INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

starosta radekRadek StarostaPodnikání s sebou nese mnoho benefitů pro zakladatele a majitele firem, chce však také značnou dávku odvahy, mnoho optimizmu či vášeň pro zdolávání výzev a překážek. V dnešní době poznamenané koronavirovou pandemií to platí dvojnásob. Kromě nápadů však vyžaduje business vnímat realitu bez růžových brýlí, stát nohama na zemi, odhadovat rizika a eliminovat je. K tomu poslednímu jmenovanému patří vhodná pojistná smlouva, v případě maléru pomůže pojišťovna řešit to nejpodstatnější, totiž základní jistoty podnikání. Na pojištění je potřeba myslet v předstihu, hned při zakládání firmy, a posléze obnovovat, doplňovat, aktualizovat. O významu pojištění pro živnostníky, malé a střední podniky jsem hovořila s Radkem Starostou, ředitelem Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v Kooperativě.

Ne všichni podnikatelé ještě doceňují vhodné pojištění pro své firmy. Co byste v této souvislosti připomenul?

Z hlediska potřeby pojištění je celkem jedno, čím se firma či živnostník zabývá. Bez jakékoli nadsázky mohu říci, že pojištění potřebují všichni podnikatelé a živnostníci, bez ohledu na provozovanou činnost či výši obratu. Existují rizika, která ohrožují firmy, každého podnikatele obecně, bez výjimky. Jde především o živelní rizika – požár, povodeň či vichřice si nevybírá, i odpovědnosti za škody způsobené vaším podnikáním se nezprostíte. Na druhé straně v souvislosti s určitým oborem podnikání jsou spojena speciální rizika. Vlastník výrobní firmy pravděpodobně doplní své pojištění o strojní rizika, provozovatel restaurace zase o odpovědnost za výrobek. Zkrátka obchodník, řemeslník, výrobce, hoteliér či poskytovatel služby, a také vlastník či správce bytového domu, administrativní budovy by měl mít jistotu, že v případě škody bude mít prostředky na její uhrazení.

Majitelé mikrofirem jsou zahlceni povinnostmi všedních dnů a to, co je takříkajíc nepálí, moc neřeší. Jak se staví k péči o majetek, provoz, kancelář? Pojišťují se brzy po založení svého businessu, nebo až časem?

Dobrý hospodář si umí spočítat, kolik zaplatí za případné pojištění a jaké škody mohou nastat v případě živelních rizik nebo v případě odpovědnosti za újmu. Může jít o milióny korun. Pojištění se prostě stává nezbytností, většina zodpovědných podnikatelů na to myslí a po založení firmy si pojištění sjedná. Ti ostatní se o pojištění většinou začnou zajímat až po škodě, která ale může jejich podnikání výrazně ovlivnit. Především živelní rizika jako požár, povodeň nebo záplava mohou být pro firmu fatální. Pokud podnikáte v oblasti často ohrožované povodněmi, je mylné se domnívat, že povodně se vám „nějak“ vyhnou, stejně tak nemít pojištěnou dřevěnou horskou chatu v nedostupném terénu na požár nebo vichřici je hazard.

Kooperativa na menší a střední podniky pamatuje hned několika produkty. Jaké to jsou především?

V nabídce samozřejmě máme tzv. balíčkové produkty, kdy v jedné smlouvě je vše, co by měl mít menší podnikatel pojištěno a na co by neměl zapomenout. Jednoduché a komplexní pojištění, srozumitelné i pro malé a začínající podnikatele je cenově výhodné. Takovým balíčkem je například pojištění pro podnikatele START Plus, se kterým sklízíme úspěchy již řadu let. Podobným balíčkem je i pojištění pro ordinace, i veterinární, a lékárny, produkt Ordinace.

Čím se liší pojištění TREND od START Plus?

Zatímco START Plus je určený spíše pro živnostníky, TREND je nosným produktem pro malé a střední firmy. Podnikatelé si v TRENDu mohou pojistit majetek až do hodnoty 500 miliónů korun a obce majetek až do jedné miliardy. Jde o stavebnicový produkt, kde si klient může pojištění navolit dle svých potřeb. Velkou výhodou TRENDu je průvodce pojištěním, který umožní velmi dobře zanalyzovat potřeby podnikatele a správně nastavit parametry pojistné smlouvy, což prakticky eliminuje rizika plynoucí z nesprávně nastavených parametrů. Například pro výrobní firmu je důležité pojistit si strojní rizika, zastavit výrobu mohou živly, jako je požár, povodeň nebo záplava, což vyřeší pojištění přerušení provozu, a pokud dodáváte své výrobky, je důležitá i odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku. TREND oceňují klienti i odborná veřejnost, dominuje řadě anketám, například Zlaté koruně.

Inovujete je průběžně tak, aby ještě více vycházely vstříc potřebám praxe? Na co nového byste nyní upozornil?

Samozřejmě, bez toho to nejde. Pokud chcete být úspěšní, a to Kooperativa chce, musíte reagovat na potřeby klientů, nové technologie, snažit se urychlit a zjednodušit systém prodeje i likvidace škod, komunikaci s klientem. V současné době přichází na trh další verze zmiňovaného produktu TREND. V rámci inovací kromě jiného přináší Nový TREND technologické novinky, řadu produktových vylepšení, vymezuje nová pojistná nebezpečí a dává vysoký uživatelský komfort. Nový TREND tak například obsahuje nové asistenční služby pro podnikatele a využívá nejmodernější možnosti sjednání pojištění, včetně prodeje na dálku, což ještě zvyšuje jeho klientskou atraktivitu. Nový TREND tak nadále zůstává variabilním univerzálním nástrojem pro sjednávání pojištění podnikatelů a živnostníků. Produktem lze pojistit širokou škálu podnikatelských subjektů, a to od drobného podnikatele s jedním místem pojištění až po velkou společnost s více místy pojištění a širokou územní působností.
V rámci pojištění podnikatelů nejen průběžně inovujeme stávající produkty, ale přicházíme i s novými, jako je například pojištění kybernetických rizik, lodí, výstav, stavebních a montážních rizik.

Máte poznatky o tom, kdo k pojištění přistupuje zodpovědněji? Muži, nebo ženy?

Domnívám se, že pohlaví nemá vliv na odpovědnost podnikatele, živnostníka, i když se říká, že ženy méně riskují. V tomto směru ale žádné statistiky zatím nevedeme.

Rostou útoky na naše mobily, počítače, podnikové systémy. Zvyšuje se počet klientů, kteří se příkladně starají o kybernetická rizika i prostřednictvím své pojišťovny?

Přibývá dat a informací a ty je třeba chránit. Citlivé údaje o zákaznících i dodavatelích mohou vynést bývalí zaměstnanci nebo se data jednoduše ztratí, e-shop mohou kdykoliv napadnout hackeři. Potom ztráta dat, důvěry zákazníků a často i finančních prostředků mohou být pro podnikání skutečně fatální – náklady na objasnění, obnovení dat a přerušení provozu jsou vysoké. Pojištění kybernetických rizik nabízíme již několik let. Řada firem si toto riziko uvědomuje a je pojištěna, ty ostatní by měly zvážit, zda chod jejich firmy se bez tohoto pojištění obejde. Kybernetické útoky se, samozřejmě, netýkají pouze velkých podniků, napadeny mohou být i ty menší.
Při kybernetických útocích dochází k poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení dat v elektronické podobě způsobené úmyslným jednáním hackera. Může dojít k nedbalostnímu pochybení zaměstnance vedoucímu k poškození či ztrátě dat. Nejčastějším případem je tzv. DOS útok, tj. úmyslné přetížení nebo zahlcení počítačového systému, které způsobí odepření služby (nefunkčnost a zablokování systému). Pojištění v případě kybernetického incidentu kryje náklady na obnovu dat v elektronické podobě a funkčnosti počítačového systému, náklady regulatorního řízení, náklady public relations – obnovu dobrého jména, odpovědnost za újmu způsobenou únikem dat v elektronické podobě, a také přerušení provozu.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3