INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

sbe bank logoSberbank dosáhla nejlepšího výsledku od vstupu na český trh. Meziročně zvýšila čistý zisk po zdanění o 43 procent na 539 mil. Kč. Vliv na výborný výsledek měla pokračující transformace, banka zároveň úspěšně realizovala několik klíčových projektů.

K dosažení výborného výsledku přispěly vyšší čisté výnosy z poplatků a provizí a vyšší úrokové výnosy a zároveň snížení provozních nákladů. Díky tomu bance vzrostl provozní zisk a dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku v dosavadní historii Sberbank v České republice. Pozitivní vliv na hospodářský výsledek má i vysoká kvalita úvěrového portfolia, která vedla ke snížení výše opravných položek.

“Banka měla náročný, ale úspěšný rok. Dokončili jsme několik klíčových projektů, jako je migrace našeho portfolia karet na novou platformu a další zjednodušení organizační struktury banky, do poslední fáze před spuštěním vstoupilo nové mobilní a internetové bankovnictví. Pokračovali jsme v transformaci našeho výkonu spolu s přísnou kontrolou nákladů, což se promítlo do zlepšení poměru nákladů a výnosů ze 68,5 % na 61,5 %. Rovněž jsme formulovali naši obchodní strategii pro příští čtyři roky. Poslední týdny a měsíce ukázaly, že jsme schopni růst, což je naším cílem tohoto roku,” komentuje výsledky Edin Karabeg, předseda představenstva a generální ředitel Sberbank CZ.

V roce 2019 dosáhla banka rekordně vysokého čistého zisku po zdanění ve výši 539 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst od 43 %. Banka zaznamenala vyšší zájem o spotřebitelské úvěry a dosáhla dobrých výsledků v příjmech z pojištění a investic. V segmentu korporátních zákazníků byl dobrý výsledek podpořen i novými objemy pro korporátní klientelu a malé a střední firmy.

“Čistý zisk z finančních operací před vytvořením rezerv a opravných položek tak dosáhl 2,571 mld. Kč, meziročně se tak zvýšil o 6,3 %. Bilance se zvýšila na 83,7 mld. Kč. Celkový objem klientských vkladů mírně vzrostl na 69,6 mld. Kč a objem úvěrů klientům se zvýšil na 63,1 mld. Kč. I přes růst obchodních výsledků se nám podařilo snížit provozní náklady o 91 milionů Kč,” uvádí Dušan Baran, místopředseda představenstva a finanční ředitel Sberbank CZ.

Díky opatrnému řízení rizik si banka v loňském roce udržela nízký podíl nesplácených úvěrů (NPL), který klesl na 1,54 %. Kapitálová přiměřenost dosáhla úrovně 16,59 %, což je výrazně nad prahem požadovaným regulátorem a umožňuje další rozvoj banky.

Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

(tz)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE