INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Pod názvem „Finanční produkty v krizi, nebo krize produktů?“ se uskuteční v úterý 8. března v Praze IX. Fórum Zlaté koruny. Záštitu nad ním převzal ministr financí Miroslav Kalousek, který na úvod fóra vystoupí. Hlavní náplní fóra bude diskuse o tom, jaký dopad bude mít  na finanční sektor soubor úsporných opatření a vládních reforem a jak se finančního trhu a zákazníků dotkne zavedení přísnější regulace.

O současném stavu finančního trhu v České republice a jeho předpokládaném vývoji na fóru promluví viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík. Otázkám dopadu regulačních opatření EU na bankovní sektor a finanční produkty v České republice se bude věnovat ekonom Michal Mejstřík, který říká: „Nová navrhovaná regulace bank (tzv. Basel III) by na první pohled neměla výrazně ovlivnit nabídku českých bank v oblasti finančních produktů pro obyvatelstvo. Nicméně tato regulace může mít vážné důsledky pro bankovní produkty v oblasti exportního financování.“

Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank, promluví o tom, jak budou na novou situaci reagovat tuzemské banky. Nedávno uvedl v Hospodářských novinách: „Ve snaze generovat výnosy, které by pokryly zvýšené ztráty z nesplácených úvěrů, přiostří banky boj o klienty. Budou se snažit nabídnout levnější modely obsluhy. Větší rozvoj tedy mohou čekat čistě internetové banky i bankovnictví prostřednictvím chytrých mobilů. Větší péči dostanou privátní osoby s nadprůměrnými úsporami, které přinesou pro banky tak potřebné stabilní vklady.“

Další část diskuse se zaměří na postavení klientů na finančním trhu a problematiku produktové nabídky. V této části vystoupí Chris Barrett, partner poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a Luděk Niedermayer ze společnosti Deloitte ČR. Z pohledu podnikatelů zhodnotí současnou úroveň bankovních služeb a rezervy v přístupu bank viceprezident Svazu průmyslu a dopravy  ČR Jaroslav Hanák.

Fórum bude reagovat i na změny, které na finančním trhu nastanou v souvislosti s úpravami stavebního spoření a s penzijní reformou, kdy dojde k velkému pohybu finančních prostředků a dlouhodobých úspor. Hodně diskutovanou otázkou bude i využití alternativ penzijního spoření. Velmi otevřeně se k tomuto tématu vyjadřuje jeden z účastníků diskuse Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank: "Produktem budoucnosti jsou investice na stáří. Nevěřím, že současným dvacátníkům, třicátníkům zajistí stát nějaký pěkný důchod.  Jako Češi strašně málo investujeme.V přepočtu na hlavu máme čtvrté nejnižší investice ve fondech v Evropě. Nejvíce peněz dáváme do fondů peněžního trhu.

Máme tedy rádi krátkodobé peníze, uložíme na půl roku, rok, neinvestujeme na dlouho. Vypadáme jako konzervy. Z investic v domácích fondech máme jen 13 procent v akciích, což je čtvrté nejnižší číslo v Evropě. Tohle je třeba překopat, změnit. Jinak celá důchodová reforma vyjde vniveč."

Fórum se zaměří také na úlohu finančních poradců a zprostředkovatelů a nové formy distribuce finančních produktů. K tomuto tématu promluví Michal Knapp, generální ředitel finančně-poradenské společnosti OVB Allfinanz. "Na širokou nabídku kvalitních finančních produktů jsme si již zvykli. Nezapomínejme však, že nedílnou součástí celkové hodnoty produktu pro klienta je i způsob jeho distribuce a následného servisu, ,“ říká Michal Knapp.

Diskutovat se bude i o zlepšení ochrany spotřebitele na finančním trhu. Příspěvky na toto téma přednesou Helena Kolmanová, ředitelka odboru ochrany spotřebitele ČNB a František Klufa, finanční arbitr České republiky. „Strategií spotřebitelské politiky Evropské unie je posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit. Jednou z cest jak toho docílit je i zajištění alternativních způsobů řešení sporů v Evropské unii. Na finančním trhu v České republice toto poslání naplňuje Finanční arbitr České republiky jako nedílná součást systému ochrany spotřebitele u nás,“ říká František Klufa.

Generálním partnerem IX. Fóra Zlaté koruny je OVB Allfinanz, přední poradenská společnost v oblasti osobních a rodinných financí.

Hlavním partnerem fóra je Českomoravská stavební spořitelna.

Na fóru budou představeny výsledky exkluzivního výzkumu, který pro Zlatou korunu provedla společnost Ipsos Tambor a byl zaměřen na finanční chování obyvatel ČR po krizi. K jednotlivým tématům IX. Fóra Zlaté koruny probíhá diskuse na Facebooku na adrese www.facebook.com/pages/PrahaCzechRepublic/ForumZlatekoruny/340828453283 (název stránky „Fórum Zlaté koruny“), odkud vzejdou dotazy k účastníkům fóra.

Průběh fóra bude možné 8. března od 9,30 hodin sledovat v on-line přenosu na www.idnes.cz a www.zlatakoruna.info. Česká televize bude v průběhu celého fóra uvádět živé vstupy na zpravodajském programu ČT24.

Více informací o programu fóra najdete na www.zlatakoruna.info/forum. Zde se mohou zájemci o účast na fóru zároveň přihlásit.

(tz)

Slovo ke dni

  • Za prací k nám

    Rostoucí životní úroveň se může projevovat různým způsobem. Český statistický úřad zjistil, že přibývá cizinců, kteří k nám přijíždějí za prací. Láká je slušný plat a dobré pracovní i životní podmínky. Tradičně nejvíc zaměstnanců pochází ze Slovenska, víc než polovina, následují Poláci a Rumuni. Na tom by snad nebylo nic tak překvapivého. Ale naši republiku si oblíbili i mnozí Němci, Francouzi, Italové a Britové. Převažují samozřejmě občané z Evropské unie, co nepotřebují pracovní povolení. Také co se věkového složení týká, mezi zahraničními pracovníky najdeme všechny kategorie, studenty a seniory nevyjímaje. To považuji za docela příznivou zprávu. Zvláště v době, kdy česká ekonomika potřebuje každou šikovnou ruku a hlavu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE