INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

plyn1Stlačený zemní plyn (CNG) se definitivně stal významnou ekologickou alternativou k běžně používaným fosilním palivům. Čes­ký plynárenský svaz, zástupci státu a dopravců v srpnu představili plány na další rozvoj používání CNG v České republice a k podpoře zavádění zkapalněného zemního plynu (LNG) v segmentu nákladní dopravy. V této oblasti zatím většímu rozšíření brání nedostatek plnicích stanic a vyšší pořizovací náklady vozidel.

„Zájem o CNG jako ekologický pohon mezi českými motoristy neustále roste. V současnosti jezdí po českých silnicích již více než 23 000 vozidel na CNG, z toho 1370 autobusů, což je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 26 %. Důvodem je nejen ekologické hledisko, kdy CNG produkuje v porovnání s dieselem o více než 90 % méně emisí oxidu dusíku a oproti benzinovým motorům téměř o čtvrtinu méně oxidu uhličitého, ale i to ekonomické. Náklady na ujetý kilometr zhruba 1 Kč a pořizovací cena CNG automobilů srovnatelná s vozy na klasický pohon dělají z CNG jeden z nejdostupnějších alternativních pohonů,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS.

Pozitivně vnímá rozvoj zemního plynu v dopravě také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které jej hodnotí zejména dle cílů stanovených Národním akčním plánem čisté mobility (NAP CM). „I přes mírný pokles prodejů osobních a lehkých užitkových vozidel CNG v loňském roce z důvodu přechodu na novém testovací metody měření spotřeby vozidel se nám daří plnit cíle jak v oblasti vozového parku, tak spotřeby CNG. Z hlediska infrastruktury jsme dokonce nad stanoveným plánem,“ informoval Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu, a dodal: „NAP CM se daří plnit i z hlediska využívání strukturálních fondů, ve kterých bylo vyčleněno zhruba 11 miliard korun na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon a výstavbu infrastruktury. Bylo pořízeno několik stovek autobusů na CNG, několik desítek elektrobusů a trolejbusů.“

Na další programové období chce MPO ČR zajistit pro pořizování vozidel na zemní plyn minimálně stejnou podporu a v případě infrastruktury uvažuje dokonce o jejím navýšení. „V Bruselu budeme prosazovat podporu CNG a LNG i pro další roky. Tuzemské firmy mají již dobré zkušenosti například s provozem CNG autobusů, a my proto chceme podporovat jejich využívání i nadále. Jsem přesvědčen, že zemní plyn představuje významný nástroj v oblasti snižování emisí také pro výrobce vozidel. Konkrétně v segmentu těžké nákladní dopravy pak považujeme za vůbec nejvýhodnější řešení LNG,“ uvedl Eduard Muřický.

Podle Jana Bezděkovského, pověřence ministra dopravy pro čistou mobilitu, se daří zavádět i jiná opatření stanovená v původním NAP CM. Za ministerstvo dopravy zmínil například osvobození elektrických vozidel od placení dálniční známky či významnou slevu pro vozidla na CNG. Ve vztahu k CNG/LNG je podle jeho slov klíčové uzavřené memorandum o prodloužení snížené sazby spotřební daně na zemní plyn minimálně do roku 2025, které v květnu 2018 podepsali představitelé pěti ministerstev a čtyř plynárenských společností či sdružení. Memorandum má za cíl stanovit přiměřené podmínky pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů. Stěžejním závazkem je, že do roku 2025 sazba daně pro zemní plyn určený pro pohon motorů nepřekročí hranici 290 Kč za megawatthodinu
(tj. v přepočtu 3 Kč/m3).

Jan Bezděkovský nicméně vidí rezervy v naplňování NAP CM, který počítal s tím, že do roku 2020 bude alternativní pohon využívat čtvrtina vozidel veřejné správy. „Jedinou podpůrnou aktivitu, kterou je možné na tomto poli zmínit, je dotační program MŽP na podporu nákupu vozidel na alternativní paliva pro města a kraje. Ten v letech 2018–2019 přispěl k nákupu 430 elektrických vozidel, 9 plug-in hybridů a 127 CNG vozidel. Daný dotační program však v tuto chvíli neřeší problém zavádění vozidel na alternativní paliva ve vozových parcích v rámci ústředních orgánů stání správy,“ uvedl Jan Bezděkovský.

Největší prostor pro CNG se nabízí v autobusové dopravě a osobní automobilové dopravě. Se zvyšováním počtu vozidel roste zákonitě i počet plniček. Na konci loňského roku jich bylo v provozu 189, což bylo o čtyři více oproti plánu a v červenci 2019 Český plynárenský svaz evidoval již 199 veřejných plnicích stanic CNG. Největším provozovatelem CNG plniček v ČR je energetická skupina innogy, která v současnosti nabízí možnost doplňovat stlačený zemní plyn již v 59 lokalitách a do konce roku plánuje otevřít další čtyři plnicí stanice.

