INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

aNO 1Josef KlímaO roli průmyslu v domácí ekonomice se toho už hodně namluvilo i napsalo. Ne každý, kdo se zapojil do diskuze, však pochopil, proč debaty vznikají. Proč je průmysl, potažmo třeba strojírenství či potravinářství, tolik důležitý, a proč je užitečné lidi technicky orientovat a vybízet ke znalostem, motivovat k výsledkům, jimiž přispějí k novým prospěšným zkušenostem a pokroku lidstva. Zní to možná příliš učebnicově, ale výpovědi šéfů velkých průmyslových firem se většinou shodují v jednom: odborníků techniků je stále málo. Na rozdíl od těch, kteří se kolem výroby jen „točí“, mluví do ní a o ní. Kromě technicky zdatných specialistů může výrazným způsobem pomoci automatizace a robotizace, která na sebe převezme otěže rutinní a ubíjející práce, jíž je v mnoha provozech ještě víc než dost. Ale to není nic nového, pro Ing. Josefa Klímu, předsedu výrobního družstva ELAP, to je každodenní téma:

První pololetí roku patří často i rekapitulaci toho, co se v tom uplynulém podařilo. Jak se loni vedlo vašemu družstvu?

Rok 2021 můžeme z našeho pohledu označit za rok složitý, a ne zrovna úspěšný. Covidová kalvárie a váznoucí dodávky materiálu se značně podepsaly na našem hospodaření. Velké problémy se splněním dohodnutých termínů generované nedostatkem lidí a nedostatkem montáž­ního materiálu zastavila nejen finanční toky. Na lidech je znát značná únava, apatie a ztráta dynamiky.

Přišly nové, výrazné zakázky?

Zakázky se objevily. Je ale velmi obtížné stanovit reálný termín a cenu. Spousta firem zastavila nebo pozastavila realizace a ceny za realizace se dostávají do zóny nerentability.

Pepa 428Na čem pracují vaši specialisté nyní?

Krátce a jednoduše řečeno, stvořit z ničeho něco za reálnou dobu.

Změnil se trh v období dvou covidových let?

Značně. Neskutečná drahota, nedosažitelnost materiálu, dlouhé dodací termíny. Ve firmách je velká fluktuace a nastupující garnitura neoplývá zrovna technickým vzděláním. Z toho pramení složitá, a ne zrovna plodná jednání.

Myslíte si, že menší české firmy, které mají dostatečnou hotovost, půjdou cestou zvyšování efektivity práce? Budou chtít investovat tímto směrem?

Dle mého názoru se většina výrobních firem bude orientovat na snížení části výrobních nákladů generovaných spotřebou energií a snížením mzdových nákladů, a tedy zvyšováním ne­jen finanční efektivity výroby. Automatizace je jednou z cest, jak toho dosáhnout.

20200911 10433324Nové technologie, robotizace, přesnější celky různých průmyslových zařízení. Podle jakých argumentů firmy dnes poptávají? Co potřebují? A co budou potřebovat ve výhledu dalších let?

Jedním z hlavních argumentů je snížení množství nekvalifikovaných lidí v přímém výrobním procesu. Business nelze stavět na trvalém nedostatku lokálních pracovníků nebo lidech ze zahraničí. Jednou z cest je vytvářet variantní automatizované/poloautomatizované výrobní buňky, kde špinavou, ubíjející a fyzicky a psychicky náročnou práci budou dělat roboti.

Nezasloužilo by si české strojírenství a průmysl jako celek v návaznosti na značné know-how dané nejen historickou zkušeností větší podporu v oblasti osvěty, významu, budoucnosti? Přece jen – vyrábět někdo musí...

Zasloužilo. Zatím se o tom hodně mluví a málo se jedná. Předávání životních zkušeností z výroby a technologie vázne nejen z důvodu nezá­jmu, ale i společenského zařazení.

V čem hledat dnes podnikatelský optimizmus? Podle čeho tvořit plány, strategii, vize? Když za slovíčko dynamika často skrýváme emoce spojené s nejistotou? Máte svůj osvědčený přístup k věci?

Jde o velmi složitou dobu, kdy něco predikovat je jak hádat z křišťálové koule. Denní operativa, značná spousta změn nevedou zatím ke zklidnění situace. Jde o stav, který jsme zatím neznali a učíme se, jak z něj vyjít posíleni. Je třeba se držet hesla „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Ve zkratce „Přežít“.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE