INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

calculator 385506 960 720Finanční gramotnost ve společnosti je téma, které rezonuje. Jedna z definic finanční gramotnosti říká, že je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

A to je třeba si připomenout protože 8. září probíhá Den finanční gramotnosti, který bojuje za lepší vzdělávání v oblasti financí. Dle měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky, které provedlo Ministerstvo financí, totiž vykazuje 52 % dotázaných velmi malou nebo spíše malou finanční znalost, přičemž nejnižší úroveň finančních znalostí mají lidé se základním vzděláním, ekonomicky neaktivní lidé a lidé s nízkými příjmy.

Zde jsou další zásadní zjištění z měření:

dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně
57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet
37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich domácnosti
aktivně nespoří 19 % dospělých
v případě výpadku příjmů 15 % domácností nepokryje své životní náklady ani po dobu jednoho měsíce
42 % lidí nedokáže správně vypočítat úrok

Úroveň finanční gramotnosti je nízká, ale zvyšuje se. Postupně je tato oblast zaváděna do školních osnov a téma peněz již nebývá například školákům cizí. Školáci berou jako zdroj informací zejména rodiče, podle třetiny dětí by však o penězích a hospodaření měl hovořit také učitel a škola.
Úroveň finanční gramotnosti u dospělých, tedy i zaměstnanců

Jak ukázal zmíněný průzkum, úroveň znalostí je nízká u populace se základním, ale i například středoškolským vzděláním bez maturity. Nízká znalost je i u domácností s příjmem do 28 500 Kč. Dostatečná úroveň finančních znalostí vede k osobní prosperitě a spokojenosti. Výsledkem nízké úrovně finančních znalostí mohou naopak být nedostatečné úspory, špatná finanční rozhodnutí (… i pořízení spotřebiče na splátky nebo krátkodobá půjčka je finančním rozhodnutím …), nedostatek finančních prostředků na běžný provoz, ale i exekuce nebo osobní bankrot. Neznalost zákona neomlouvá, u financí je to stejné. Lékem je vzdělávání, v tomto případě finanční vzdělávání. I nabytí základních finančních znalostí je vzděláváním. Je nezbytné si vytvářet správné finanční návyky, tvořit rezervy, ale též pomoci získat znalost i těm, kteří ji nemají. O to více, je-li to můj zaměstnanec, který vytváří pro firmu hodnoty. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1Q 2018 je přes 4 miliony.

Finanční gramotnost jako zaměstnanecký benefit

Žijeme v době velmi nízké úrovně nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé mají nouzi nalézt zaměstnance, fluktuace personálu je vysoká (dosahuje i 25 % ročně), průměrná mzda roste, zaměstnanecké programy a benefity se rozšiřují o více položek tak, aby byl personální stav, pokud možno maximálně stabilizován. Ruku v ruce roste počet exekucí, které představují významný problém pro stále více českých domácností i podnikatelů. U výrobních firem není neobvyklé, že se třetina personálu potýká z exekucí. To vše vede k tomu, že se i firmy začínají zabývat tematikou finanční gramotnosti svých zaměstnanců, a to jak stávajících, tak i nováčků. Finančně gramotný zaměstnanec představuje pro zaměstnavatele vyšší stabilizaci personálu, stejně tak jako snížení administrativních nákladů například pro personální, ale i účetní útvary. Důsledky nízké finanční gramotnosti pocítí obvykle nejdříve rodina, ale odtud se negativa rychle přenášejí do zaměstnání. Benefit v podobě zaměstnaneckých programů na zvýšení finanční gramotnosti je tedy oboustranně prospěšným „sňatkem z rozumu“ a velmi prospěšnou investicí zaměstnavatele do zaměstnance.

Firemní kurzy finanční gramotnosti

Firmy připravují pro své zaměstnance nadstandardní kurzy, školení nebo workshopy (někdy jsou přímo součástí nástupního procesu) s cílem zvýšit úroveň jejich znalostí. Obvykle se do nich zahrnují témata jako:
finanční gramotnost obecně (co to vlastně znamená být finančně gramotný?),
finanční instituce a základní produkty (úvěry, úvěry na bydlení, spořící produkty, produkty na tvorbu rezerv),
jak správně hospodařit se svými financemi (základní principy sestavení osobního/ rodinného rozpočtu, dlouhodobý finanční plán, pravidla pro tvorbu finančních rezerv) záludnosti smluv, zadlužení a dluhová past, exekuce a osobní bankrot, poradny a instituce pro řešení sporů.

Zaměstnanec, který projde takovýmto kurzem si odnáší nejen nové informace a znalosti, ale i konkrétní informace kdo mu může s jeho případnou nepříznivou životní situací pomoci. Lidé, kteří jsou postiženi exekucí, předlužením nebo nedostatkem prostředků, se totiž často potýkají se studem, stresem a neschopností tuto situaci samostatně řešit. Pomůže-li zaměstnavatel zaměstnanci získat mu cestu k řešení, může v zaměstnanci získat stabilní článek své personální základny a může rovněž předejít finančním dopadům z jeho případného odchodu z firmy. Firmy často tyto programy tvoří ve spolupráci s odbornými institucemi na finanční vzdělávání jako je například i yourchance o.p.s., někdy na tom spolupracují v rámci nadstandardního vztahu i s bankami. Chytré firmy investují do svých lidí a do jejich vzdělání. Někdy je to formou nákladných specializovaných odborných školení, někdy nenákladnou investicí do výuky, jak se vypočte jednoduchý úrok z půjčky, jak se tvoří finanční rezervy, jak se dobrat toho, proč exekuce vznikla, co je to úvěrový registr nebo k čemu může sloužit Poradna při finanční tísni. Kdo na toto přijde dříve, bude mít náskok a benefity brzo pocítí sám. Doba hospodářského růstu a blahobytu nebude nekonečná.

František Klufa, yourchance o.p.s.

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE