INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
GE Money Bank v červnu 2011 zafinancovala již padesátou bioplynovou stanici a je v tomto odvětví jedním z předních hráčů na bankovním trhu. Na jejich výstavbu banka poskytla úvěry v celkové výši téměř 3 miliardy korun. Také v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova (PRV) se potvrdil zájem podnikatelů v zemědělství o výstavbu bioplynových stanic. Zemědělské podniky podaly 105 žádostí oproti loňským 67. Největší zájem o dotace se letos soustředil na živočišnou výrobu, v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků, kde počet zaregistrovaných žádostí sahá až k 1450. Výsledky letošního kola PRV budou zveřejněny na přelomu měsíce září a října.

„Naše portfolio úvěrů pro zemědělce pokrývá třetinu trhu. V průběhu června 2011 jsme navíc dosáhli významného milníku, a to padesáté financované bioplynové stanice. Další projekty budou následovat v průběhu roku a jejich navýšení očekáváme po říjnovém oznámení úspěšných projektů 13. kola Programu rozvoje venkova," řekl Mojmír Severin, ředitel sektoru zemědělství a ekoenergie GE Money Bank. „Snažíme se zvyšovat šance žadatelů na úspěch při získávání dotací tím, že jim v rámci služby EU servis nabízíme bezplatné konzultace. Klientům pomáháme již s formulováním investičního záměru až po výběr strategie podání projektu," dodal Mojmír Severin.

V oblasti financování výstavby bioplynových stanic zaujímá GE Money Bank s padesáti podpořenými projekty vedoucí postavení na trhu. Celkový výkon těchto ekologických zdrojů energie, který je 38 MWe, by pokryl roční energetické nároky přibližně 72 tisíc domácností, což odpovídá největším krajským městům v ČR. Nejvíce projektů bioplynových stanic financovaných GE Money Bank bylo realizováno v jižních Čechách a na jižní Moravě. Investice do bioplynových stanic znamená pro podnikatele v zemědělství diverzifikaci činnosti a možnou stabilizaci cashflow.

„Bioplynovou stanici financovanou GE Money Bank jsme uvedli do provozu v roce 2009, tedy ve chvíli, kdy jsme to nejvíce potřebovali. Hospodářská krize na nás začala právě v tomto roce doléhat nejvíce zejména tím, že se snižovala cena komodit na trhu. Rozjezd bioplynové stanice nám dokázal výpadek v příjmech kompenzovat," uvedl Václav Dědina, předseda představenstva ZS Dublovice.

13. kolo Programu rozvoje venkova

V rámci třináctého kola PRV, které bylo uzavřeno 27. června 2011, podnikatelé mohli žádat o dotace na modernizaci zemědělských podniků, výstavbu bioplynových stanic a podporu cestovního ruchu. K dispozici byly finance v celkové výši 3 miliardy korun. Z toho na nejvíce využívané opatření Modernizace zemědělských podniků bylo k dispozici 380 milionů korun. V rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy, které se vztahuje na podporu výstavby bioplynových stanic, PRV vyhradil obnos 760 milionů korun. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky nevyplacené v předchozích kolech programu.

„Předpokládali jsme, že o třinácté kolo příjmu žádostí bude velký zájem. Přivítali jsme posunutí termínu příjmu vypracovaných projektů z února na červen, větší množství podniků tak mělo šanci získat stavební povolení, bez kterého není možné žádost o investici podat," uvedl Mojmír Severin.

Strategickou přípravu projektů klientům GE Money Bank výrazně usnadňuje bezplatná služba EU servis. Zájemci o dotace díky ní získají informace o podmínkách jednotlivých opatření a povinných přílohách. Na realizaci projektů v rámci zmíněných opatření GE Money Bank nabízí klientům investiční financování šité na míru se splácením odpovídajícím jejich sezónním příjmům. Na výstavbu bioplynových stanic pak mohou klienti využít speciální program investičního financování, v rámci kterého je možné poskytnout úvěr až ve výši 100 % nákladů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3