INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

karabec 1 kopieV našem IP mediačním centru Praha, zapsaný ústav, jsme proškolili ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví první IP mediátory, kteří jsou nyní odborně připraveni vést náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. 

Cílem tohoto kurzu bylo připravit vysoce kvalifikované mediátory, kteří budou schopni zvládat tyto náročné spory, a to za využití pravidel ADR IP mediačního centra Praha. Šlo o velmi intenzivní výcvik advokátů – zapsaných mediátorů, kteří byli proškolení kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky z oboru ochrany průmyslových práv.

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce 
s Úřadem průmyslového vlastnictví

Účastníci kurzu se v úvodním dvoudenním bloku seznámili s možnostmi využití mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv, dále s databázemi průmyslových vzorů, ochranou designu průmyslovým vzorem, jakož i s ochrannými známkami a jejich databázemi. V dalším dvoudenním bloku pak byla tématem ochrana technických řešení a patentové databáze, námitkové řízení u ochranných známek a řízení o návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti u ochranných známek, a také sporná a opravná řízení v oblasti technických řešení. V závěrečném dvoudenním bloku bylo tématem prosazování práv k duševnímu vlastnictví a oceňování nehmotného majetku, jakož i případová studie mediace v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Účastníci obzvláště ocenili závěrečnou případovou studii mediace za účasti experta podle pravidel ARD IP mediačního centra Praha, kterou jsme připravili na závěrečný blok, jenž se odehrál 18. června. Do této mediace se aktivně zapojili účastníci kurzu, a to jak v roli mediátora, tak i v rolích sporných stran. Předmětem ukázkové mediace byl spor zaměstnance s jeho zaměstnavatelem ohledně výše odměny za vytvoření vynálezu a dodatečné odměny z licenčních poplatků za komerční využívání tohoto patentu nabyvatelem licence. Vnitřní předpis o výpočtu odměny a způsobu její úhrady zaměstnavatel zpracovaný neměl. Celá záležitost modelově hrozila odchodem zaměstnance ze společnosti a vleklým soudním sporem. Během mediace byl přizván expert podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha, který stranám poskytl kvalifikované informace ohledně práva původce na odměnu, jež vzniká již v okamžiku uplatnění práva zaměstnavatele na patent. Expert podrobně stranám vyložil právní otázku nároku původce na dodatečné vypořádání v případě, pokud se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším nebo jiným uplatněním vynálezu. Expert se zejména zaměřil na otázky výpočtu licenčních poplatků spojených s technickým a hospodářským významem vynálezu. Závěrem stranám předložil i návrh konkrétního vzorce pro výpočet odměny původce s ohledem na stanovení spravedlivého způsobu výpočtu odměny původce, a to z dosažených licenčních poplatků spojených s přínosem vynálezu pro zaměstnavatele. Expert stranám doporučil i konkrétní opatření v oblasti interních předpisů zaměstnavatele a nastínil možnosti řešení jejich sporu, včetně právních aspektů situace, pokud by k dohodě nedošlo (rozpad výzkumného týmu, ztráta významných zakázek, vznik škody smluvním partnerům v rámci společného výzkumu, ohrožení grantového projektu).

Jsme rádi, že se kurz pro advokáty-mediátory vydařil a podle zpětné vazby od jeho účastníků byl pro ně velice přínosný. O tom svědčí i zájem účastníků o další spolupráci s IP mediačním centrem Praha, a to v roli kvalifikovaných IP mediátorů zapsaných na jeho seznamu. Výhodou zápisu na tento seznam je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví organizovaným Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů. IP mediátor uvedený na seznamu IP mediačního centra Praha bude mít také možnost využívat výhod portálu www.ipmediace.cz, na kterém bude zveřejněn seznam proškolených IP mediátorů připravených kvalifikovaně řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Tito IP mediátoři jsou tedy již nyní plně připraveni vést náročné spory v oblasti duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. Zvláštní poděkování patří Úřadu průmyslového vlastnictví a jeho zaměstnancům, bez jejichž podpory a aktivního zapojení do celé akce by se tento specializační kurz pro advokáty-mediátory neuskutečnil.

Na podzim letošního roku se uskuteční také obdobný kurz určený pro patentové zástupce, který bude uspořádán opět ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví. Obsahem tohoto kurzu však tentokrát bude intenzivní příprava patentových zástupců v oblasti mediace a mediačních technik špičkovými lektory v této oblasti tak, aby byli i patentoví zástupci připraveni vést mediace v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Po absolvování příslušných zkoušek se mohou patentoví zástupci stát zapsanými mediátory podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediacích. Více o našem kurzu pro patentové zástupce na webových stránkách www.ipmediace.cz/aktuality.

V našem IP mediačním centru Praha jsme dále připravili na podzim letošního roku pro účastníky úvodního kurzu pro advokáty-mediátory nadstavbové specializační studium franchisingu, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Také v oblasti franchisingového podnikání jde totiž často o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu. Soudní řešení sporu nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít o nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty. Jde o velmi specifické spory vyžadující velkou znalost této oblasti podnikání a které je žádoucí vyřešit dohodou za účasti specializovaného IP mediátora. I v této oblasti může být také velmi prospěšné využít přítomnost experta podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha.

Je zřejmé, že mediace umožňují všem malým a středním podnikům, univerzitám, vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, jakož i původcům a autorům autorských děl urovnat jejich spor smírnou cestou. Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku; je časově a ekonomicky úsporná, probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů; snižuje napětí, se kterým přicházejí účastníci k mediátorovi, a nevytváří ovzduší napětí, ale prostor pro případnou budoucí spolupráci; důvěrné informace uchovává mezi účastníky. Úspěšnost řešení konfliktních případů je velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75 %. Mediace se využívají ve všech vyspělých zemích Evropy i USA či Austrálie. Neváhejte proto a mediaci také vyzkoušejte!

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz
JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3