INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) vydala „Desatero pro vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků". Proč desatero? Deset je počet oblastí, ve kterých je členy ČLFA doporučeno vyhodnocovat předložené nabídky operativního leasingu. Jde o financování vozidla, servisní služby vozidla, daně a mandatorní poplatky, pojištění, náklady na pohonné hmoty (PHM), ostatní poplatky, změny výše nájemného, způsob konečného vyrovnání leasingových smluv, poradenské služby a transparentnost vlastní nabídky. Úplné znění desatera naleznete na webu ČLFA nebo jejích členů.

Progresivní trendy v přístupech podnikatelů k managementu mobility, jejího zajištění a financování formou operativního leasingu či správy vozového parku jsou spojeny s jejich potřebou objektivně posuzovat jednotlivé návrhy řešení.

Vzhledem k rostoucí poptávce po lepší orientaci v těchto nabídkách se členské společnosti ČLFA stále častěji setkávají vedle svých klientů také s poradenskými firmami specializujícími se na vyhodnocování nabídek operativního leasingu a služeb správy vozového parku. Proto se členové ČLFA rozhodli klientům a podnikatelské veřejnosti vyjít vstříc a nabízejí k využití desatero doporučení pro hodnocení nabídek/nákladů na pořízení a provoz firemních vozidel.

Význam a objem využívání operativního leasingu a správy vozových parků jako nedílné součásti managementu mobility společností je patrný i z výsledků členů ČLFA, kteří aktivně ke konci loňského roku spravovali 57 129 smluv na operativní leasing vozidel a ve správě vozových parků měli 5 841 vozů. V roce 2011 tvořil podíl produktu operativní leasing na celkovém trhu leasingových společností 35,51 % a postupně stále roste.

„Jsme přesvědčeni, že následování tohoto desatera je solidním základem pro objektivizaci přístupu při zadávání a vyhodnocování výběrových řízení včetně elektronických aukcí. Věříme, že tato doporučení mohou klientům pomoci významně omezit dodatečné náklady spojené s poradenstvím v této oblasti," řekl Jaromír Hájek, člen představenstva ČLFA a gestor Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

Základem doporučení správného výběru požadované služby a poskytovatele je realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu užívání klientem, tzv. Total Cost of Ownership (TCO). Nejdůležitějšími parametry leasingové smlouvy z hlediska stanovení výše nájemného či splátky, a tedy i celkových nákladů, jsou zvolené vozidlo, doba jeho pronájmu a předpokládaný roční kilometrový projezd.

Nabídka operativního leasingu nebo správy vozových parků zahrnuje komplex služeb a dílčích produktů, které jsou sestaveny jako unikátní řešení klientem stanoveného rozsahu reálných potřeb, jež mají významný vliv na výslednou cenu. Neobjektivním posuzováním nabídek pouze podle jediného kritéria - výsledné ceny - může dojít ke snížení kvality celkové služby na úkor úplnosti řešení potřeb klienta a ve výsledku k dalším dodatečným finančním nákladům.

„Cílem rozvojových aktivit členů ČLFA je efektivně pomoci klientům řídit jejich oblast vozového parku. Při osobním jednání s klientem je leasingová společnost schopna najít v jeho prospěch řadu reálných úspor. To je rozdíl oproti činnosti některých poradenských společností, jejichž motivací je nabídnout klientům mnohdy fiktivní úspory na úkor rozsahu služeb, které jsou pro jeho činnost nezbytné," dodala Marta Slažanská, předsedkyně Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

„Členské společnosti ČLFA poskytující tyto služby mají s reálným provozem vozů či flotil na českém trhu dlouhodobé zkušenosti a dokážou klienta objektivně a transparentně informovat a nabídnout mu v rámci jeho požadavků nejlepší možnou nabídku," dodal Jaromír Hájek.

Česká leasingová a finanční asociace:

Česká leasingová a finanční asociace je zájmovým sdružením nebankovních společností zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů našeho finančního trhu. V současné době má 53 členů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3