INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Vzdělávací modul č. IV specializačního studia Mediace pro patentové zástupce – 60hodinový kurz

  

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce
s Úřadem průmyslového vlastnictví

 

Program

 • 23.–24. 9. 2021 Mgr. Tereza Hanajová:
  Mediace a jednotlivé fáze mediačního procesu, mediační školy a styly
 • 7.–8. 10. 2021 Mgr. Tereza Hanajová:
  Základy mediačních technik a dovednosti mediátora, mlčenlivost
 • 21. 10. 2021 PhDr. Lenka Poláková:
  Zvládání stresu a negativních emocí v práci mediátora
 • 22. 10. 2021 Mgr. Robin Brzobohatý:
  Komunikační dovednosti v procesu alternativního řešení sporů
 • 4.–5. 11. 2021 JUDr. Martina Doležalová:
  Specifické situace při mediaci a jejich řešení
 • 4.–5. 11. 2021 PhDr. Andrea Matoušková:
  Specifické situace při mediaci a jejich řešení
 • 18.–19. 11. 2021 Mgr. Tereza Hanajová:
  Komplexní praktická cvičení komunikačních dovedností mediátora

Lektorský tým

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., je advokátkou a zapsanou mediátorkou, vedoucí sekce ADR při České advokátní komoře (ČAK), lektorkou mediace na ČAK, předsedou zkušební komise u státních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR i ČAK, vedoucí lektorského týmu a spoluautorka komentáře k zákonu o mediaci (C.H.BECK), členkou pracovní skupiny k mediaci při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

PhDr. Andrea Matoušková se věnuje tématu mediace od roku 1995 se specifickým zaměřením na její uplatnění v rámci projednávání trestních případů (mediace mezi pachatelem a obětí trestného činu). Vystudovala FF UK obor sociální práce, kde přednáší téma restorativní justice. Posledních 25 let se podílí na rozvoji praxe probace a mediace u nás. Od roku 2000 je zaměstnancem Probační a mediační služby, kterou od roku 2016 z pozice ředitelky řídí. Publikuje, věnuje se lektorské činnosti v oblasti tréninku komunikace a dovedností potřebných pro vedení procesu mediace.

Mgr. Tereza Hanajová je zapsanou mediátorkou s výcvikem a zkušenostmi ve facilitativní a transformativní mediaci. Mediaci taktéž školí, podílí se na výuce mediace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se mezinárodním soutěžím, jak v roli soudce, tak například jako koučka pražského mediačního týmu na soutěži CDRC Vienna.

PhDr. Lenka Poláková je absolventkou FF Univerzity Palackého v Olomouci, obor jednooborová psychologie. Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního centra Olomouc (více než 2500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku. V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace. V roce 2012 byla vybrána do mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů. Je absolventkou výcviku v transformativní mediaci v Itálii, v roce 2015 získala mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci. Od roku 2012 je certifikovaným facilitátorem unikátní facilitativní metody v prostoru Visegrádské čtyřky. Od roku 2014 je zapsaná v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti.

Mgr. Robin Brzobohatý je absolventem FF Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika, Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce. Aktuálně je doktorandem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 3000 mediačních kauz. Mezi lety 2015 a 2020 působil jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. V roce 2011 s kolegy zakládal Mediační Centrum Olomouc, kde dosud působí jako mediátor. Od roku 2018 je také mediátorem v Mediačním centru Brno. Je rovněž zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. V roce 2014 podle stejného zákona složil zkoušku mediátora. V roce 2018 úspěšně získal certifikaci mediátora v USA. Je jedním ze zakládajících členů EATM – European Association of Transformative Mediation a členem její správní rady. Mediaci vyučuje na Právnické fakultě Karlovy univerzity i na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Cena kurzu a organizační záležitosti:

Cena kurzu je stanovena na částku 29 900 Kč za jednoho účastníka. Přihlášky posílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde vám registraci na kurz obratem potvrdíme. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30. 6. 2021. Záloha ve výši 50 % je splatná spolu s podáním přihlášky, doplatek nejpozději do 15. 9. 2021. Platby, prosím, poukazujte na náš účet č. 440655/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. Po připsání celé částky obdržíte daňový doklad (nejsme plátci DPH). Kurz bude probíhat prezenčně na Úřadu průmyslového vlastnictví, vždy od 9 hodin do 15.00 hod. Účastníci kurzu obdrží certifikát, který je bude opravňovat k zápisu do seznamu IP mediátorů vedeného IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. Pro zápis do seznamu zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci je nutno vykonat zkoušku organizovanou Ministerstvem spravedlnosti ČR nebo Českou advokátní komorou pro advokáty. Účastníkům budou v průběhu kurzu poskytnuty praktické informace k těmto zkouškám. Účastníkům budou v průběhu kurzu poskytnuty praktické informace k těmto zkouškám. Kurz je otevřen i dalším zájemcům o mediace z řad odborné veřejnosti. 


logo ip mediacniIP mediační centrum Praha, zapsaný ústav,
je právnická osoba ustavená podle § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Posláním ústavu je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací, jakož i vzdělávací, publikační a výzkumná činnost s tím související. Mezi hlavní činnosti ústavu patří zprostředkování poznatků o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěži, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR) formou mediací malým a středním podnikům a další odborné veřejnosti. IP mediační centrum Praha zajišťuje vysoce kvalitní proškolení a vede seznam kvalifikovaných IP mediátorů, připravených vést náročné spory v oblasti duševního vlastnictví, zejména v oblasti průmyslových práv. Ústav je schopen ve spolupráci s Českou advokátní komorou, Komorou patentových zástupců, ÚPV, WIPO, EUIPO a dalšími odborníky na mediace připravit kvalifikované IP mediátory pro tuto oblast.

foto judr karabecJUDr. David Karabec, MPA, LL.M.
ředitel IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav
tel: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz

 

 

 

 

 

 


 Partneři IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav:

partneri ip mediacni

 

 

 

Slovo ke dni

 • Zima s otazníkem

  Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3