INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
100_022115. února se v Aquapalace Hotel Praha uskutečníl 20. ročník konference o bezpečnosti v ICT - SECURITY 2012. Konference se tradičně stala místem setkání expertů, bezpečnostních manažerů, specialistů a zájemců o tuto problematiku k výměně zkušeností na základě seznámení účastníků s případovými studiemi, realizací bezpečnostních projektů, s praktickými zkušenostmi a pohledy na aktuální bezpečnostní trendy.

Jednání bylo rozděleno do dvou sekcí, manažerské a technické, a letošní novinkou byla testovací laboratoř nabízející ukázky z její praktické činnosti. Konference potvrdila, že zatímco se komunikace, obchodní procesy i zájmy lidí a firem posunuly kupředu, stejně tak vzrostla i rizika, metody a formy útoků na bezpečnost sdílených technologií. Současně, a také to bylo z jednání zřejmé, se však vyvíjení stále nové sofistikované bezpečnostní nástroje čelící kybernetickým útokům.

Z pohledu obsahu jednotlivých přednášek byla problematika bezpečnosti ICT posuzována v řady hledisek, ať již to byly bezpečnostní projekty, monitorování a audit databází, zkušeností bank z provozu SIEM, řízení bezpečnostních rizik, monitorování hrozeb nebo posouzení právních aspektů bezpečnosti ICT či pravidel chování manažerů i zaměstnanců, snížení bezpečnostních rizik ve firmách aj.

Pokud se týká bloku přednášek v technické sekci konference, řešily se zde otázky řízení zranitelnosti v síti, vzniku příčin malware, bezpečnosti mobilních platforem, významu bezpečnosti těchto platforem spolu s rostoucí popularitou smartphonů, ale také problematika trendů a aktuálních hrozeb malware, metod kybernetických útoků a jejich předcházení či vývoje aplikací z hleiska jejich bezpečnosti a nástrojů pro podporu bezpečnosti v dalším vývoji aplikací.

Současně se v průběhu konference odehrávala Hackerská soutěž o ceny, kde šlo o překonání systému zabezpečení dat ve virtuálním prostředí.

(no)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3