INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Poslední čtvrtletí roku 2021 se na finančních trzích nesl v duchu prudších změn. Přesto fondy vyrostly podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Fincentrum & Swiss Life Select, o 1,5 %. V konečné bilanci tak fondy dosáhly podle Indexu českého investora CII750 celoročního čistého kladného zisku přesahujícího 7 %. Na výsledku se podílí zastoupení jak úspěšných progresivních fondů, tak ale i těch dluhopisových, které jsou celosvětově pod extrémním tlakem.

„Lepší výsledky předvedly akciové fondy, naopak dluhopisové fondy v průměru ztratily více než 2 %. U obou typů fondů přitom vidíme výrazné rozptyly. Některým investorům pak v nepřehledné proměnlivé situaci pomohly fondy smíšené a tzv. fondy fondů. Naštěstí se také přizpůsobilo chování velké části investorů, když v průběhu roku opouštěli dluhopisové fondy ve prospěch akciových a nemovitostních fondů,“ komentoval vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Určitý vliv na investice měl i úrokový a měnový vývoj. Investorům držícím fondy zajištěné do české koruny udělalo radost zvedání českých úrokových sazeb, které vylepšovalo celkovou výkonnost. Fondy eurových investic zajištěných do české koruny zvýhodňoval nejen růst českých sazeb, ale i zhodnocování české koruny vůči euru.

Index českého investora CII750 sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select na základě 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné. Při jeho výpočtu sleduje nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice.

„V posledním čtvrtletí 2021 jsme byli svědky nejrychlejších cenových změn od března. Nová varianta omikron totiž v závěru listopadu na trhy přinesla extrémní nejistotu, a tím pádem i volatilitu. Není od věci si uvědomit i další faktor vysvětlující tyto cenové zvraty, a to trend přílivu peněz mladých nezkušených investorů na akciové trhy. To umocňuje vliv emocí,“ komentoval vývoj Richard Bechník.

„V letošním žebříčku úspěšnosti retailových fondů podle našeho Indexu českého investora CII750 suverénně dominovaly fondy zaměřené na energie, především ropu a zemní plyn. Korunovým investorům nabídly výkonnost pohybující se převážně nad 30 %. To platí i pro nemalý počet fondů cílících na východní Evropu, kde je na lokálních akciových burzách právě sektor energií výrazně zastoupen. Ale platí to i pro finanční sektor těžící z regionálního zvyšování úrokových sazeb. V meziročním porovnání vystřídaly energie na prvním místě technologie, které profitovaly minulý rok především z plošných lockdownů ekonomik,“ dodal Richard Bechník.

Nejhorší výkonnost za celý rok předvedly podle Indexu českého investora CII750 fondy zaměřené na asijské akcie, především čínské, či Latinskou Ameriku. Dané fondy se propadly až do ztrát přesahujících 20 %. Čínské akcie se totiž potýkají s odlivem investorů kvůli hrozbě striktní regulace ze strany čínské vlády. V rámci asijských rozvíjejících se trhů pak tvořila výjimku Indie, která se oklepala z těžkých covidových dopadů, což se promítlo i do slušných zisků fondů.

U dluhopisových fondů se nejlépe dařilo těm, které se ve svých portfoliích soustředí na státní dluhopisy rozvíjejících se zemí či vysokorizikové dluhopisy. Fondy zaměřené na český peněžní trh a české státní dluhopisy se ocitly ve dvojí situaci. Fondy s českými státními dluhopisy převážně výrazně ztrácely, zatímco fondy peněžního trhu začaly postupně zlepšovat výkonnost díky rostoucím úrokovým sazbám. „Při výhledu na rok 2022 však musíme být opět opatrní, neboť můžeme být svědky dalších sektorových rotací. Jinými slovy vstupovat nyní do energií již nemusí přinést takové zhodnocení, v nadcházejícím roce bude příležitost pro jiné sektory. Z toho pohledu tak mohou sehrát užitečnou úlohu vybrané fondy fondů, globální fondy či aktivní fondy poskládané z ETF investičních nástrojů. Rozhodně bych neopomíjel oblast udržitelných investic ESG (environmental, social a corporate governance). U dluhopisových fondů pak mohou být nadále atraktivní jak ty peněžní, tak již i ty s českými státními dluhopisy. To bude platit tím spíše, čím více se přiblížíme vrcholu českých sazeb, respektive nebudeme čelit jejich neočekávatelným skokům vzhůru,“ vysvětlil Richard Bechník.

(tz)

Pět nejvýnosnějších a pět nejméně výnosných fondů za čtvrté čtvrtletí
a uplynulý rok 2021 podle Indexu českého investora CII750

Výkonnost za Q4 2021 (v %)

1. CSOB Akciovy realitni 15,53 1. TRENDBOND -10,97
2. BGF World Mining A2 USD 12,57 2. Fidelity Funds – Asian
Hi Yield A-ACC-USD -9,54
3. BNPP Aqua Cap C RH CZK 12,08 3. Franklin Biotechnology
Discovery A (acc) USD -8,94
4. NN (L) Global Sustainable 4. BGF Emerging Europe A2 EUR -8,47
Equity (CZK Hed) 11,47
5. Schroder ISF Taiwanese 5. Templeton China A (acc) USD -8,08
Equity A Acc 11,41

Výkonnost 2021 (v %)

1. Schroder ISF Global Energy A Acc 49,92 1. Templeton China A (acc) USD -20,85
2. BNPP Aqua Cap C RH CZK 38,28 2. HSBC GIF Chinese Equity AD USD -19,34
3. NN (L) Global Sustainable 3. TRENDBOND -17,24
Equity (CZK Hed) 35,26
4. Allianz Europe Equity 4. Franklin Biotechnology
Growth Select A (H2-CZK) 33,81 Discovery A (acc) USD -15,87
5. HSBC GIF Economic 33,03 5. BGF Latin American A2 USD -14,02
Scale US Equity AC USD


Tabulka ukazuje na umístění fondů podle jejich výkonnosti přepočtené do české koruny zdroj: Swiss Life Select a Thomson Reuters

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3