Firma se chce nyní na trhu profilovat také jako výrobce a dodavatel plnicích stanic. „Technologii plniček si sestavujeme sami. Jsme proto schopni navrhnout a dodat je všem zájemcům, kteří chtějí mít vlastní stanici a zároveň jim k tomu poskytnout potřebný servis,“ uvedl Zdeněk Kaplan, CEO innogy Energo.

V Praze a vybraných mimopražských lokalitách provozuje deset plnicích stanic společnost Pražská plynárenská, která aktuálně ve spolupráci s pražským magistrátem a Pražskými službami úspěšně pokračuje v projektu zavádění svozových a čisticích vozidel na CNG. „Více než 140 CNG komunálních vozidel je využíváno především v ekologicky nejvíce zatížených oblastech v centru Prahy. Ta díky tomu patří v celoevropském měřítku k městům s největším počtem CNG komunálních vozidel,“ řekl Miroslav Vránek, tiskový mluvčí společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Do rozvoje tuzemské sítě plnicích stanic CNG investuje rovněž společnost E.ON, která jich aktuálně v ČR provozuje 26. „V letošním roce postavíme další tři, a to v lokalitách Plzeň, Strakonice a Lovosice. V rámci dotačního programu OPD pak v roce 2020 otevřeme CNG plničky v Českých Budějovicích a Bučovicích,“ sdělil Martin Klíma, vedoucí Mobility Services společnosti E.ON.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příslušná sdružení a firmy projevují aktivní zájem také o rozvoj LNG mobility. Výhodou LNG oproti CNG je především jeho kompaktnost. Zaujímá totiž třikrát menší objem než stlačený zemní plyn. To v praxi znamená, že automobil na LNG dojede téměř třikrát dál než vozidlo se stejně velkou nádrží na CNG. Naopak nevýhodou LNG, který vzniká zkapalněním zemního plynu při teplotě -162 °C, je, že i přes tepelně izolovanou nádrž dochází při delší odstávce vozidla k jeho odpařování. Velký potenciál pro LNG je proto především v nákladní dopravě a také mezinárodní kamionové dopravě, což potvrzují zkušenosti zahraničních dopravců a spedičních firem. Jen v Evropě je v současnosti v provozu více než 6000 tahačů na LNG.

„Zájem českých nákladních dopravců o plyn je zatím spíše indikativní, ale velký počet autobusových dopravců v regionální dopravní obslužnosti má zkušenosti s pohonem na CNG. Pro nákladní dopravce je zemní plyn zajímavý především z pohledu ekonomiky provozu, v případě CNG však mají problém s relativně malým dojezdem. LNG se proto stává zajímavou příležitostí. Dojezdy přes 1000 km už jsou velmi slušné,“ uvedl Vojtěch Hromíř, generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.
Pro zvýšení zájmu o LNG mezi dopravci je podle Vojtěcha Hromíře zapotřebí rozšířit počet plnicích stanic. Jistý problém pak představuje i vyšší pořizovací cena nákladního automobilu na LNG oproti naftové verzi. „V České republice je aktuálně k dispozici pouze jedna plnicí stanice a vlastní investice dopravců do jejich pořízení jsou zatím problematické. Otázkou také zůstává, zda LNG obstojí v příštích letech jako podporované palivo z hlediska cílů v ochraně klimatu,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř s tím, že potenciál LNG se bude odvíjet především od evropské, respektive státní klimaticko-energetické politiky.

„Pokud bude LNG pohon v investičním horizontu vozidla ekonomicky výhodný, stane se pro dopravce dobrou volbou. Vše tedy závisí na nastavení sazeb, jako je mýto, silniční daň, spotřební daň, a dotačních programů pro pořízení nákladnější technologie, případně zřízení vlastní plničky. Nutnou podmínkou je dostupná síť plnicích stanic nebo třeba dlouhodobý kontrakt se stabilním zákazníkem se zajištěním doplňování plynu na nasmlouvaných trasách,“ dodal Vojtěch Hromíř.

Ministerstvo dopravy vnímá nejen CNG, ale i LNG jako v současnosti nejdostupnější alternativní paliva a má zájem na jejich dalším rozvoji. „Klíčové je především zajistit základní infrastrukturu LNG plnicích stanic, což se postupně realizuje prostřednictvím dotačního programu Ministerstva dopravy. V rámci první výzvy Operačního programu doprava byla podpořena výstavba prvních z nich. Za tímto účelem bylo alokováno 100 milionů Kč. Další výzva je plánována letos na podzim,“ uzavřel Jan Bezděkovský.

(tz)

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE