INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

ele kopieJeden ze zásadních zdrojů tepla a elektřiny pro východní část slovenského hlavního města změnil majitele. Prodávajícím byl fond AVANT Energy, který patří do NATLAND Group. Kupujícím je Veolia Energia Slovensko, člen francouzského koncernu Veolia. Cena nebude zveřejněna.

Pro NATLAND Group je tento projekt dalším úspěšně zvládnutým řešením tzv. problémových aktiv (distressed assets). „Když jsme provozovatele energetických zdrojů přebírali, byl v krizové situaci, neměl klíčové zakázky a jeho vlastník byl ve finančních problémech.

Museli jsme rozhodnout o investicích a směřování firmy na dlouhou dobu dopředu. Byl to velký risk, který vyšel. Firma je nyní stabilizovaná , má nastaven funkční byznys plán na mnoho let dopředu, klíčové zakázky jsou obnoveny a díky investicím má k dispozici moderní a spolehlivé technologie,“ říká Tomáš Raška, spolumajitel a zakladatel NATLAND Group.

Společnost provozující paroplynový cyklus se dostala do problémů v roce 2013, kdy přišla o životodárné zakázky. Tržby ji v následujícím roce spadly prakticky na nulu a původní majitel se rozhodl situaci řešit prodejem. Nakonec koupil problémové aktivum fond kvalifikovaných investorů AVANT Energy.

„Byl to téměř čítankový příklad problémového aktiva. Na jedné straně jednoznačně potřebný produkt a kvalitní technologie, která potřebuje doinvestovat pro lepší využití, na straně druhé zablokovaný obchod a provoz vybízející k optimalizaci. My jsme museli postupně všechny spory rozplést, navzdory nejasné budoucnosti vsadit na jednu cestu rozvoje, která se nakonec ukázala jako správná,“ vysvětluje Tomáš Raška.

Především šlo o jiné využití kogeneračního zdroje na bázi paroplynového cyklu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 218 MW. Jeho plynová turbína umí velmi rychle naběhnout jako rezervní kapacita vhodná pro regulaci výkyvů slovenské přenosové soustavy. Tento zdroj tedy začal nabízet podpůrné služby v krátkých časových startovacích pásmech.

Díky tomu mohla být v roce 2015 zahájena rozsáhlá přestavba druhého energetického zdroje, která původní instalovaný výkon 58 MW na výrobu elektřiny doplnila sedmapadesátimegawattovým zdrojem na výrobu tepla. Díky tomu mohlo být už koncem roku 2016 opět zahájeno zásobování bratislavských podniků a domácností energiemi získanými díky vysoce účinné kogenerační výrobě. Na dodávku tepla se podařilo uzavřít desetiletou smlouvu se společností Bratislavská teplárenská, a.s., s pětiletou opcí na další prodloužení.

Nakonec se podařilo vše završit úspěšným prodejem strategickému investorovi, francouzskému koncernu Veolia. Transakce se řadí mezi nejvýznamnější obchody letošního roku na území České republiky a Slovenska.

NATLAND Group se v rámci private equity soustředí hlavně na finanční a technologické projekty. Řadu let se umísťuje mezi desítkou největších rezidenčních developerů (největší projekt Čakovický park). Umí také velmi efektivně řešit tzv. distressová aktiva. Vlastní kapitál skupiny dosáhl na konci roku 2017 výše 1,3 mld. Kč, celková hodnota aktiv majetkových účastí skupiny se blíží 4 mld. Kč.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Skóre europoslanců je v mínusu

    Jak hodnotit práci politiků? Otázka, nad níž si lámají hlavu mnozí. Liberální institut se snaží změřit, jak naši zastupitelé podporují zásady svobodné společnosti. Jak dosud hlasovali pro zákony, které rozvíjejí nebo naopak omezují svobodu jednotlivce, volný trh, oslabování role státu a mír. V prvním případě dostávají kladné body, v druhém záporné body. A výsledkem je Skóre poslanců, senátorů a nyní i europoslanců. Bohužel, pokud jde o české poslance v Evropském parlamentu, jen čtyři z nich mají kladnou bilanci. Věřme, že v nadcházejících volbách budeme mít šťastnější ruku a pošleme do Bruselu ty, kteří tam budou prosazovat liberální hodnoty.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE