INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

pla morV posledních dvou letech se platební morálka zákazníků stavebních firem nezměnila podle téměř dvou třetin dotázaných ředitelů stavebních firem (64 procent). Naopak více jak čtvrtina zaznamenala její zlepšení (27 procent).

Pouze necelá desetina je názoru, že se platební morálka zhoršila (9 procent). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Dobrou zkušenost s platební morálkou svých zákazníků má Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems: „Nechci nic zakřiknout, ale poslední roky je situace stabilizovaná. Pominu neochotu stavebních firem přebírat dokončené dílo a tím posunovat možnost fakturu jen vystavit. To je nešvar, který přebírají od velkých firem i střední podniky. Ale když už se faktura vystaví a zákazník přijme, tak je v toleranci dnů zaplaceno.“ Stavební firmy evidují větší část pohledávek po termínu splatnosti v soukromém sektoru, kde tyto pohledávky tvoří v průměru 21 % všech pohledávek po splatnosti firem. Ve veřejném sektoru je to méně, a to v průměru 8 %. Ze všech svých pohledávek považují firmy za nedobytné v průměru 5 %. Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2017 se podíl nedobytných pohledávek mírně zvýšil, a to o 0,7 % (v roce 2017 firmy evidovaly v průměru 4,3 % těchto pohledávek). 

Co se týká platební morálky firem samotných, čtyři pětiny z nich hradí své závazky v termínu splatnosti (80 %). Necelá pětina poté hradí faktury svým dodavatelům nejpozději do 30 dnů po splatnosti (18 %). Pouze 2 % firem provedou úhradu více jak 30 dní po splatnosti. „Platební morálka stavebních firem vůči jejich dodavatelům je z velké části zdravá. Firmy mají snahu udržovat dobré vztahy se svými spolehlivými dodavateli, a k tomu včasné proplácení svých závazků zkrátka patří,“ komentuje platební morálku stavebních firem Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research. Pokud jsou faktury dodavatelům uhrazeny po splatnosti, děje se tak z důvodu, že dodavatel zašle fakturu již po splatnosti (48 %), nebo že je v rámci firmy dlouhý proces schvalování faktur k proplacení (36 %). Dalším z častých důvodů je lidský faktor a zapomenutí proplacení (29 %). Menší část firem potom faktury dodavatelům proplácí později se záměrem vylepšení svého cash flow, nebo kvůli nedostatku finančních prostředků (18 respektive 9 %). Stavební firmy uvádí také jiné důvody neproplacení faktury, jako jsou například nedostatky ve faktuře nebo nekvalitní provedení práce či dodání nekvalitních materiálů ze strany dodavatele (17 %).

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu 

((tz)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE