INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) vydala „Desatero pro vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků". Proč desatero? Deset je počet oblastí, ve kterých je členy ČLFA doporučeno vyhodnocovat předložené nabídky operativního leasingu. Jde o financování vozidla, servisní služby vozidla, daně a mandatorní poplatky, pojištění, náklady na pohonné hmoty (PHM), ostatní poplatky, změny výše nájemného, způsob konečného vyrovnání leasingových smluv, poradenské služby a transparentnost vlastní nabídky. Úplné znění desatera naleznete na webu ČLFA nebo jejích členů.

Progresivní trendy v přístupech podnikatelů k managementu mobility, jejího zajištění a financování formou operativního leasingu či správy vozového parku jsou spojeny s jejich potřebou objektivně posuzovat jednotlivé návrhy řešení.

Vzhledem k rostoucí poptávce po lepší orientaci v těchto nabídkách se členské společnosti ČLFA stále častěji setkávají vedle svých klientů také s poradenskými firmami specializujícími se na vyhodnocování nabídek operativního leasingu a služeb správy vozového parku. Proto se členové ČLFA rozhodli klientům a podnikatelské veřejnosti vyjít vstříc a nabízejí k využití desatero doporučení pro hodnocení nabídek/nákladů na pořízení a provoz firemních vozidel.

Význam a objem využívání operativního leasingu a správy vozových parků jako nedílné součásti managementu mobility společností je patrný i z výsledků členů ČLFA, kteří aktivně ke konci loňského roku spravovali 57 129 smluv na operativní leasing vozidel a ve správě vozových parků měli 5 841 vozů. V roce 2011 tvořil podíl produktu operativní leasing na celkovém trhu leasingových společností 35,51 % a postupně stále roste.

„Jsme přesvědčeni, že následování tohoto desatera je solidním základem pro objektivizaci přístupu při zadávání a vyhodnocování výběrových řízení včetně elektronických aukcí. Věříme, že tato doporučení mohou klientům pomoci významně omezit dodatečné náklady spojené s poradenstvím v této oblasti," řekl Jaromír Hájek, člen představenstva ČLFA a gestor Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

Základem doporučení správného výběru požadované služby a poskytovatele je realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu užívání klientem, tzv. Total Cost of Ownership (TCO). Nejdůležitějšími parametry leasingové smlouvy z hlediska stanovení výše nájemného či splátky, a tedy i celkových nákladů, jsou zvolené vozidlo, doba jeho pronájmu a předpokládaný roční kilometrový projezd.

Nabídka operativního leasingu nebo správy vozových parků zahrnuje komplex služeb a dílčích produktů, které jsou sestaveny jako unikátní řešení klientem stanoveného rozsahu reálných potřeb, jež mají významný vliv na výslednou cenu. Neobjektivním posuzováním nabídek pouze podle jediného kritéria - výsledné ceny - může dojít ke snížení kvality celkové služby na úkor úplnosti řešení potřeb klienta a ve výsledku k dalším dodatečným finančním nákladům.

„Cílem rozvojových aktivit členů ČLFA je efektivně pomoci klientům řídit jejich oblast vozového parku. Při osobním jednání s klientem je leasingová společnost schopna najít v jeho prospěch řadu reálných úspor. To je rozdíl oproti činnosti některých poradenských společností, jejichž motivací je nabídnout klientům mnohdy fiktivní úspory na úkor rozsahu služeb, které jsou pro jeho činnost nezbytné," dodala Marta Slažanská, předsedkyně Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

„Členské společnosti ČLFA poskytující tyto služby mají s reálným provozem vozů či flotil na českém trhu dlouhodobé zkušenosti a dokážou klienta objektivně a transparentně informovat a nabídnout mu v rámci jeho požadavků nejlepší možnou nabídku," dodal Jaromír Hájek.

Česká leasingová a finanční asociace:

Česká leasingová a finanční asociace je zájmovým sdružením nebankovních společností zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů našeho finančního trhu. V současné době má 53 členů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3