INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

calculator 385506 960 720Finanční gramotnost ve společnosti je téma, které rezonuje. Jedna z definic finanční gramotnosti říká, že je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

A to je třeba si připomenout protože 8. září probíhá Den finanční gramotnosti, který bojuje za lepší vzdělávání v oblasti financí. Dle měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky, které provedlo Ministerstvo financí, totiž vykazuje 52 % dotázaných velmi malou nebo spíše malou finanční znalost, přičemž nejnižší úroveň finančních znalostí mají lidé se základním vzděláním, ekonomicky neaktivní lidé a lidé s nízkými příjmy.

Zde jsou další zásadní zjištění z měření:

dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně
57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet
37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich domácnosti
aktivně nespoří 19 % dospělých
v případě výpadku příjmů 15 % domácností nepokryje své životní náklady ani po dobu jednoho měsíce
42 % lidí nedokáže správně vypočítat úrok

Úroveň finanční gramotnosti je nízká, ale zvyšuje se. Postupně je tato oblast zaváděna do školních osnov a téma peněz již nebývá například školákům cizí. Školáci berou jako zdroj informací zejména rodiče, podle třetiny dětí by však o penězích a hospodaření měl hovořit také učitel a škola.
Úroveň finanční gramotnosti u dospělých, tedy i zaměstnanců

Jak ukázal zmíněný průzkum, úroveň znalostí je nízká u populace se základním, ale i například středoškolským vzděláním bez maturity. Nízká znalost je i u domácností s příjmem do 28 500 Kč. Dostatečná úroveň finančních znalostí vede k osobní prosperitě a spokojenosti. Výsledkem nízké úrovně finančních znalostí mohou naopak být nedostatečné úspory, špatná finanční rozhodnutí (… i pořízení spotřebiče na splátky nebo krátkodobá půjčka je finančním rozhodnutím …), nedostatek finančních prostředků na běžný provoz, ale i exekuce nebo osobní bankrot. Neznalost zákona neomlouvá, u financí je to stejné. Lékem je vzdělávání, v tomto případě finanční vzdělávání. I nabytí základních finančních znalostí je vzděláváním. Je nezbytné si vytvářet správné finanční návyky, tvořit rezervy, ale též pomoci získat znalost i těm, kteří ji nemají. O to více, je-li to můj zaměstnanec, který vytváří pro firmu hodnoty. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 1Q 2018 je přes 4 miliony.

Finanční gramotnost jako zaměstnanecký benefit

Žijeme v době velmi nízké úrovně nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé mají nouzi nalézt zaměstnance, fluktuace personálu je vysoká (dosahuje i 25 % ročně), průměrná mzda roste, zaměstnanecké programy a benefity se rozšiřují o více položek tak, aby byl personální stav, pokud možno maximálně stabilizován. Ruku v ruce roste počet exekucí, které představují významný problém pro stále více českých domácností i podnikatelů. U výrobních firem není neobvyklé, že se třetina personálu potýká z exekucí. To vše vede k tomu, že se i firmy začínají zabývat tematikou finanční gramotnosti svých zaměstnanců, a to jak stávajících, tak i nováčků. Finančně gramotný zaměstnanec představuje pro zaměstnavatele vyšší stabilizaci personálu, stejně tak jako snížení administrativních nákladů například pro personální, ale i účetní útvary. Důsledky nízké finanční gramotnosti pocítí obvykle nejdříve rodina, ale odtud se negativa rychle přenášejí do zaměstnání. Benefit v podobě zaměstnaneckých programů na zvýšení finanční gramotnosti je tedy oboustranně prospěšným „sňatkem z rozumu“ a velmi prospěšnou investicí zaměstnavatele do zaměstnance.

Firemní kurzy finanční gramotnosti

Firmy připravují pro své zaměstnance nadstandardní kurzy, školení nebo workshopy (někdy jsou přímo součástí nástupního procesu) s cílem zvýšit úroveň jejich znalostí. Obvykle se do nich zahrnují témata jako:
finanční gramotnost obecně (co to vlastně znamená být finančně gramotný?),
finanční instituce a základní produkty (úvěry, úvěry na bydlení, spořící produkty, produkty na tvorbu rezerv),
jak správně hospodařit se svými financemi (základní principy sestavení osobního/ rodinného rozpočtu, dlouhodobý finanční plán, pravidla pro tvorbu finančních rezerv) záludnosti smluv, zadlužení a dluhová past, exekuce a osobní bankrot, poradny a instituce pro řešení sporů.

Zaměstnanec, který projde takovýmto kurzem si odnáší nejen nové informace a znalosti, ale i konkrétní informace kdo mu může s jeho případnou nepříznivou životní situací pomoci. Lidé, kteří jsou postiženi exekucí, předlužením nebo nedostatkem prostředků, se totiž často potýkají se studem, stresem a neschopností tuto situaci samostatně řešit. Pomůže-li zaměstnavatel zaměstnanci získat mu cestu k řešení, může v zaměstnanci získat stabilní článek své personální základny a může rovněž předejít finančním dopadům z jeho případného odchodu z firmy. Firmy často tyto programy tvoří ve spolupráci s odbornými institucemi na finanční vzdělávání jako je například i yourchance o.p.s., někdy na tom spolupracují v rámci nadstandardního vztahu i s bankami. Chytré firmy investují do svých lidí a do jejich vzdělání. Někdy je to formou nákladných specializovaných odborných školení, někdy nenákladnou investicí do výuky, jak se vypočte jednoduchý úrok z půjčky, jak se tvoří finanční rezervy, jak se dobrat toho, proč exekuce vznikla, co je to úvěrový registr nebo k čemu může sloužit Poradna při finanční tísni. Kdo na toto přijde dříve, bude mít náskok a benefity brzo pocítí sám. Doba hospodářského růstu a blahobytu nebude nekonečná.

František Klufa, yourchance o.p.s.

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Neomezené volno pro zaměstnance

    Direct pojišťovna přišla se zajímavým benefitem, který nabízí lidem ve firmě neomezené volno. Novinka funguje jednoduše: Pokud má zaměstnanec potřebu zůstat doma, nepřijde do práce. Po roce testování se ukázalo, že systém funguje velmi dobře. Navíc nad rámec dovolené se spotřebovalo 441 hodin, možnost využila třetina zaměstnanců. Většinou si volno vzaly ženy o vánočních svátcích nebo muži při stěhování a dalších mimořádných situacích. Potvrdilo se několik věcí. Pracovníci nemají zájem benefit zneužívat, naopak si váží důvěry, kterou jim pojišťovna dává. Jsem přesvědčený, že neomezené volno upevňuje vztahy uvnitř firmy a v důsledcích vede k větší spokojenosti zaměstnanců i k vyšší prosperitě. Podle mého soudu se rozšíří do dalších podniků, avšak nikdy zřejmě nebude rozšířen všude. Nedovedu si například představit, že by do zaměstnání...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE