INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

1 ečně UNIQATop management ve firmách je každý den vystavován novým výzvám v řízení. Překotný technologický pokrok, přísnější regulace a normy, napjatý trh práce, pandemická omezení i požadavky aktivistů – to všechno jsou oblasti, které přidělávají vedení podniků stále větší starosti. Význam pojištění řídících pracovníků významně roste.

S účinností od ledna 2022 platí nové pojistné podmínky UNIQA pro odpovědnostní pojištění top manažerů, které zohledňují aktuální stav právní úpravy odpovědnosti obchodních korporací a členů jejich orgánů a které zároveň nabízejí rozsah pojištění srovnatelný s relevantními hráči v oblasti pojištění D&O na českém pojistném trhu.

Proč si pojištění sjednat
• Speciální produkt pro pojištění odpovědnosti členů vrcholných orgánů korporací, známý na trhu pod anglickou zkratkou D&O (Directors´and Officers´ Liability), je jedním z nástrojů ochrany majetku společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím čele, neboť ti odpovídají za případnou škodu celým svým majetkem.

• Přibývá samotných nároků na náhradu škody vůči členům statutárních či dozorčích orgánů, a to jak ze strany třetích stran (věřitelů, zákazníků, akcionářů), tak i ze strany společnosti samotné (příp. dceřiné společnosti, insolvenčního správce apod.), a to nejen v zahraničí, ale i v České republice.
Co je předmětem pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného člena orgánu nahradit finanční škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, v rozporu se zásadou loajality, nebo v důsledku absence potřebných znalostí a pečlivosti.

Nárok na odškodnění mohou vznést jak třetí strany (např. věřitelé, zákazníci, akcionáři), tak i společnost samotná (například její dceřiné společnosti nebo insolvenční správce). Typickými situacemi, jež mohou vést k uplatnění nároku na náhradu finanční škody, jsou například špatná organizace práce vedoucí k finanční ztrátě společnosti, nevhodný výběr manažerů na klíčové pozice, nevhodné investice, nerespektování instrukcí akcionářů apod.

Kromě finanční škody se z pojištění hradí rovněž náklady právní ochrany a náklady na šetření, které se vynakládají na zjištění nároku nebo zmenšení škody, dále náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě, náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku (kam spadá zejm. školné či náklady na bydlení a energie), náklady v souvislosti s vydávacím (extradičním) řízením, náklady insolvenčního řízení, náklady na psychologickou pomoc či náklady na očištění jména.

Pojištění se vztahuje i na ručení za závazky společnosti dle § 159 občanského zákoníku a § 65 zákona o obchodních korporacích a na vydání prospěchu a plnění do majetkové podstaty dle § 66 zákona o obchodních korporacích.

Další výhody pojištění D&O UNIQA
• Poskytuje krytí i po skončení funkčního období a vypršení platnosti pojistné smlouvy. Chrání i případné dědice či právní nástupce pojištěných, pokud jsou povinni škodu způsobenou pojištěným uhradit z titulu vlastnictví dotčeného majetku.
• Nabízí dodatečný limit plnění pro nevýkonné členy.
• Nabízí dodatečnou lhůtu pro uplatnění nároku po ukončení pojištění v délce až 6 let.
• Umožňuje pojistit i následky úkonů, které nastanou v zahraničí. Pojištění se sjednává s územní platností pro celý svět.

Výši limitu plnění (pojistnou částku) stanoví klient. UNIQA umožňuje sjednat horní hranici pojistného plnění běžně ve výši několika desítek milionů korun, případně i v částkách vyšších, a to v závislosti na charakteru podnikání a ekonomických výsledcích firmy.

„Pojištění D&O nabízí UNIQA již od roku 2014. Jeho úloha v dnešním dynamickém a nestabilním světě podnikání stále roste. Například podle německé studie z loňského roku rostou i v souvislosti s pandemií covidu-19 rizika insolvence, vyššího ohrožení kybernetické bezpečnosti a stoupá počet akcionářských hromadných žalob,“ upozorňuje Věra Pešková, hlavní upisovatelka pojištění odpovědnosti UNIQA.

O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 28 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu měla koncem loňského roku více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi šesti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR.
Letos dokončila fúzi se společnostmi AXA ohlášenou loni v únoru. Značka AXA opustila český trh a všechny entity zastřešuje brand UNIQA. Z pojišťovny se stala finanční skupina pokrývající komplexní finanční služby v oblasti pojištění, penzí, investic, stavebního spoření i půjček. Za partnera si ji zvolilo už bezmála 2,6 milionu zákazníků.

Česko-slovenská finanční skupina UNIQA je součástí mezinárodního koncernu UNIQA Insurance Group, který je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 22 000 pracovníků a obsluhuje aktuálně více než 15,5 milionu klientů. Klíčovým regionem pro jeho aktivity jsou rakouský trh a střední Evropa.

www.uniqa.cz 

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3