životy zaměstnanců by měly pro všechny zainteresované prioritou číslo jedna.

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Český průmysl v úzkých

    Ti, co stále vyhlížejí příští krizi, dostali pádný argument. Průmyslová výroba v Česku z roku na rok klesla bezmála o čtyři procenta. A nezdá se, že by situace v druhé polovině r. 2019 měla otočit k lepšímu. Jak známo, naše továrny jsou zejména závislé na poptávce po autech. Když kupujících motorových vozidel ubývá v Evropě i ve světě, čísla o produkci musí jit také dolů. Ani výhled do dalších let není příliš růžový. Západní svět postupně přechází na elektromobilitu a do módy jde také celkové omezování spotřeby. Možná, že ekonomického vrcholu už naše automobilky a jejich dodavatelé dosáhli a čeká je pouze jízda z kopce. Je to špatně nebo dobře?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE