INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Pod názvem „Finanční produkty v krizi, nebo krize produktů?“ se uskuteční v úterý 8. března v Praze IX. Fórum Zlaté koruny. Záštitu nad ním převzal ministr financí Miroslav Kalousek, který na úvod fóra vystoupí. Hlavní náplní fóra bude diskuse o tom, jaký dopad bude mít  na finanční sektor soubor úsporných opatření a vládních reforem a jak se finančního trhu a zákazníků dotkne zavedení přísnější regulace.

O současném stavu finančního trhu v České republice a jeho předpokládaném vývoji na fóru promluví viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík. Otázkám dopadu regulačních opatření EU na bankovní sektor a finanční produkty v České republice se bude věnovat ekonom Michal Mejstřík, který říká: „Nová navrhovaná regulace bank (tzv. Basel III) by na první pohled neměla výrazně ovlivnit nabídku českých bank v oblasti finančních produktů pro obyvatelstvo. Nicméně tato regulace může mít vážné důsledky pro bankovní produkty v oblasti exportního financování.“

Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank, promluví o tom, jak budou na novou situaci reagovat tuzemské banky. Nedávno uvedl v Hospodářských novinách: „Ve snaze generovat výnosy, které by pokryly zvýšené ztráty z nesplácených úvěrů, přiostří banky boj o klienty. Budou se snažit nabídnout levnější modely obsluhy. Větší rozvoj tedy mohou čekat čistě internetové banky i bankovnictví prostřednictvím chytrých mobilů. Větší péči dostanou privátní osoby s nadprůměrnými úsporami, které přinesou pro banky tak potřebné stabilní vklady.“

Další část diskuse se zaměří na postavení klientů na finančním trhu a problematiku produktové nabídky. V této části vystoupí Chris Barrett, partner poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a Luděk Niedermayer ze společnosti Deloitte ČR. Z pohledu podnikatelů zhodnotí současnou úroveň bankovních služeb a rezervy v přístupu bank viceprezident Svazu průmyslu a dopravy  ČR Jaroslav Hanák.

Fórum bude reagovat i na změny, které na finančním trhu nastanou v souvislosti s úpravami stavebního spoření a s penzijní reformou, kdy dojde k velkému pohybu finančních prostředků a dlouhodobých úspor. Hodně diskutovanou otázkou bude i využití alternativ penzijního spoření. Velmi otevřeně se k tomuto tématu vyjadřuje jeden z účastníků diskuse Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank: "Produktem budoucnosti jsou investice na stáří. Nevěřím, že současným dvacátníkům, třicátníkům zajistí stát nějaký pěkný důchod.  Jako Češi strašně málo investujeme.V přepočtu na hlavu máme čtvrté nejnižší investice ve fondech v Evropě. Nejvíce peněz dáváme do fondů peněžního trhu.

Máme tedy rádi krátkodobé peníze, uložíme na půl roku, rok, neinvestujeme na dlouho. Vypadáme jako konzervy. Z investic v domácích fondech máme jen 13 procent v akciích, což je čtvrté nejnižší číslo v Evropě. Tohle je třeba překopat, změnit. Jinak celá důchodová reforma vyjde vniveč."

Fórum se zaměří také na úlohu finančních poradců a zprostředkovatelů a nové formy distribuce finančních produktů. K tomuto tématu promluví Michal Knapp, generální ředitel finančně-poradenské společnosti OVB Allfinanz. "Na širokou nabídku kvalitních finančních produktů jsme si již zvykli. Nezapomínejme však, že nedílnou součástí celkové hodnoty produktu pro klienta je i způsob jeho distribuce a následného servisu, ,“ říká Michal Knapp.

Diskutovat se bude i o zlepšení ochrany spotřebitele na finančním trhu. Příspěvky na toto téma přednesou Helena Kolmanová, ředitelka odboru ochrany spotřebitele ČNB a František Klufa, finanční arbitr České republiky. „Strategií spotřebitelské politiky Evropské unie je posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit. Jednou z cest jak toho docílit je i zajištění alternativních způsobů řešení sporů v Evropské unii. Na finančním trhu v České republice toto poslání naplňuje Finanční arbitr České republiky jako nedílná součást systému ochrany spotřebitele u nás,“ říká František Klufa.

Generálním partnerem IX. Fóra Zlaté koruny je OVB Allfinanz, přední poradenská společnost v oblasti osobních a rodinných financí.

Hlavním partnerem fóra je Českomoravská stavební spořitelna.

Na fóru budou představeny výsledky exkluzivního výzkumu, který pro Zlatou korunu provedla společnost Ipsos Tambor a byl zaměřen na finanční chování obyvatel ČR po krizi. K jednotlivým tématům IX. Fóra Zlaté koruny probíhá diskuse na Facebooku na adrese www.facebook.com/pages/PrahaCzechRepublic/ForumZlatekoruny/340828453283 (název stránky „Fórum Zlaté koruny“), odkud vzejdou dotazy k účastníkům fóra.

Průběh fóra bude možné 8. března od 9,30 hodin sledovat v on-line přenosu na www.idnes.cz a www.zlatakoruna.info. Česká televize bude v průběhu celého fóra uvádět živé vstupy na zpravodajském programu ČT24.

Více informací o programu fóra najdete na www.zlatakoruna.info/forum. Zde se mohou zájemci o účast na fóru zároveň přihlásit.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3